www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Hij koos de pijn
Max Lucado
191 pag., paperback
ISBN 978 90 6318 2458, Novapres
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Er is al veel geschreven over het geschenk van het kruis zelf, maar hoe zit het met de andere geschenken? Wat weten we over de spijkers, de doornenkroon en de kleren die ze Hem afnamen? En wat valt er te zeggen over de kleren die Hij kreeg? Heb jij wel eens de tijd genomen om déze geschenken open te maken?

Zullen we ze één voor één eens nader bekijken? Laten we ook deze genadegaven ontdekken, voor het eerst of opnieuw. Als je ze aanraakt, als je het hout van het kruis en de gevlochten doornenkroon voelt en de punt van de spijker aanraakt, sta er dan bij stil en luister. Wellicht hoor je Hem dan fluisteren: ‘Ik deed het speciaal voor jou.’
 


1. Bodem - april 2009  - www.bodem-online.nl 

Hij koos de pijn

Boekrecensie door Marjolijn Kool

De lijdenstijd en het paasfeest ligt weer achter je, als deze BODEM op de mat valt. ‘Hij koos de pijn’ is een boek van Max Lucado, wat bijzonder goed past als het gelezen wordt in de tijd voor Pasen. Dat heb ik dit jaar dus gedaan... en aan jou de beurt om dit boek voor volgend jaar (of eerder natuurlijk) op je lijstje te zetten. Hoewel het hier niet gaat om een van de Lucado’s nieuwste boeken (uitgave 2000) is het er wel eentje die de moeite waard blijft om te lezen, ook negen jaar na dato van uitgave.
De titel van dit boek deed me vermoeden dat dit een typisch Lucado boek is: een boek waarin ik geconfronteerd zou worden met mijn eigen twijfel, (on)geloof, overtuigingen en zwakheden. En jawel, als titel van het eerste hoofdstuk wordt de vraag gesteld ‘U hebt het voor mij gedaan?’ Ergens had ik gehoopt op een vlot weglezend informatief boek over de fijne kanten van het christelijk geloof, over de geweldige daad van God in het offer van Zijn zoon. Maar ik kan er niet omheen, dit boek vraagt een actieve inbreng van mijzelf. Ben ik bereid om me open te stellen voor de kern van het evangelie? Ben ik bereid mijn eigen leven onder te loep te nemen en om mezelf te bevragen op mijn geloof? Weet waar je aan begint als je dit boek pakt. 

Als je de schrijfstijl van Max Lucado een beetje kent dat weet je hij dat het Evangelie graag dichtbij mensen brengt. Dit doet hij door op een illustrerende en beeldende manier te schrijven over bijbelse thema’s, waarbij hij vaak herkenbare alledaagse situaties gebruikt. Dat maakt ook dit boek tot een ‘echte’ Lucado. 

Lucado laat de betekenis van het kruis zien, waarbij hij de nadruk legt op de details van het lijdensverhaal van Jezus Christus. In ieder hoofdstuk staat een vraag of stelling centraal, die de lezer doet nadenken over de belofte die God wil doorgeven in alles wat Jezus heeft meegemaakt tot en met Zijn dood en daarna. De belofte in de doornenkroon, in het soldatenspuug, in de spijkers, het opschrift. Misschien heb je het lijdensverhaal, net als ik, uitentreuren gehoord. De details lijken daarin niet van belang en vallen je misschien niet eens meer op. Juist die details pakt Lucado er uit en geeft ze betekenis. 

Bij ieder hoofdstuk vind je verwerkingsvragen, met als doel om te reflecteren op wat we in de bijbel kunnen lezen, zodat de betekenis je nog meer duidelijk wordt en blijft hangen. De vragen vind ik soms wat schools gesteld, alsof je een overhoring krijgt over dat wat je gelezen hebt. Toch merk ik dat ik door deze vragen wel anders naar de details van Jezus lijdensweg ben gaan kijken. Al met al een verrijkend boek over het indrukwekkende offer aller tijden. 

Max Lucado, Hij koos de pijn, 191 pag., paperback, ISBN 978 90 6318 2458, Novapres.

www.vergadering.nu