www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


10 Joden 1 Messias
Getuigenissen uit IsraŽl
Jacqueline Looman
Uitgeverij Gideon, Hoornaar, 2022
in samenwerking met stichting IsraŽl en de Bijbel
135 paginaís
Ä 14,95
ISBN: 9789059992160
Dit boek bestellen...

In 1948 werd de staat IsraŽl gesticht. Er woonden toen slechts 23 Messiaanse Joden in het land. Vandaag de dag wordt hun aantal op ongeveer 20.000 geschat. Was aan het begin van onze eeuw een Messiasbelijdende Jood nog een zeldzaamheid in IsraŽl, vandaag kent bijna iedere IsraŽliŽr wel iemand die in Jesjoea gelooft als de Messias van IsraŽl. De Messiaanse beweging is nog steeds een kleine minderheid, maar wel een groeiende minderheid.

Toch voelen deze Messiasbelijdende IsraŽliŽrs zich vaak eenzaam. Ze krijgen te maken met afwijzing, uitsluiting en discriminatie door hun Joodse familie en omgeving, en hun behoefte aan contact met medegelovigen is groot. We hopen met dit boek de Joodse gelovigen in IsraŽl dichter bij je hart te brengen.

In 10 Joden, 1 Messias (auteur: Jacqueline Looman) maak je kennis met tien IsraŽliŽrs die vertellen over hun geloof in de Here Jezus. Ze wonen allemaal in het land, maar hebben totaal verschillende achtergronden. Daarom krijg je ook informatie over die achtergronden. Je leert dat IsraŽl een immigrantenland is, je leert over de geschiedenis van de Messiaanse beweging, over ultraorthodoxe Joden, Ethiopische Joden en Russische Joden. Al die verhalen maken ťťn ding duidelijk: Joodse mensen moeten bekendgemaakt worden met hun Messias. En als ze Hem dan leren kennen, voelen ze zich vaak meer Joods dan ooit te voren.

Uitgave in samenwerking met Stichting IsraŽl en de Bijbel.

..


1. Uitdaging - 16 mei 2022 - www.uitdaging.nl 

IsraŽl en de Messiaanse gelovigen

Recensie door†Marco van Putten

De gemeenschap van Joden in IsraŽl die in de Here Jezus geloven is gestaagd groeiend. Maar hoe komen Joden eigenlijk tot geloof in Hem? Hoe leven zij in IsraŽl, waar hun geloof niet geaccepteerd is? Daarover gaat het boek í10 Joden 1 Messiasí van Jacqueline Looman. Hoe is het uitgewerkt?

StudieboekenStudieboeken

De zogenoemde Messiaanse Beweging is in opkomst. Het zijn Joden en niet-Joden die geloven dat er een blijvende plaats is voor IsraŽl in Gods (toekomstige) Koninkrijk en ook dat Jodendom van Godswege legitimiteit heeft. Natuurlijk geeft dit spanningen in de christenheid, maar ook in het Jodendom zelf.

Messiaanse gelovigen worden traditioneel gezien als verraders of aanhangers van een afvallige religie. Toch is die visie langzaam aan het veranderen. Althans bij mensen die ervoor open staan.

Boekanalyse
Looman beschrijft haar onderwerp na een voorwoord in 10 hoofdstukken. Elk hoofdstuk bestaat uit twee delen. Een bekeringgeschiedenis en een informatief gedeelte dat daar meestal mee te maken heeft. De meeste aandacht gaat naar de huidige stand van zaken in IsraŽl.

In dit boek zijn 10 verschillende bekeringsgeschiedenissen opgenomen van Joden die tegenwoordig in IsraŽl wonen. Het gaat om vier vrouwen en zes mannen. Deze IsraŽliŽrs zijn vaak eenzaam door afwijzing, uitsluiting en discriminatie. Zelfs door eigen familie. Toch stellen de meeste Messiaanse Joden dat ze door het vinden van de Here Jezus zich meer Joods voelen. Bijbelcitaten uit de Herziene Statenvertaling (HSV). Het boek sluit af met een woordenlijst.

Christelijke betrokkenheid
Dit boek toont aan dat God Zijn volk niet heeft verstoten, maar Looman stelt dat dit christenen aangaat. Hetzelfde geldt voor de grote geestelijke nood waarin het Joodse volk zich bevindt.

Zij promoot de verspreiding van de Bijbel onder de Joden als manier van zending. De centrale werkwijze van IsraŽl en de Bijbel. Het zou blijken dat Joden verbaasd zijn als ze de ĎJoodsheidí ontdekken van het Nieuw Testament en de Here Jezus.

Evaluatie
Dit getuigenissenboek laat zien hoe gemÍleerd Jodendom (en voor het overgrote deel niet Godvrezend) is. Tevens geeft het een kritische kijk op de moderne Joodse Staat, zoals het wars zijn van Ďanderení (niet-sabraís). Het doel van dit boek Ė Messiaanse gelovigen dichter tot de lezer brengen Ė lijkt geslaagd.

Wat opvalt is dat de dienstplichttijd zoín grote Ė vaak negatieve Ė impact heeft op jonge IsraŽliís. Een ander probleem is dat van de meerderheid van Ďvader-Jodení die niet erkend worden. Ook wordt de staatsdominantie van de Joodse orthodoxie in IsraŽl benoemd en de sociale spanningen die dat geeft.

Steeds meer jonge IsraŽliís verlaten hun Land. Meest opmerkelijke is dat de Messiaanse gelovigen in traditioneel christelijke termen worden beschreven. Torahnavolging blijft onbesproken.

In de meeste hoofdstukken wordt het werk van de stichting IsraŽl en de Bijbel geŽtaleerd. Jammer is dat in dit boek niets staat over de achtergrond van Looman en een zoekregister ontbreekt. Dit boek wordt aangeraden.

www.vergadering.nu