www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Gedenkstenen
Kees van Helden
ISBN: 9789087186937
Uitgever Erdee Media Groep – Uitgeverij de Banier
120 bladzijden
€ 13,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Met lood in de schoenen stapte Kees van Helden als directeur van stichting Schreeuw om Leven de radiostudio binnen. Het gesprek was vijandig en de haat tegen het Evangelie was voelbaar. Toen hij vertrok, kwam een medewerker naar hem toe. 'Hier heb ik jaren om gebeden: dat er eens iemand komt die het Evangelie vertelt in dit programma!' Het is een van de herinneringen die de auteur ophaalt in dit boekje. Gedenkstenen oprichten: dat is zijn doel. Opdat we de grote daden van de Heere niet zullen vergeten. Opdat we erdoor bemoedigd zullen worden. En opdat God alleen de eer zal ontvangen. Gedenkstenen bevat ruim veertig persoonlijke herinneringen aan wonderlijke ontmoetingen en uitreddingen tijdens het werk voor stichting Schreeuw om Leven. De auteur werkte, samen met zijn vrouw, zestien jaar lang voor stichting Schreeuw om Leven, een groot deel daarvan als directeur.

..


2. Schreeuw om Leven - 7 juni 2022 - www.schreeuwomleven.nl 

Gedenkstenen

Recensie door Arthur Alderliesten

Als directeur van een christelijke prolife-organisatie maak je heel wat mee. Daar weet Kees van Helden over mee te praten. Van 2005 tot 2021 was hij verbonden aan Schreeuw om Leven, waarvan de laatste jaren als directeur. Van zijn hand verscheen een bundeltje verhalen: Gedenkstenen.

In veertig herinneringen kijkt hij terug op bijzondere ontmoetingen en gebeurtenissen. Vele hiervan heeft hij samen met zijn vrouw Anne-Mieke beleefd. Een rode draad is dat God onverwacht en op Zijn manier uitkomsten geeft en voorziet. Dat maakt het bundeltje tot een bemoedigende getuigenis. Met dat we zien hoe God regeert, zien we ook hoe Hij het werk van Kees en Anne-Mieke heeft willen zegenen. Die bemoediging hebben mensen die vanuit Christus' Naam staan voor het ongeboren leven nogal eens nodig. Uit onverwachte hoek kan soms instemming komen en vrucht op je werk in situaties en bij mensen van wie je het niet had durven dromen.

Uit veel verhalen blijkt de kracht van het gebed. Die kwam tot uiting in hoe, tegen de verwachtingen in, toch een christelijke prolifefilm in de Nederlandse bioscopen ging draaien, financiële zorgen werden weggenomen en hoe plannen om onschuldig, ongeboren menselijk leven te vernietigen in de war werden geschopt. Soms leidt God door te chaotiseren.

Denk na het lezen van het boekje echter niet dat je in het prolifewerk van de ene zegen in de andere stapt. Dikwijls is het ploegen op rotsen, hard werken tegen allerlei verschijningsvormen van weerstand in. Dan is het nodig dat verhalen van uitredding en bemoediging worden verteld. God is een reddende God van Wie we alles kunnen en mogen verwachten. Gisteren, vandaag én morgen. Die boodschap is de kracht van dit boekje. Lezen dus!


1. - 26 april 2022 / juni 2022 - www.uitdaging.nl 

Wonderen als Gedenkstenen
na zestien jaar Schreeuw om Leven


Recensie door de redactie Uitdaging

Meer dan veertig verhalen bundelde Kees van Helden in zijn boek Gedenkstenen, dat eerder deze maand verscheen. Ze hebben allemaal betrekking op zijn werk dat hij zestien jaar lang, samen met zijn vrouw, bij Schreeuw om Leven verrichtte.

Van Helden stapte vorig jaar over naar het Logos Instituut. “Loslaten gaat hand in hand met terugkijken”, schrijft hij over zijn afscheid van de organisatie waarbij hij vanaf 2005 van lieverlee volop betrokken raakte. Hij ging aan het schrijven om “anderen te bemoedigen en onszelf er steeds weer aan te herinneren dat God regeert, dat Hij alles in de hand heeft en dat Hij weet wat Hij doet”.

De korte verhalen laten zich heel gemakkelijk lezen. Ze staan over het algemeen op zichzelf – soms gebundeld rond een gebeurtenis – maar er zit tegelijk een doorgaande lijn in. Ze vormen een bundeling van opmerkelijke, opbeurende, verrassende, ontroerende en wonderbaarlijke gebeurtenissen.

Ze laten ook iets zien van het werk dat de wachters bij abortuscentra doen. Wat is daar eigenlijk zo verkeerd aan? Je hoeft je eigenlijk niet af te vragen welke machten erachter zitten om voor elkaar te krijgen dat die activiteiten door de overheid worden verboden. Ze zouden zoveel kwaad aanrichten…

En wie het wonder van de zwangerschap nog niet begrijpt, lees vooral even de aanbeveling van Ruth Seldenrijk aan het eind van het boek.

Gedenkstenenen is verschenen bij de De Banier en kost 13,95 (als e-book nog geen tientje).

www.vergadering.nu