www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De Opname: feit of fictie?
Kunnen we nog in de Opname geloven?
Ed Hindson en Mark Hitchcock
Aantal pagina's: 240
Uitvoering: paperback
ISBN: 9789064512773
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Tegenwoordig is er opnieuw een golf van kritiek op de opvatting dat alle gelovigen op aarde zullen worden opgenomen in de hemel. Is de Opname wel een Bijbels leerstuk? Kunnen we echt verwachten dat Jezus Zijn volgelingen opneemt voordat de antichrist verschijnt?
In deze goed onderbouwde verdediging onderzoeken Ed Hindson en Mark Hitchcock, auteurs van publicaties over Bijbelse profetie, het concept, de context en de gevolgen van de belangrijke en langverwachte gebeurtenis die bekendstaat als de Opname. Ontdek de antwoorden op vragen als:
-Wat houdt de Opname in?
-Waarom hebben sommige christenen bezwaar tegen het idee van de Opname?
-Is de timing van de Opname echt van belang?

..


1. Christenleven - april 2022 / 4 juni 2019 - https://christenleven.blogspot.com...

De Opname: feit of fictie?

Recensie door Wendy Born - van den Brink

Veel christenen geloven in de terugkomst van de Here Jezus Christus maar er bestaan een groot aantal meningen over de vragen 'wanneer en hoe' Christus terug zal komen.
Een van de duidelijkste leerstukken in het Nieuwe Testament is de belofte van de Opname van de Gemeente. Dit leerstuk blijft een van de meest bediscussieerde onderwerpen in de christelijke theologie. Sommigen trekken zelfs het hele denkbeeld van de Opname van gelovigen in twijfel.

In het boek 'De opname: feit of fictie?' onderzoeken Ed Hindson en Mark Hitchcock het concept, de context en de gevolgen van de belangrijkste en langverwachte gebeurtenis die bekendstaat als de Opname.
Ze bespreken onder o.a. vragen als:
Wat houdt de Opname in - en staat dit leerstuk eigenlijk in een langdurige traditie?
Waarom hebben sommige christenen bezwaar tegen het idee van een Opname?
Is de timing van de Opname echt van belang?
Het boek zet de meest bekende opvattingen naast elkaar. Zoals de Opname van de Gemeente vindt plaats vr de Grote Verdrukking, in het midden van de Grote Verdrukking of aan het einde van de Grote Verdrukking. Ook worden opvattingen besproken die ervan uitgaan dat er helemaal geen Opname zou zijn omdat het woord in de Bijbel niet zou voorkomen!
Verder laat het boek zien dat het Oude Testament diverse situaties kent waar de Heere iemand opnam in de hemel, in het Nieuwe Testament staan zelfs zeven opnames vermeld.

Gaandeweg het lezen van deze boeiende uitgave, wordt duidelijk dat de visie dat de Gemeente vr de Grote Verdrukking wordt opgenomen, wordt onderbouwd. Andere visies worden op bijbelse gronden weerlegt en zeer helder uiteengezet.


Het boek bestaat uit twaalf hoofdstukken en bevat naast talloze bijbelteksten ook diverse schema's. 
Zo is bijvoorbeeld in dit schema rechts >>>>>
kort weergegeven wat de verschillen zijn tussen de Opname van de Gemeente en de Wederkomst van Christus. In hoofdstuk 10 wordt de noodzaak van een interval tussen deze twee uitvoerig uitgelegd.


Achterin het boek vind je een bijlage met 50 redenen voor het Pretribulationisme (De opvatting dat Christus zal terugkomen om de Gemeente op te nemen vr de Grote Verdrukking). Erg praktisch om deze lijst erbij te kunnen pakken wanneer je met andere mensen in gesprek gaat over dit mooie onderwerp.


Wanneer je het boek gelezen hebt, met de Bijbel erbij, kun je er nauwelijks meer omheen dat de Opname van de Gemeente aanstaande is en iets is om verlangend naar uit te kijken en er met anderen over te spreken. Maranatha!

www.vergadering.nu