www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Heerlijke verkwisting
De rijkdom en reikwijdte van aanbidding
Henk P. Medema
Uitgeverij Medema, Vaassen 2006
192 blz., 19 14,95.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl
 
Dure parfum, kostbaar reukwerk, aanbidding voor Jezus, die Maria aan Hem bracht. Heerlijke verkwisting, ondanks al dat gemopper van de discipelen. Als er geurige nardusolie zal worden uitgestort over de Koning der koningen, kijken we niet op een paar centen; als we Hem iets willen brengen, kijken we ook niet op ons horloge. Je mag het ook met een andere woordspeling zeggen: aanbidding is een heerlijke verspilling van tijd. Het is ‘heerlijk’, in de zin dat het verrukkelijk is om alle tijd voor de drie-enige God te nemen. Het is ‘heerlijk’ omdat het daarbij gaat over de heerlijkheid - de glorie - van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Het is ‘heerlijk’ omdat de Heer daarin gezien en geopenbaard wordt. Dit boek gaat over de rijkdom (de hoogte en diepte) en de reikwijdte (de lengte en breedte) van aanbidding. Je moet alle gedachten aan zuinigheid uit je hoofd zetten, en juist dan zal blijken dat het ergens voor dient: het is allemaal voor Hem.


2. Nederlands Dagblad - 1 februari 2007

Heerlijke verkwisting.

Recensie Roel Sikkema

Aanbidding is volgens Henk Medema het belangrijkste dat een christen tegenover God kan doen. Daarbij moet het hele leven eredienst zijn, en niet alleen dat uur ’s zondags in de kerk, zegt hij met een beroep op Romeinen 12: 1. In de aanbidding gaat het om de Drie-enige God: de Vader die de spreker of schrijver is, de Zoon als het Woord en de Geest die daarvan de ontvanger is die de boodschap decodeert en het naar het hart van de gelovige zendt.

Aanbidding moet overigens wel een belangrijk deel van de kerkdienst zijn. Daarbij bepleit Medema een inschakeling van alle gemeenteleden en niet alleen van een voorganger en aanbiddingsleider. Aanbidding is gericht op God. Medema is daarom kritisch op wat tegenwoordig vaak aanbidding, worship, wordt genoemd omdat het daarin vaak gaat om liederen die juist de kerkgangers sterk aanspreken, waardoor hun geestelijke beleving wordt versterkt.

Hij pleit daarom ook voor een gevarieerde liedkeuze. Laten evangelische gemeenten vaker uit het Liedboek voor de kerken gaan zingen, dat veel minder vrijzinnig is dan veel orthodoxe christenen menen, stelt hij. Maar andersom, laten meer traditionele gemeenten ook liederen uit Opwekking kiezen.

Dit is een boek dat goed als basis voor gesprekken over dit onderwerp kan dienen, al geeft het weinig praktische adviezen. Tussen de regels door valt de mening van de auteur overigens wel te lezen.
 


1. CV-Koers - 1 februari 2007

Heerlijke verkwisting

Recensie door Willem Henri den Hartog
Uitgever en schrijver Henk Medema heeft met ‘Heerlijke verkwisting’ een toegankelijk boek over aanbidding geschreven. In dit boek roept hij de kerk op terug te keren naar een van haar kerntaken, namelijk de functie van aanbiddingsgemeenschap.

Op een toegankelijke manier maakt de auteur de lezer deelgenoot van wat hij de afgelopen jaren mocht leren over aanbidding. Dat doet hij aan de hand van verschillende thema’s, zoals: 'Hoe kun je leren aanbidden’, 'Het belang van lofprijzing' en 'De aanbiddende gemeente in een hedonistische cultuur'. Het boek eindigt met een slotwoord onder de titel 'Wie is waardig?'

Het unieke van dit boek is dat de auteur niet komt opdraven met het zoveelste instrument om meer rendement uit je geloof te halen. Nee, in dit boek is er meer sprake van cultuurkritiek. Medema sluit niet aan bij patronen waar wij als westerse mensen mee vertrouwd zijn. Mag het alsjeblieft een onsje meer zijn! Voor heerlijke verkwisting de aanbidding is alleen het beste goed genoeg: zoals Maria Magdalena dure parfum aan Jezus aanbood. Deze vrouw spaarde kosten nog moeite om deze geurige nardusolie uit te storten over de Koning der koningen.

Maar het kan ook een verkwisting van tijd zijn. Nemen we voldoende tijd om met God te zijn? Dat mag volgens Medema eigenlijk wel gewoon écht stil zijn. Heerlijke stille tijd waarin je onder de indruk raakt van Vader, Zoon en Heilige Geest.

Als christenheid zijn we een aanbiddingsgemeenschap. Deze aanbiddingsgemeenschap heeft volgens de auteur geen betekenis in zichzelf, maar zij ontleent haar betekenis aan het Lam dat zij aanbidt. God is niet de onbewogen beweger waarop zijn schepselen geen invloed kunnen uitoefenen. Nee, God heeft er een heilig plezier in als we Hem aanbidden. De Vader en de Zoon wonen namelijk in ons. Die eeuwige liefde verblijft in de kerk, de gemeente van Christus. Op die manier voelt de Here God als oorsprong van alles volledig mee als we Hem aanbidden. Wat een heerlijke gedachte! Als de wereldwijde gemeente door de kracht van de Heilige Geest tot aanbidding komt, dan gebeurt er dus wat. Hoewel, in deze aardse bedeling zullen we nooit de volheid van zijn wezen kunnen proeven en smaken. Er staat nog een tegoed uit in de eeuwigheid.

Als gemeente van Christus mogen we meer mensen uitnodigen om deelgenoot te worden van deze heerlijke verkwisting. Een weldadig boek dat ons, in een tijd waarin kerken soms in de ban zijn van een wereldse concurrentiestrijd, terugroept naar de kerntaak: de Here God grootmaken. 

www.vergadering.nu