Vergadering-gerelateerde  Organisaties  (vaak zonder eigen website)
Organisaties met website... | Organisaties zonder website... | Zendingswerkers...
Stichting "Berichten"
Maandelijkse berichten over het werk van de Heer
Abonnementsprijs € 10,00 per jaar
  Stichting "Nehemia"
Gelden voor het werk van de Heer in het buitenland

Administratie St. Nehemia, Jan Tooropstraat 23, 7731 MP Ommen. Tel. 0529-75 09 06.
Emailadres:admin.nehemia@solcon.nl,
IBAN: NL48INGB0003399200 of NL66SNSB0931701139


Stichting "Bevordering van Evangelisatie"
Evangelisatie, zending, beurswerk van voornamelijk br. Jaap Noorlander

Voorzitter:
Otto Jager
Gareel 51
5502 SB Veldhoven
tel 040-2542902
jager.oc@zonnet.nl
Penningmeester:
Hans Noorlander
Koolmeeshaag 26
3993 AP Houten
tel.: 030 - 6377256
cjnoorlander@hetnet.nl
Secretaris:
Gert Oskamp
Valkenlaan 19
6026 SG Maarheze
tel.: 0495-594206
 
Bestuurslid:
Marten Oppenhuizen
Deurganck 35
1902 AN Castricum
0251-654596
m.oppenhuizen@telfort.nl 

Giften: IBAN: NL35INGB0000943200 Koolmeeshaag 26 3993 AP Houten
Vragen over het beurswerk in de praktijk:
Jaap Noorlander, Roerstraat 73, 5626 DS Eindhoven, Tel. 040-2623425, jnoor.acht@hetnet.nl
www.bijbelstand.nl


Stichting "Bijbelkiosk-Arbeid"
Evangelisatie, zending, lektuurverspreiding, lektuurverkoop, diaconale behoeften van de eigen werkers
Voorz/Secr: M.F. Santing, Koning Karelpad 17, 3813 HC Amersfoort, tel.: 033-4321206, bestuur@bijbelkiosk.org 
Bestuursleden:
Anton Kroes (Terneuzen) en Leo Zijlstra (Eindhoven).

Stichting Bushalte Evangelisatie
Plaatsing van evangelisatie posters bij bushaltes en uitgifte van lectuur t.b.v. de nazorg
Penn.: G.J. Freeke, Van Swaanwijckstraat 27, 2751 XM Moerkapelle, P 4291874
tel. 079-5932273, gertjan.freeke@wanadoo.nl

Stichting "Binnenvaart Evangelisatie"
Ondersteunt het werk van br. R. de Jong onder binnenvaartschippers
Br. R.J. de Jong, Abelenlaan 43, 3181 WB Rozenburg, tel. 0181-212183
Voorz.: F. Wijnbeek, Junopad 6, 3204 BD Spijkenisse, tel. 0181-613707

Penn.: A. Kleingeld, Vlinderveen 116, 3205 EH Spijkenisse, tel. 0181-640843,
IBAN: NL83INGB0005556044

Chauffeurs Evangelisatieteam Holland
Het werk van Martien & Nita Stam onder beroepschauffeurs
Tel. 040-2529793 - Giften via Stg. Nehemia; of Stg. Jozua te Best: IBAN: NL48RABO0107008815

Inlichtingen: M.H. Prins en J.H. Obbink te Eindhoven

Stichting "Christelijke Jeugdkampen"
Bijbel-Vakantie-Kampen voor jongens en meisjes in Laag-Soeren (Vast&Zeker-kampen)
gericht op jongeren uit kerkelijke kringen
Penn.: J. Arentsen, Dürst Brittlaan 9, 8181 EC Heerde, tel. 0578-692808,
IBAN: NL68INGB0004220139

Stichting "Evangelisatie-mobiel - Scherpenzeel"
Evangelisatiewerk van br. Dick van Scharrenburg
Ad. Doornenbal, Pr. Margrietlaan 10, 3925 HD Scherpenzeel
Herman Westerveld, Rijksweg 53, 3781 LT Voorthuizen

Giften: IBAN: NL80INGB0006547147 tnv Verg. van Gelovigen te Barneveld

Stichting "Hebron"
Fondsbeheer van leningen voor onroerend goed van geestelijk-sociale doelen
Secr.: H.B. Kramer, Van 't Hoffstraat 25, 1171 AP Badhoevedorp, tel. 020-6595885
hb.kramer@quicknet.nl 

Jojada Marktevangelisatie Velp
Evangelische boekhandel op uw markt. De kraam met HET BOEK. Evangelisatie op markt en braderie.
Gruttostraat 38 - 6883 CP Velp - tel: 026-3641724 - Contactpersoon: Dhr. J.O. Roosegaarde -
internet...

Stichting "Landelijk Ondersteunings Fonds" (LOF)
ten behoeve van diaconale behoeften
Penn.: G.J. van Kleef, Papaverlaan 7, 5582 AL Waalre, tel 040- 2217694, email gjvankleef@kpnplanet.nl
IBAN NL63RABO0107071789

Stichting "Njoen Libi"
Evangelisatie, zending in Suriname (fam. H. Wassink; jeugdkampen; boekwinkel, lectuur etc)
Voorzitter           : J. Hess, Veldhuizerweg 1a, 6741 HH Lunteren; tel. 0318486880
Secretaris          : N.L. van Leeuwen, Postbus 85018, 3009 MA Rotterdam 0653145155
Penningmeester : M.R. Elbers, Rigoletto 1, 2907 JG Capelle aan den IJssel, Email: mark@hess.nl tel. 010-4507113
Bankrek.nr. Suriname  : NL48INGB0005311749
Bankrek.nr. Roemenië : NL56INGB0005308986

Stichting "Oase"
Beheert gebouwen en terreinen van de Oase-kampen in Doetinchem waar Bijbel-vakantiekampen en jeugdweekenden gehouden worden, veelal met jeugd uit de Vergaderingen.
Penn.: G.W. Rutgers, Wilhelminastraat 9a, 7091 BL Dinxperlo, tel. 0315-654212

Stichting "De Pinnenburg"


Pinnenburgerweg 73, 3881 VC Putten, tel. 0341-361230, stichtinghebron@chello.nl
Penn.: E. Lammerse, Weerdslag 39, 7206 BS Zutphen, e.lammerse@solcon.nl
IBAN: NL07INGB0000234246 of NL91RABO0384133355
Gezinsvervangend tehuis in Putten voor verstandelijk gehandicapten. Zij hebben een stevige basis nodig. Een huis van waaruit ze kunnen leven en werken, maar waar ze ook begeleid kunnen worden op geestelijk terrein. De stichting wil een doelgerichte opvang bieden voor verstandelijk gehandicapten die de bijbel als leidraad hebben voor geloof en leven.Stichting Stecha
, Utrecht
(STichting Evangelisatie en andere CHristelijke Arbeid)

Voorz..: J. Schippers, Eindstede 40, 2543 BL Den Haag
Penn.: Mariëtte van Ballegooij, mge.vanballegooij@zonnet.nl
, IBAN: NL41INGB0004239152
Secr.: Diepenbrocklaan 25, 3723 KK Bilthoven, tel. 030-2292833
Fondswerving t.b.v. werk voor de Heer. Op dit moment gericht op de ondersteuning van Hans en Corrie van Kampen in Swaziland: hvankamp@twrswz.org.za die voor Trans World radio werken en Heleen van de Brink in Siërra Leone.

Stichting "Vrienden van de Koningin Beatrixschool"
Ondersteunt activiteiten van de school die buiten het normale budget vallen zoals de peuterspeelzaal die een belangrijke schakel vormt voor de latere aanmelding van nieuwe leerlingen.
Penn.: D. Krijtenburg, Koninginnelaan 53, 2275 CK Voorburg,
IBAN: NL17INGB0006360489

Stichting "Vreugde bereiden aan zieken"
Verspreiding pakketjes, kalenders, lektuur
Corr.: Mater 3, 7958 TB Koekange, Tel. 0528-251185,
IBAN: NL55RABO0309810469

Stichting "Stevan"
Verzorgt plaatsing van evangelisatieposters op stations en bij bushalten en stelt lectuur beschikbaar op internet.
Penn.: R. van Harten-Kelderhuis, Lissabonstraat 62, 2408 ED Alphen a/d Rijn, 0172-473542, info@stavan.nl www.stevan.nl 

Stichting Zonnewende
Werk onder zieken d.m.v. correspondentie, een periodiek, "Zondagsgroeten", kaarten en gedichtenbundels
Mw. M. Schuring,  Stationsweg 3a, 9671 AL Winschoten, tel. 0597-414908, IBAN: NL19INGB0000216861
correspondentie@zonnewende.info