www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu


Man!
 Onder redactie van
H.Medema, K. de Jong en S. Slagter
9789063533731
80 pag.
Uitg. Medema Vaassen, 2001
€ 9,95

Dit boek bestellen...

Betekent het nog wat als iemand MAN zegt?
Is het MAN! - met uitroepteken? Of is het MAN? - met vraagteken?
In goed Hollands: ben je nou een vent, of weet je niet meer wie je bent?
Is het nog wel duidelijk wat je identiteit is, wat het betekent 'man' te zijn?

3 RECENSIES


CV-Koers - augustus 2002

Otto de Bruijne, Paul Donders, e.a.
Man

Wij mannen zijn de weg kwijt, schrijft Henk Medema. Mannen bevinden zich in de crisis, vult Paul Chr. Donders aan. "Is 'een man' geworden tot niet meer dan een woord, zoals 'een vrouw' een ander woord?" Ja, zegt Donders: mannen verliezen hun verzorgerrol, hun sociale competentie, hun seksuele dominantie. Het gevolg is onzekerheid en angst. Angst om afgewezen te worden, nooit genoeg te zijn, verlaten te worden, de controle te verliezen, niet gerespecteerd te worden.
Naar het voorbeeld van de Amerikaanse Promise Keepers is ook in
Nederland een christelijke mannenbeweging ontstaan. Dat begon met
het organiseren van de inmiddels bekende mannendagen, met sprekers als Henk Binnendijk, Willem Ouweneel en Dick Langhenkel. in september 1999 kwamen tijdens een nationale mannendag zelfs zo'n drie duizend mannen bij elkaar. In zekere zin is er sprake van emancipatie: ontdekken wie je eigenlijk bent.

In het boekje 'Man' willen enkele in 'bijbelgetrouw' Nederland bekende
mannen hun onzeker geworden 'soortgenoten' helpen hun identiteit te
hervinden. Van meet af aan is hun geloofsvooronderstelling duidelijk:
'Wie zijn we in Christus Jezus?" Zoals iemand eens schreef: christenmannen kunnen een glanzende of een tegenvallende carrière hebben, getrouwd of ongetrouwd zijn, uiterlijk knap of lelijk, ze zijn allemaal in de eerste plaats zonen van de Grote Koning.

Acht auteurs geven daaraan elk op eigen manier uiting. Zo veronderstelt Krijn de Jong van Tot Heil des Volks via een verslag van zijn '24 uur onder de daklozen' dat onze welvaart en luxe een verhindering kunnen zijn God te vinden. Om misverstanden te voorkomen, Willem Ouweneel heeft dan al aangegeven dat het initiatief van God is uitgegaan. "Hoe zou Abraham de weg naar God gevonden hebben, als God zich niet eerst aan Abraham had geopenbaard?' Maar tegelijk: wij moeten Gods uitgestoken hand wel aanpakken.
Wat wij nodig hebben, zijn mannen die een werktuig kunnen zijn van de Heilige Geest, mannen die bidden, schrijft Siebe Slagter, lid van de kerngroep 'Mannen in beweging'. Te druk om te bidden? Uitgever en auteur Henk Medema dook een paar dagen een Trappistenklooster in om opnieuw de waarde van rust en stilte te ontdekken. Maar op een gegeven moment kom je daar natuurlijk ook weer uit. Wandel dan met God, zegt ds. Dick van Keulen. Aan de hand van zijn eigen levensverhaal maakt hij duidelijk wat dat betekent. "Wat er met Jezus op zijn troon en in jouw en mijn hart gaat veranderen is niet weinig, het raakt je hele leven, je denken en spreken, je wil en je gedrag, je gevoelens en liefde. Dat leer ik van Jezus."

Otto de Bruijne, Paul Donders, Willem Ouweneel e.a.: Man, Uitgeverij Medema, Vaassen 2001, brochure 80 blz., € 9,95


Nederlands Dagblad - 22 februari 2002

Mannen vertellen

Man!

DOOR WIM HOUTMAN

Het boekje Man! van Henk Medema, Otto de Bruijne en anderen heb ik met interesse gelezen. Vooral de hoofdstukjes waarin Krijn de Jong vertelt hoe hij 24 uur op straat doorbracht als dakloze, en Henk Medema hoe hij 24 uur lang de stilte opzocht.

Bij de bijdrage waarin Otto de Bruijne in gesprek raakt met diverse knoestige bomen, ben ik na een alinea afgehaakt om verder te mijmeren over Otto zelf, in hemdsmouwen rondstruinend in Afrika of Azië. En over de twee keer dat ik hem geïnterviewd heb. Boeiende gesprekken met deze boom van een man.

Ik las de beknopte autobiografie van Dick van Keulen, hoe hij jarenlang vastzat in een regeltjesgeloof. Geestelijk gesproken was hij "een krakkemikkige viool met kapotte snaren", maar wat gebeurde er? "Jezus raapte mij op, sleutelde wat en begon op één of twee snaren te spelen. En de mensen bleven staan! De maestro! Als Jezus in je hart komt dan gebeurt er wat." Ik weet van anderen, dat hij veel voor hen betekent. Dat vind ik prachtig.

Het hoofdstukje van Willem Ouweneel, eigenlijk een korte bijbelstudie, levert een leuke analogie. Hij vergelijkt God met de Utrechtse Domtoren en wil graag vertellen hoe je Hem kunt vinden. Maar kan dat wel? Sommige mensen "zien in de verte misschien wel de Domtoren, maar ze willen helemaal niet naar Utrecht. Of ze maken zichzelf wijs dat die Domtoren maar gezichtsbedrog is, omdat er volgens hen helemaal geen Utrecht bestaat. Of ze zien die Domtoren wel, maar ze glimlachen fijntjes en gaan de andere kant op, want zij menen te weten dat Utrecht heel ergens anders ligt."

Zo kun je ook in dit boekje weer zien dat God heel veel verschillende kinderen - zonen - heeft, en op allerlei manieren met elk van hen omgaat. En dat houdt nooit op te fascineren.

Verder is er een bijdrage van Paul Chr. Donders onder de titel 'Hoe mannen zichzelf in de weg staan naar God' (enkele driehoekschema's en genummerde lijstjes van l t/m 5).

En een hoofdstukje van Siebe Slagter, dat begint met het kopje: 'Wat hebben wij als mannen nodig?'


De Oogst, maandblad van de Vereniging tot Heil des Volks, januari 2002
door HF


Mannen in beweging.

'Mannen in beweging' is een beweging christen mannen die al een aantal jaren actief is en uitgegroeid tot een omvangrijk netwerk. Het boekje 'Man!' werd uitgegeven ter gelegenheid van de nationale mannendag in november 2001. En van de meest in het ooglopende kenmerken van deze dagen is het feit dat hier mannen van zulke uiteenlopende achtergronden bij elkaar komen. Die diversiteit komt ook tot uiting in dit boekje, dat een verzameling is van 9 essays van acht sprekers op de mannenconferentie. Het zijn zeer verschillende stukjes met heel verschillende culturen, wat het lezen verrassend maakt.

De gedegen bezinning van dr. Ouweneel over het vinden naar de weg tot God, wordt gevolgd door
een zeer praktisch stuk van Paul Donders, over dingen die ons in ons leven in de weg staan. Dit draagt meer het karakter van de moderne snelle mens. In een totaal andere bijdrage schildert Otto de Bruijne op zijn bijzondere wijze de scheefgroei door onze eigen inspanning waar wij makkelijk aan ten prooi vallen.

Een voor ons zeer interessant stuk is dat van Krijn de Jong, die een dag en een nacht letterlijk het Amsterdamse zwervers circuit in dook om te ervaren hoe het leven aan de zelfkant van de maatschappij is. In zijn zeer aansprekende bijdrage beschrijft hij zijn ervaringen van hangen in het Centraal Station, eten bij de hulpverlening, lopen in de regen en slapen onder de brug. Het is aangrijpend en bepaald ons weer bij de zaken in het leven die van wezenlijk belang zijn. Het laat ons ook zien hoe rijk we zijn als we een dak boven ons hoofd hebben.

De enige bijdrage die tegenviel, was die van Paul Nouwen, die niet verder kwam dan een naar mijn gevoel weinig zeggend en vaag stuk over onze doorgaande zoektocht.

Gelukkig wordt dit gevolgd door een sprankelend en levend verhaal van ds. Dick van Keulen, die de zoeker heel wat te bieden heeft uit de rijkdom van zijn eigen hart.
Wel moet mij van het hart dat de prijs aan de forse kant is voor een boekje van 80 pagina's.

N.a.v. Man!, onder redactie van H. Medema, K. de Jong en S. Slagter
80 blz. prijs € 9,95, Uitgeverij Medema, Vaassen, 2001.


www.vergadering.nu