www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Heel IsraŽl zal behouden worden
Een kritisch onderzoek van de gangbare exegese van Romeinen 11, speciaal vs. 26
Bram Maljaars
Aspekt, Soesterberg
ISBN 9789461536167
Prijs: Ä 19,95
Dit boek bestellen...

Dit boek is een complete exegese van Romeinen 11vs. 26: En zo zal heel IsraŽl zalig worden. Het verrassende daarbij is dat de traditionele uitleg van deze uitspraak een nadere precisering en een solide basis verkrijgt, terwijl in samenhang daarmee de tegenwoordig toonaangevende interpretatie onontkoombaar in het ongelijk gesteld wordt. 'Heel IsraŽl', het volk van God dateenmaal behouden zal worden, is het lichaam van Christus, deEkklesia uit alle volkeren, inclusief IsraŽl, waarvan Abraham de vader, het hemelse Jeruzalem de moeder en Christus het eenheid scheppende Hoofd is. Alleen deze exegese doet recht aan de context.
Abraham Maljaars (1944) legde in 1972 in Utrecht cum laudehet doctoraal examen Nederlandse taal- en letterkunde af (bijvakken:Germaanse godsdienstgeschiedenisťn Geschiedenis van het Gereformeerd protestantisme), met een publicatie over een historisch-grammaticaal onderwerp. In 1996 promoveerde hij aan de universiteit van Amsterdam op een studie over het Wilhelmus.

..


1. Ė Israelaktueel - mei 2013 - www.christenenvoorisrael.nl/israel-aktueel

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour


Heel IsraŽl zal behouden worden


door Kees de Vreugd


Maljaars verdedigt de 'traditionele' opvatting dat de uitdrukking 'heel IsraŽl' in Romeinen 11:26 betrekking heeft op het 'geestelijke IsraŽl', dat bestaat uit gelovige Joden en heidenen, met andere woorden: 'heel IsraŽl' is de kerk.


Voor een heilsverwachting voor het volk IsraŽl als geheel is na Christus geen plaats. Zijn conclusie is "dat dus het volk van God, het IsraŽl dat eenmaal behouden zal zijn, niet alleen uit tot geloof gekomen heidenen zal bestaan, maar ook uit een uit alle eeuwen na Christus afkomstige uitverkiezing van Joden...


Heel IsraŽl is de Ekklesia, het alle volkeren, inclusief IsraŽl, omvattende Godsvolk."


Dat was ook zijn uitgangspunt, waarmee dit boek dus berust op een cirkelredenering.

www.vergadering.nu