www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

3 RECENSIES


Dit boek bestellen...Omgaan met olifanten
Henk P. Medema (red.), Willem J. Ouweneel (nawoord)
Uitg. Medema, Heerenveen 2010
144 blz. € 14,95

Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

10 bezinningen op vijf brandende onderwerpen.
Vijf olifanten in een porseleinkast deed veel stof opwaaien in christelijke Nederland. Willem Ouweneel behandelde hierin vijf onderwerpen waarover christenen verdeeld zijn. 
Omgaan met olifanten is het vervolg op deze vijf olifanten. Dit keer verdedigen twee verschillende auteurs ieder een standpunt. Zij voorzien de eerder gevoerde discussie van een nieuwe impuls, door zich opnieuw te bezinnen op de vijf thema`s van schepping, homoseksualiteit, vrouw in het ambt, doop en geestesgaven. Hierbij staan ze soms lijnrecht tegenover elkaar. 
De bijdragen zijn door Willem Ouweneel van een nabeschouwing voorzien. Uitgever Henk Medema verzorgde de inleiding en het nawoord. 
Dit boek is het vervolg op Vijf olifanten in een porseleinkast. 

3 RECENSIES


3. Biblion - 2012 - www.deboekensalon.nl 

Boekrecensie door Biblion

Vervolg op 'Vijf olifanten in een porseleinkast' (2009)*, waarin Willem Ouweneel stilstond bij vijf onderwerpen die christenen veelal verdelen. De thema's zijn: schepping en evolutie, homoseksualiteit, de vrouw in het ambt, de doop en de gaven van de Geest. 

In dit nieuwe boek hebben bij elk van deze onderwerpen twee scribenten hun mening gegeven. Het was de bedoeling naar elkaar te luisteren en in te gaan op elkaars theologische mening of standpunt. 

Hoe interessant de bijdragen nu op zichzelf ook mogen zijn, daar is meestal weinig sprake van: ieder verwoordt bijna uitsluitend alleen zijn of haar eigen standpunt, waaruit maar eens opnieuw blijkt hoe sterk de verschillen zijn. Maar daardoor schiet dit boek voor een groot gedeelte zijn beoogde doel voorbij.


2. Nederlands Dagblad - 24 december 2010 - www.nd.nl 

Omgaan met olifanten

Recensie door Roel Sikkema

Onlangs schreef Willem Ouweneel het boek Vijf olifanten in een porseleinkast. Daarin stelde hij vijf thema’s aan de orde, waarover christenen verdeeld zijn: schepping, homoseksualiteit, de vrouw in het ambt, doop en geestesgaven. Dit boek is daar een vervolg op. Over ieder onderwerp worden twee of drie auteurs aan het woord gelaten, die de twee tegenstrijdige standpunten verdedigen. 

Zo schrijven Rolie Barth, Frans Gunnink en Pieter Gorissen over de schepping; Jacob Korf en Wolter Rose over homoseksualiteit; Almatine Leene en Piet Vergunst over de vrouw in het ambt; Teun van der Leer en Bert Loonstra over de doop; Krijn de Jong en Benno van den Toren over geestesgaven. 

Willem Ouweneel en Henk Medema voorzien de bijdragen van commentaar.


1. CIP - 14 december 2010 - www.cip.nl

Omgaan met olifanten
Omgaan met olifanten zorgt vaak voor nuancering
Recensie door CIP

Het zijn nog altijd veel besproken onderwerpen: schepping, homoseksualiteit, vrouw in het ambt, doop en geestesgaven. Ook op CIP.nl. Standpunten hierover werden door Willem Ouweneel besproken in 'Vijf olifanten in een porseleinkast' en vanwege de belangstelling uitgediept in een recent verschenen boek, 'Omgaan met olifanten', onder redactie van Henk Medema. De aanleiding: "de oorspronkelijke discussie wijkte af van de discussie in het oorspronkelijke boek", aldus Medema. "Het leek mij een goed idee om in een nieuw boekje elke olifant te laten bespreken door twee personen die er verschillende standpunten op na houden."

"Soms staan schrijvers lijnrecht tegenover elkaar. Wat je als lezer van 'Omgaan met olifanten' merkt is dat wanneer je de olifanten bestudeerd je vaak je eigen mening zal nuanceren. Je verplaatst jezelf dan namelijk in het standpunt van iemand anders," vertelt Henk. "Ook zal je het gewicht van de onderwerpen opnieuw moeten wegen. We maken ons vaak te druk over de vijf olifanten. We zouden er misschien beter muggen van moeten maken. Er wordt vaak emotioneel gereageerd en te makkelijk stelling genomen. Neem bijvoorbeeld schepping en evolutie. Iedereen kan heel veel goede argumenten uit boeken halen om vervolgens een progressief of conservatief standpunt in te nemen die bij verschillende kampen zouden passen. Te snel wordt iemand vanwege een standpunt aangevallen. Het is wijs om wanneer het gaat over een onderwerp zoals de geestesgaven niet te beginnen bij de 'olifant' maar juist bij je gesprekspartner."

Een vaak gebruikt argument is dat christenen vooral de dingen moeten zoeken die hen bindt. Daar kan het ook 'fout' gaan in een gespreksproces, want stel dat alle praktiserende homoseksuele relatievormen een gruwel is in de ogen van God. Hoe kan je dan toch met iemand die homoseksuele relaties inzegent - in verbondenheid - door eenzelfde kerkdeur?

Henk Medema: "Spanning die uit zo'n situatie ontstaat wordt veroorzaakt door een voorspelbare en simplistische redenering. Iemand gaat er dan bijvoorbeeld van uit dat het zo kan zijn dat God over homoseksualiteit denkt, zoals die persoon zelf er over denkt. Juist op zo'n punt is de vaardigheid van het nuanceren niet alleen aan de orde, maar ook de eerbied voor God. Onze vorm van argumentatie staat op een ander niveau dan de manier waarop God over dingen denkt. Dan is het antwoord al snel: 'ja, maar we hebben de Bijbel, dus daar moeten we toch naar kijken?' Dat is niet waar. De Bijbel is er niet zo zeer om argumentaties uit te plukken, of teksten die iets zouden moeten bewijzen. De Bijbel is de openbaring van God Zelf waar je geen dodelijk arsenaal aan wapens uit te voorschijn mag halen om elkaar vervolgens van kant te maken."

Zelf maakte Henk Medema zich ook druk om olifanten – of nijlpaarden. "Ik leerde na geruimte tijd dat wanneer het stof is neergedaald je vaak anders en genuanceerder aankijkt tegen onderwerpen. Dan krijg je er soms 'spijt' van hoe je daar mee bent omgegaan. Je maakt soms van een mug een olifant. Dat is dan balen, of zonde. Dat moet eigenlijk zo niet. Daarom is het wijs iemand niet rechtstreeks te attaqueren wanneer er ergens verschillend over wordt nagedacht. Ik ben blij met het boekje omdat deze onderwerpen tegenwoordig in een uitgave als deze openlijk besproken kunnen worden. Dat was jaren geleden niet mogelijk."

www.vergadering.nu