www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Het leven dat overwint
Wachtman Nee
166 pag.
Gebonden, prijs € 16,00
Uitgeverij Maatkamp, dec. 2021
ISBN 9789491706998
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl


Kent u het leven dat overwint? Schaamt u zich voor het soort christenleven dat u leidt? Hebt u zo vreselijk gefaald in het streven naar overwinning dat u uitroept: 'Ik, ellendig mens!' (Rom. 7:24)? Wees er dan van verzekerd dat uw redding nabij is: 'Gode zij dank door Jezus Christus' (Rom. 7:25). Want het leven dat overwint, is niet iets wat u bereikt, maar iets wat u verkrijgt. Het is geen veranderd leven, maar een ander of uitgewisseld leven. Het is niet onderdrukking, maar uitdrukking. En het bevindt zich niet in uzelf, maar in Christus die in uw woont. Het leven dat God u geeft, dat u ontvangt op het moment dat u in Zijn Zoon Jezus Christus gelooft, is dat andere leven. Het is een leven dat zonde overwint, dat voor intieme gemeenschap met God zorgt en dat vol van innerlijke bevrediging en kracht is. Het is al in u en wacht erop totdat u het gaat ontdekken en gebruiken. Het geheim van het ervaren van de kracht van dat leven, is uzelf loslaten en de Here Jezus Zijn leven door u heen laten leven. Hij leeft in uw plaats. Dat vraagt om het geloof van een kind. Door dat geloof zult u meer dan overwinnaar zijn door Hem die u liefheeft.

..


1. -  14 februari 2022 - https://libris.nl/westerhofboeken-jufferenwal/

Nieuw boek van Watchman Nee - Het leven dat overwint

Boekrecensie door ds. Jennó Sijtsma

Het leven dat overwint is het leven van Christus zelf. Het is niet de verbetering van mijzelf of mijn persoonlijke vooruitgang. Het is niet werken in mijn eigen kracht om als Christus te zijn. Overwinning is Christus die in mij leeft en voor mij overwint. Zoals Hij voor mij stierf aan het kruis opdat ik gered kon worden, zo leeft Hij vandaag in mij opdat ik kan overwinnen.


Deze woorden sprak Watchman Nee, de beroemde Chinese evangelist en Bijbelleraar tijdens een conferentie in Sjanghai, China, in het jaar 1935. Deze woorden zijn nu voor het eerst vertaald en worden in boekvorm aan de lezers in ons taalgebied gepresenteerd. Dat betekent dat op een paar jaar na het honderd jaar geleden is dat in de maanden september en oktober Nee deze woorden sprak.

Persoonlijke bekentenis
In mijn bibliotheek heb ik zeker 25 boeken van Nee en de jaren door heb ik er veel in gestudeerd en er veel uit geleerd. Naast duizenden andere theologische werken kan ik me niet herinneren dat er veel andere auteurs zijn (geweest) wier boeken ik bij voortduur gelezen heb. Op de een of andere manier ben ik geboeid door leven en werken van deze man, geboren in 1903 en gestorven in 1972. Op twintigjarige leeftijd kwam hij tot geloof en ging de Bijbel lezen, elke dag zeker een twintigtal hoofdstukken. Bovenal was hij een man van gebed en van Bijbelstudie en hield hij veel opwekkingssamenkomsten. Vele duizenden mensen zijn onder zijn prediking door de Geest van God geraakt en hebben hun hart aan Jezus gegeven en vele honderdduizenden mensen zijn door zijn boeken geraakt en tot inkeer gekomen. Hij werd in 1952 door de Chinese regering gevangen genomen en eerst enkele jaren later beschuldigd van vele ‘misdaden`, waarna hij veroordeeld werd tot 15 jaar gevangenschap. Sindsdien heeft men niets meer van hem gehoord op het bericht na dat hij op 1 juni 1972 onverwachts was overleden.

Niet meer ik
Terwijl ik dit optik, krijg ik bericht dat dr. Bram van de Beek een nieuw boek heeft gepubliceerd onder de titel EGO. Het is een cultuuranalyse van het ik, waarin hij het moderne en het bijbelse denken over het individu onderzoekt. Als er nu één ding was waar Nee een hekel aan had dan was het geprezen te worden om wat hij gedaan of gesproken had. Hij was een man die door alles heen ervan overtuigd was dat een christenmens zijn ‘ik' moet loslaten en in en door alles heen op God moet vertrouwen: ”Dat de Here in ons woont, staat dus vast, en een christen moet zichzelf aan de kant zetten, want het is niet meer ik, maar Christus in mij”, zo schrijft Nee. Hij is zich ervan bewust dat hij dood is geweest in, met en door Christus leeft. Ten diepste is het leven van een christen heel eenvoudig; het komt aan op overgave, dat is loslaten en geloven. God zegt dat in Christus Zijn genade voor ons genoeg is, en daarom is dat genoeg. Jezus heeft de overwinning op het kwaad behaald en die overwinning is blijvend.

Gelovige omgang met Christus
Dat is verre van gemakkelijk, zeker ook nog als Nee opmerkt dat het in die overgave erom gaat niet bezorgd te zijn, maar in dankbaarheid en blijdschap te leven. De apostel Paulus schrijft het voor in Filippenzen 4 vers 4: ”Verblijdt u te allen tijde”. Als hij dit alleen maar had geschreven, zouden we ons op z’n minst verbazen, ja eerder zeggen dat Paulus hier behoorlijk de plank misslaat. Hoe kun je nu blij zijn in ziekte en zorg, in lijden en verdriet? Maar de apostel, die zelf bijna aan het einde van zijn leven is gekomen en in de gevangenis zit, zegt erbij: ”In de Here”. Daarom zegt Nee terecht: ”Het leven dat God geeft is een vreugdevol leven. Vreugde is de dagelijkse uitdrukking van een christelijke levenswandel”. Nee is in en door alles wat er in zijn leven gebeurt en gebeurd is, allerlei problemen en weerstand tegen hem, overtuigd dat ‘als wij slechts een enkele dag niet blij zijn, dan zondigen wij'. En hij besluit zijn opmerkelijke en indringende boodschap met de woorden: ”Als Christus echt in ons woont , zullen wij in staat zijn om blij en dankbaar te zijn in álle omstandigheden”. Als je ervoor open staat, zul je zonder meer deze gave ontvangen.

www.vergadering.nu