www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Schatten uit Gods woord 2
Wandelen met een verborgen God
R. Lammers
Everread, Wijk bij Duurstede, 2016
160 pagina’s
€ 15,25
ISBN: 9789066943759
Dit boek bestellen...

Dit tweede deel in de serie Schatten uit Gods Woord heeft als ondertitel 'Wandelen met een verborgen God'. Elk hoofdstuk heeft iets te maken met de praktische wandel van de gelovige. Soms hebben we als gelovigen wel eens moeite met het gegeven dat we in een periode van Gods plan leven waarin Hij Zich verborgen houdt. Hij lijkt zo ver weg. Bemoeit Hij Zich wel met ons? Dit boek laat zien dat de Heere wel degelijk nabij is en meegaat op onze wandeling door het leven. Ja, het blijkt dat wij door Hem worden meegenomen op Zijn weg! En daarbij mogen we de schatten uit Gods Woord ontdekken en met ons meedragen.

..


1. Uitdaging - mei 2016 - www.uitdaging.nl 

Geloofsbemoediging als God verborgen lijkt

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour

Recensie door Marco van Putten

God dienen is niet makkelijk. Er zijn nogal wat christenen die nood en ellende meemaken en God daarin als afwezig ervaren. Ze bidden wel en doen hun best om Zijn wil te doen, maar toch blijft het stil van Gods kant. Dan komen allerlei geloofsvragen op. In navolging van het eerste studieboekje in de serie ‘Schatten uit Gods woord’ heeft Ronald Lammers hierover een nieuw studieboekje geschreven. Hoe biedt hij uitkomst?

Wandelen met God
Lammers behandelt in 26 korte studies (gemiddeld 5 pagina’s) diverse onderwerpen over het ‘wandelen’ met God in een positief opgaande lijn. Van de woestijn naar uitkomst. Lammers drukt het leven met God uit met het woord ‘wandelen’. Hij verwijst daarmee naar Henoch, die wandelde met God (Gn 5:24). In wandelen ziet hij ook de betekenis van rustig voortgaan ondanks alles.

Verborgen God
Een verborgen God is niet voor alle lezers een gegeven. Sommige leven namelijk heel dicht bij God en merken vrijwel dagelijks dat God met hen is. Maar de woorden ‘verborgen God’ vult Lammers dan ook specifiek in, namelijk dat de Here Jezus niet meer op aarde is. Christenen kunnen niet meer naar Hem toe lopen, samenzitten en hun vragen aan Hem stellen en een antwoord ontvangen. De verborgen God waar Lammers dan op doelt, is exclusief de Persoon van de Here Jezus die nu in de hemel is.

Daarnaast bedoelt Lammers dat God soms ver weg kan lijken in nood, pijn en ellende. Verlangens en gebeden lijken dan onbeantwoord. Christenen ondergaan soms lijdenswegen van verlies, ziekte en andere problemen en vragen zich dan af waar God is. Lammers wil met de studies in dit boekje een handreiking doen aan die mensen. Hij wil ze helpen door op verschillende voorbeelden te wijzen uit de Bijbel. Zo laat hij zien dat het leven van Bijbelse personen ook grote problemen kende en probeert dit naar vandaag te vertalen om de lezer een handreiking te doen.

Evaluatie
Dit boekje is een pastorale bemoediging, waarin alleen sporadisch ‘Schatten uit Gods woord’ behandeld worden. Lammers (wie is hij?) geeft interpretaties van de Bijbel die nogal speculatief zijn en soms onwaar, zoals dat Gods genade geen geloofsinspanning vraagt. Zijn thema ‘Wandelen met een verborgen God’ stelt de vraag hoe voor de komst van de Here Jezus met God werd gewandeld. Het is ook raadselachtig waarom in de titel is gekozen voor ‘een’ en niet ‘de’ verborgen God. Blijkbaar moet dit aangeven dat God in Zijn hele Hoedanigheid verborgen is. Alleen is het de vraag of dat de Bijbelse toets kan doorstaan. Zo is het onbegrijpelijk dat de Heilige Geest geen hoofdrol heeft. Juist Die Geest is tot pastorale bemoediging gegeven. Lammers veronderstelt dat de lezers allerlei dogma’s, zoals christocentrisme en de Bedelingentheorie (Dispensationalisme) kennen en aanvaarden. Hij bespreekt, echter in algemene zin, uiteenlopende onderwerpen, maar zonder index is nazoeken ondoenlijk.

www.vergadering.nu