www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


God is goed en ik niet
W. Paul Young
Uitgeverij Kok, 2017
215 pagina’s, paperback
Prijs € 19,99
ISBN 9789043526302
E-boek € 12,99
ISBN 9789043526319 
Dit boek bestellen...

In 'God is goed en ik niet' gaat W. Paul Young in op 25 wijdverspreide gedachten over God. Gedachten die ons, hoe onschuldig ze ook lijken, ervan weerhouden om een liefhebbende relatie met God te hebben. Aan de hand van persoonlijke anekdotes daagt Paul Young ons uit om met een frisse blik te kijken naar thema's als zonde, religie, hel, politiek, identiteit, schepping en mensenrechten, en helpt hij ons om Gods diepe en eeuwige liefde te ontdekken vanuit de alverzoeningsleer. 

W. Paul Young staat bekend om de levendige manier waarop hij [in zijn alverzoeningsleer] Gods liefde  neerzet in zijn boeken. Zijn ontroerende roman 'De uitnodiging' (Engels: 'The Shack') rekende voorgoed afrekende met het beeld van God als blanke man met een witte baard, en raakt nog steeds wereldwijd miljoenen mensen.

..


1. Uitdaging - augustus 2017 - www.uitdaging.nl 

Recensie door Arjo Sonneveld

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour

Tweets van W. Paul Young leidden tot een boek. Hij werkte zijn tweets uit. Zo ontstond het boek God is goed en ik niet. Daarbij is de titel zo afgedrukt, dat je ook kunt lezen: God is god en ik niet. Het boek bevat 28 hoofdstukken. In elk hoofdstuk verwijst de schrijver naar een stelling die hij ooit geloofde en waarvan hij afstand heeft genomen. De ondertitel van dit boek luidt dan ook: en andere leugens waar we wel in geloven. Deze ondertitel werkt verwarrend, omdat het net lijkt alsof het geloof in God Die goed is een leugen is. Bedoeld wordt, dat het een leugen is dat ik niet goed ben, omdat God ons goed geschapen heeft.

Inhoudelijke positie
Young vertelt, dat hij de zoon van een zendeling is en zijn vader als harde tuchtmeester heeft ervaren. Een goede vijftig bladzijden later beschrijft hij de metamorfose van zijn vader als 80-plusser. Maar overwegend blijft het beeld van zijn strenge vader overeind. In elk hoofdstuk neemt de schrijver afstand van dingen die hij in zijn jeugd heeft geleerd en zet hij er zijn nieuw verworven visie tegenover. Grote nadruk ligt daarbij op de mens als schepsel, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. God is één en al liefde. De auteur komt er open voor uit, dat hij gelooft in de alverzoening. Iedereen heet bij hem een kind van God. 

Een voorbeeld
Dat de schrijver van de alverzoening uitgaat, blijkt ook in zijn hoofdstuk, waarin hij over de hel spreekt. In zijn jonge jaren heeft hij gehoord, dat de hel de scheiding van God is. Hij zet de drie posities zoals die er in de geloofsleer over de hel zijn kort op een rijtje. Daarna legt hij grote nadruk op de mens die schepsel van God is en mag delen in Zijn liefde, hoe dan ook, altijd. De hel noemt hij “een vuur van liefde dat altijd en eeuwig voor ons is, niet tegen ons”. Schreef wijlen prof. Berkhof in de vorige eeuw dat hij hoopte dat de hel een plaats van loutering is, Young weet dit zeker. Bij alle onderwerpen die hij aan de orde stelt is hij zo stellig. Daarmee roept hij automatisch tegenspraak op. Daar is hij ook op uit. 

Evaluatie
Dit boek van Young is geschreven in de verhalende vorm. Het laat zich het beste omschrijven als een roman met geloofs- en levenslessen. Het is een ervaringsverhaal. De schrijver vertelt meer over hoe hij met de dingen omgegaan is dan dat hij Bijbels onderwijs geeft. Een Bijbelse onderbouwing van zijn standpunten heb ik node gemist. Op een luchtige manier springt Young over alle moeilijkheden heen. Om bij het hoofdstuk over de hel te blijven: in de Bijbel spreekt niemand zoveel over de hel als de Here Jezus Christus. Young doet alsof deze gegevens niet bestaan. Hij noemt alleen teksten waarin Gods liefde aan de orde komt en dan ook nog slechts enkele. Zo gaat dit het gehele boek door. 
Vaak verwijst hij daarbij met trots naar zijn eerder geschreven roman. Het lijkt wel alsof hij voortdurend wil laten zien hoe goed hij is en wat hij allemaal durft. Ik mis in het boek diepgang en een echte structuur. De oorzaak daarvan is vermoedelijk dat het gaat om uitgewerkte tweets.
 


Kanttekening door Harry Sleijster
Velen laten zich misleiden door die andere mooie roman van W. Paul Young (The Shack - NL: De uitnodiging), maar de schrijver houdt er zeer vreemde ideeën over God op na, zoals uit "God is goed" wel duidelijker blijkt. 
Lees veel meer daarover op: http://www.dossiers.tk/alverzoening-burning-down-the-shack-james-de-young.htm 

www.vergadering.nu