www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Verbonden voor het leven
Willem en Helen Lingeman
Uitgeverij Johannes Multimedia
190 pagina's, € 14,95
ISBN 9789057984921
Dit boek bestellen...

"Wanneer door dit boek één huwelijk gered kan worden, dan is het alle moeite waard geweest!"
Willem & Helen Lingeman - www.verbondenvoorhetleven.nl 

Nog nooit in de geschiedenis van de mensheid was de verwarring rond huwelijk, echtscheidingen en hertrouwen zo groot. Het percentage echtparen dat hun huwelijk verbreekt lijkt onder christenen gelijke tred te houden met de seculiere wereld. Echtscheiding laat bij alle betrokkenen diepe sporen na. Kinderen lijden hier in het bijzonder onder, vooral als ze nog jong zijn.

Gemeenteleden, oudsten, ouderlingen, voorgangers en predikanten kijken machteloos toe en weten niet wat ze moeten doen. Sommigen van hen bevinden zich in dezelfde situatie of staan onder “druk" van binnen en buiten de gemeente, om zich te schikken naar de tijdgeest.

We bidden en hopen dat dit boek tot heil mag zijn, niet alleen voor hen die zich in moeilijke huwelijkssituaties bevinden, maar eveneens voor gemeenteleden, oudstenraden, pastorale werkers en voorgangers. Het is een uitstekend hulpmiddel, voor zowel persoonlijke studie als in groepsverband, zoals bijbelkringen en catechese. Ook voor toekomstige huwelijkspartners is dit boek een aanrader. Het huwelijk is ingesteld door God, om een afspiegeling te zijn van de relatie tussen de Heer Jezus en Zijn Gemeente. Er is hoop voor herstel van gebroken huwelijken!

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour

"Verbonden voor het Leven is een tegendraads boek en een hartenkreet, om binnen kerken en gemeenten een halt toe te roepen aan het fenomeen hertrouwen na echtscheiding".
Arjan Baan, evangelist en directeur van Stichting Heart Cry. www.heartcry.nl

"Veel om over na te denken. Hoewel er vragen overblijven, verdient dit boek een wijde verspreiding onder christenen".
ir. Kees Fieggen, is leraar biologie en geeft Bijbellezingen.

"Verbonden voor het Leven bepaalt ons bij het geschrevene in Gods Woord, over de bedoeling van het huwelijk. Het is een ernstige oproep en een heldere richtingwijzer. Tolle Lege! (neem en lees!)".
Jan Rein de Wit, hoofdredacteur Weet Magazine, hét christelijk populair wetenschappelijk tijdschrift.
 


2. De Oogst - oktober 2014 - www.totheildesvolks.nl/de-oogst/home

Verbonden voor het leven

Recensie door Pieter Siebesma

De aanleiding tot het schrijven van dit boek was, aldus Willem en Heleen Lingeman in hun voorwoord, dat zij in hun omgeving met echtscheiding en hertrouwen te maken kregen. Het baart hen zorgen dat niet alleen in de wereld, maar ook binnen de gemeente van Christus echtscheiding en hertrouwen in toenemende mate voorkomen en steeds meer als 'normaal' worden beschouwd.

De schrijvers verdedigen door het aanhalen van vele teksten het klassieke Bijbelse standpunt over het huwelijk als een verbond, en wijzen echtscheiding af, zoals dat in het verleden ook altijd door de kerken is gedaan. Ik zelf kan daar van harte mee instemmen.

Echter, over een aantal punten in dit boek heb ik wel vragen. Zo gaan ze ervan uit dat het evangelie van Mattheus is gericht aan de Joden en Joodse christenen, het evangelie van Marcus aan de christenen uit de volkeren en het evangelie van Lukas aan de gehele wereld. Daardoor is volgens hen de tekst uit Mattheus 5:32 en 19:19 (wie zijn vrouw verstoot niet om hoererij, en met een ander trouwt, overspel pleegt) niet op gelovigen uit de volkeren van toepassing en slaat het specifiek op de ondertrouw bij Joden. Ze wijzen dan ook categorisch onder alle omstandigheden hertrouwen af. Deze argumentatie overtuigt mij niet. Jezus heeft het hier niet over de ondertrouw, maar keert zich tegen die Farizeeën die een vrouw om allerlei (onbelangrijke) redenen willen wegzenden.


1. Uitdaging - mei 2013 - www.uitdaging.nl 

Gespreksstof!

Recensie door de redactie Uitdaging

Kan in de christelijke gemeente na een echtscheiding sprake zijn van hertrouwen? Hierover is al veel nagedacht en gediscussieerd. Of - zeggen anderen - wordt er vandaag misschien te weinig over gesproken en 'schikken christenen zich naar de tijdgeest'?

Het boek Verbonden voor het leven zet op de achterflap stevig in: 'Nog nooit in de geschiedenis ( ... ) was de verwarring rond huwelijk, echtscheidingen en hertrouwen zo groot. Gemeenteleden, oudsten ( ... ) en predikanten kijken machteloos toe en weten niet wat ze moeten doen.' 

Die toon kom je zo niet tegen op de eerste pagina's. Bijna bescheiden wordt daar uitgelegd waarom de schrijvers zich hiermee bezighouden, waarna deze zinnen volgen: 'Mogelijk zijn we niet volledig geweest; ( ... ) we hopen dat we elkaar dan verder kunnen helpen met aanvullende Bijbelteksten.'

Discussie
Stof tot nadenken, gesprek, en verzet (?), geeft dit boek zeker. Opvallend is al de sterke afwijzing van de uitzonderingsregel in Mattheus 5 en 19; volgens de schrijvers is die alleen tot de Joden gericht en bedoeld voor de ondertrouwde staat. Van hieruit is de stap naar het tweede huwelijk niet groot: 'Het aangaan ( ... ) kan nooit de ontbinding van het eerste bevestigen, dan wel legaliseren.' Je hoeft het niet met de auteurs eens te zijn om het gesprek hierover met elkaar aan te gaan.

 

www.vergadering.nu