www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 REACTIES VAN DE SCHRIJVERS


Wake up!
Arno Lamm & Emile-Andre Vanbeckevoort
Uitgever: Het Zoeklicht
9789064511851
500 pag.
€ 24,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl
Recensie 7 -  J. de Vreugd ( Terug naar de recensies... )

Reactie van de auteurs:

Wake Up! onderstreept dat Gods Plan inderdaad géén geheim is, maar dat er door de (kerk)geschiedenis wel een gedeeltelijke bedekking over is gekomen, door menselijke denkbeelden en soms door het bewust of onbewust onder het kleed vegen van bepaalde waarheden.

In het boek lichten we wel toe dat Gods Woord veel mathematischer in elkaar zit dan alleen de tekst en waarschijnlijk zal ooit blijken dat de mens daar nu nog maar een tipje van de sluier opgelicht krijgt. Overigens zien we ook bijzondere mathematische verhoudingen in Gods schepping van de natuur terug. Maar er is geen sprake van een verborgen code in de Bijbel, zonder welke je Gods Plan niet zou kunnen begrijpen en dat suggereert Wake Up! ook nergens. Alles is in de letterlijke tekst van de Scriptura terug te vinden.

De beschreven tijdslijnen onderstrepen vooral de stelling dat Gods Plan vooraf vaststaat en langs Zijn bepaalde tijdslijn verloopt. Je zou het andersom kunnen bekijken en dan vinden we eenvoudig aansluiting bij J.de Vreugd: we hoeven niet te zoeken naar verborgen tijdslijnen, maar aan het eind van deze wereldtijd kunnen we nu terugkijken en tijdslijnen constateren die ook een sterke onderlinge verbinding hebben en die aansluiten op getallen en perioden die wel degelijk in de Bijbel genoemd worden, want het tijdstip van de vervulling van bepaalde profetieën stond uiteraard al van alle tijd vast op Gods Kalender, voor wie dat tenminste gelooft.


Volgens Ds Poot is de finale begonnen, en de vraag die de auteurs van Wake Up! zich hebben gesteld is of God in de geschiedenis op een gegeven moment tot de finale heeft besloten, of dat alles inderdaad gedurende alle tijd volgens dat Plan van 6000 jaar is verlopen, waarbinnen bepaalde tijdslijnen elkaar opvolgen, maar waarbij uiteindelijk alles zal samenkomen bij de door God vooraf ingestelde wereldtijd? Wij denken het laatste en hebben slechts vastgesteld dat met de huidige wetenschap van de geschiedenis er zeker opzienbarende tijdslijnen zijn te herkennen en dat God niet voor niets bepaalde ijkmomenten en jaren heeft opgenomen in de tekst van de Bijbel.

Dat laat onverlet dat ook de schrijvers niet op een jaartal voor de wederkomst van de Messias uitkomen, maar wel dat de tijdslijnen en de werkelijke vervulling van bijbelse profetieën nu heel dicht bij elkaar komen. Dat is de uitkomst voor hen die nog een letterlijke toekomstige vervulling van veel profetieën verwachten en die de Bijbel niet bovenal vergeestelijken ten koste van een letterlijke interpretatie.

Maar boven alles geldt weer dat het niet noodzakelijk is om de tijdslijnen te kennen om algemeen zicht te hebben op Gods Plan van Redding. Creatief rekenwerk wordt nergens aangemoedigd, maar het is wel bemoedigend om te ontdekken dat, terugkijkend, de tijden zo herkenbaar zijn in de Bijbel en Gods Plan en dat bij God duizend jaar inderdaad is als één dag en andersom.

Terug naar de recensies...


 

www.vergadering.nu