www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Komt er een Grote Opwekking?
Willem J. Ouweneel
Uitgever: Bread of Life
ISBN: 9789075226942
96 blz. 9,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Je moet dan niet allereerst naar Nederland kijken (hoewel ook daar hoopvolle tekenen zijn), als wel naar vooral Azi, Afrika en Zuid-Amerika. Wat we daar zien gebeuren, komt overeen met wat de Bijbel over de 'eindtijd' - de tijd vlak voor de wederkomst van Christus - vertelt. In de Grote Opwekking gaat het niet alleen om de vervulling van de Grote Zendingsopdracht, maar ook om de eenheid van de christenen, om een reine, heilige bruid van Christus, om de 'late regen', om het gelijktijdige herstel van Isral, om het openbaar worden van de zonen Gods, om de internationale gebeds- en aanbiddingsbeweging, enz. 
Wat betekent opwekking voor ons persoonlijk? 
Hoe kunnen wij er zelf in betrokken worden? 
Deze vragen komen ook aan de orde, want het zou jammer zijn om aan de droge zijlijn te staan als de bui echt losbarst.

Nieuws:
22-2 2010 CIP: Interview met Willem Ouweneel: Komt er een Grote Opwekking?
12-1-2010 FrD: Komt er een grote opwekking?...


1. Charisma - 19 februari 2010 - www.charisma.nl

Komt er een Grote Opwekking?

Recensie door Beryl Voorhoeve

Een onderwerp dat velen bezighoudt in deze tijd en een brandend verlangen op kan wekken bij de n, en vele vraagtekens oproept bij een ander. Als christenen uit het westen is het nauwelijks meer te geloven dat een opwekking opnieuw in Europa of in Amerika zal komen, terwijl het in andere delen van de wereld al een begrip is. Willem Ouweneel schrijft in zijn nieuwste boek over de vraag of er wel een grote opwekking komt. De schrijver begint zijn boek terwijl hij in Indonesi verblijft en constateert dat daar al een geweldig opleving plaatsvindt.
Hetzelfde kan gezegd worden voor de andere landen in Azie en in Afrika. Wanneer je naar de christelijke kerk wereldwijd kijkt, dan is het duidelijk dat een grote opwekking al bezig is. Wij moeten geen oogkleppen opdoen, en niet alleen gefocust blijven op Nederland, Europa of het westen.

En hoofdstuk besteedt de schrijver aan de betekenis van het 'wakker schudden' van christenen. Hij neemt de lezer mee door de kerkgeschiedenissen en de verschillende opwekkingen die plaats hebben gevonden. Hij laat zien hoe in de 19e eeuw, naast een ontwaking van de christenen, er tegelijk diverse sektarische groeperingen tot stand kwamen. Zoals de tarwe en het onkruid, die samen opgroeien totdat ze pas bij de oogst uit elkaar getrokken worden. 'Dat zou je zo kunnen uitleggen: in de eindtijd zien we naast elkaar de grootste dwaasheid die de kerkgeschiedenis ooit te zien heeft gegeven n de grootste wijsheid.' (hoofdstuk 8: Wakker worden).

Transformatie
De schrijver laat zien vanuit de Bijbel, het belang in de eindtijd van de vervulling met
de Heilige Geest en heiliging en reiniging. Hij moedigt ons aan om daarmee serieus bezig te zijn en niet te zijn als de vijf dwaze meisjes die verzuimd hadden om extra olie mee te nemen. Hij citeert Bijbelteksten die ons vertellen dat Jezus bij Zijn wederkomst uitziet naar een gemeente zonder vlek of rimpel (die door een proces geweest is van reiniging en heiliging dus): 'Naarmate een mens ouder wordt, krijgt hij steeds meer rimpels. Maar in de eindtijd is de Gemeente betrokken in een geweldige verjongingskuur, waarbij de rimpels worden weggestreken' (hoofdstuk 10). Dit houdt in dat er een grote transformatie plaats moet vinden in de gemeente voordat Jezus terugkomt.
Dit zal dan een uitwerking hebben op de wereld daar omheen, en de Bijbel spreekt duidelijk over een opwekking onder Gods volk - de Joden.

Zeven hoofdkenmerken
De schrijver neemt de lezer mee met de 'woestijnreis' van de kerk - hij vergelijkt dit met de woestijnreis van de Isralieten. Uiteindelijk kwamen degenen die uit de slavernij gered werden niet tot het doel dat God voor hen bedoeld had. Door ongeloof. Alleen de 'Jozua'-generatie heeft uiteindelijk de beloften ontvangen. Het zal een generatie zijn die in de eindtijd niet blijft hangen in de dorheid van de woestijn, maar een generatie die vanuit de bron van levend water leeft.

Willem Ouweneel beschrijft zeven hoofdkenmerken van een opwekking waarvan n het herstel van gebed is. Hij laat zien hoe er momenteel wereldwijd gebedsgroepen en 24/7 gebedshuizen en andere gebedsbewegingen ontstaan. In het verleden is het duidelijk dat gebed de basis was voor opwekkingen en oplevingen.

Op een manier die wij van Willem Ouweneel gewend zijn wordt alles zeer grondig onderzocht en Bijbels gefundeerd. Hij zuigt niet zomaar informatie of getallen en percentages uit zijn duim, maar heeft zelf onderzoek gedaan.
Daarom is dit boek een aanrader voor degenen die een verlangen hebben naar opwekking en tevens een studieboek voor degenen die vraagtekens hebben of zelfs sceptisch tegenover opwekking staan.

Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

www.vergadering.nu