www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Luther en Rome
Een oecumenische visie op het conflict Rome-Reformatie
Martie Dieperink
jongboek.nl
123 pagina's
ISBN 9789463184410
Prijs: Ä13,97
Dit boek bestellen...

Dit boek over Luther heeft een oecumenische doelstelling. Als we kunnen analyseren en begrijpen hoe het conflict Rome-Reformatie is ontstaan, kan dit helpen om het conflict op te lossen. De auteur heeft als godsdienstwetenschapper ernaar gestreefd de strijd tussen Luther en Rome zo onpartijdig mogelijk te onderzoeken. Om een conflict goed te verstaan, moeten we beide partijen kennen. Naast werken van Luther zelf heeft ze daarom tal van boeken over Luther gelezen, protestants en katholiek, pro en contra, orthodox en vrijzinnig. Als we naast de boeken van Luther ook de katholiek bronnen raadplegen, krijgen we een beter beeld van het conflict. De kloof blijkt dan niet zo diep te zijn als vaak is gedacht. Er is een nieuwe eenheid mogelijk. Drs. Martie Dieperink (1943), lid PKN, studeerde theologie en godsdienstwetenschap in Utrecht en Heidelberg. Zij publiceerde over diverse theologische onderwerpen. Vooral bekend zijn haar publicaties over New Age en christelijk geloof. Daarnaast zette zij zich in voor een oecumenische dialoog tussen protestanten en katholieken. De eenheid van Christusí kerk is haar grote interesse.

..


1. Uitdaging - mei 2016 - www.uitdaging.nl 

Luther en Rome

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour

Recensie door Jacco Stijkel

2017 is het Luther-jaar. Op 31 oktober is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen vastspijkerde aan de deur van de slotkerk te Wittenberg. Deze gebeurtenis wordt gezien als het startpunt van de Reformatie. Als protestanten leggen we er graag de
nadruk op dat de Bijbel weer toegankelijk wordt voor het gewone volk, er een einde kwam aan de aflaathandel, en het priesterschap van alle gelovigen in plaats van de Paus en de geestelijke elite. Door velen wordt Luther hiervoor geŽerd.

In haar boekje 'Luther en Rome' geeft Martie Dieperink vooral aandacht aan waarom er een nieuwe kerk(stroming) ontstond in plaats van dat het Luther lukte om de Rooms-Katholieke kerk te hervormen. Haar bedoeling is om te laten zien dat Rome en Reformatie helemaal niet zo ver uit elkaar liggen als weleens wordt verondersteld. In haar ogen is een nieuwe eenheid niet alleen wenselijk, maar ook mogelijk.

Wat Dieperink met name laat zien is dat Luthers persoonlijke verhaal en de persoonlijke verhoudingen met vertegenwoordigers van Rome een essentiŽle rol spelen. Persoonlijke belangen en onverzoenlijkheid hebben de kloof veroorzaakt, meer dan alleen theologische stellingnames.

In veel meer recente boeken over Luther wordt gesteld, net zoals Dieperink doet, dat Luthers vraag naar een genadige God met name een persoonlijke vraag was. Luther heeft het antwoord niet kunnen vinden binnen zijn kloostermuren en in de Rooms-Katholieke kerk, maar dat betekent niet dat de genadige God binnen die kerk afwezig was.

Ook heeft Luther terecht allerlei misstanden in de kerk aan de kaak gesteld, neem bijvoorbeeld de aflaathandel. Maar Luther was daar zeker niet de enige in al speelde hij daarin wel een belangrijke rol. Het beeld dat Dieperink van de reformator schept is een man met een scherpe pen. Iemand die overtuigt was van zijn eigen gelijk. Hij zag zichzelf als 'de stem van God', wie daarin niet meeging was van de duivel ook al ging het om details. Luther deinsde er niet voor terug om grote woorden te gebruiken.

In het begin was Luther niet van plan om te breken met de Rooms-Katholieke kerk, maar toen hij steeds meer kritiek kreeg en in 1520 een banbul over hem werd uitgeroepen radicaliseerde hij en begon Luther een felle strijd tegen de Rooms-Katholieke kerk.
Het boekje is verhelderend over de werkelijke aard van het diepe conflict tussen de Protestantse en Rooms-Katholieke kerk. Van beide kanten ging het op een gegeven moment vooral om een persoonlijk gemotiveerd conflict, waarbij eigenlijk geen ruimte meer was voor verzoening.

Dieperink wil er met het boekje vooral op wijzen dat theologisch gezien er niet zoveel verschil is tussen Rome en de Reformatie. Een verzoening is niet alleen wenselijk, maar ook mogelijk. Tegelijkertijd wordt aan Luther wel de credits gegeven voor het goede dat hij voor de kerk heeft betekend. Kortom, een interessant boek dat zich echt richt op waarom Rome en Reformatie zo uit elkaar zijn gegroeid.

www.vergadering.nu