www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Een snoer van vrouwen
Honderd grootse vrouwen door de geschiedenis heen
Willem J. Ouweneel
uitg. Aspekt, Soesterberg, 2013
ISBN 9789461532336
425 blz. € 24,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Dit boek is een galerij van portretten, veertig schilderijen, met daarnaast zestig andere, kleinere portretjes ('medaillons'). De honderd schilderingen omvatten keizerinnen en koninginnen, hertoginnen en lagere edelvrouwen, herenboerinnen en schippersvrouwen, heiligen en hoeren, van zeer vroom tot zeer boosaardig, van verdorven edelvrouwen tot edele burgeressen. Vrouwen die er alleen voor anderen waren en vrouwen die alleen zichzelf dienden. Voor de meeste van die vrouwen hebben anderen de weg gekozen, maar velen van hen hebben (grotendeels) zelf hun weg kunnen kiezen. Sommigen hebben heel alledaagse, anderen hebben keuzes van wereldwijde betekenis gemaakt. Het waren heidinnen, jodinnen of moslima's, of zij waren ariaans, oosters-orthodox, rooms-katholiek, protestants. Sommigen eindigden op de pijnbank of op het schavot, sommigen in het klooster, anderen gewoon op hun sterfbed - in een paleis of een huisje. Sommigen werden vermoord, anderen pleegden zelfmoord. 

De uitgebeelde vrouwen staan allemaal in een genealogische én daarmee in een historische samenhang tot elkaar. De grondgedachte daarbij is de eenheid van de mensheid. Het hoofdsnoer begint in de grijze oudheid en gaat - via dochters of schoondochters - ononderbroken door tot in de tegenwoordige tijd. Anderen 'hangen' aan een zijsnoer. De echt wijd en zijd bekende vrouwen uit de galerij van veertig stammen bijna allemaal uit de Oudheid, de Middeleeuwen of de vroege Moderne Tijd. Daarnaast zijn er vijftien medaillons uit de achttiende tot en met de twintigste eeuw. Resultaat: een monument ter ere van de vrouw! 

Prof. dr. Willem J. Ouweneel (1944) is gepromoveerd in de biologie (1970), de filosofie (1986) en de theologie (1993). Hij is hoogleraar geweest in de wetenschapsleer van de natuurwetenschappen, de filosofie en de systematische theologie. Geschiedenis, muziek en kerkarchitectuur - zaken die in dit boek een grote rol spelen - hebben altijd zijn belangstelling gehad.


1. - 19 maart 2013 - www.rd.nl 

De voormoeders van Willem J. Ouweneel

Recensie door Enny de Bruijn


Iedereen in onze contreien stamt –statistisch gezien– af van Karel de Grote. Dus ook van Clotilde van Bourgondië, Brunhilde van de Visigoten en Bertrada van Loon, om zomaar wat vrouwen uit die vroege eeuwen te noemen. Veel liefhebbers van genealogie hebben die karolingische afstamming trouwens voor zichzelf ook bewezen.

Zo ook Willem Ouweneel, die geheel geïntrigeerd raakte door de gedachte – tenminste, als je afgaat op zijn boek ”Een snoer van vrouwen”. Hij ontdekte de verbindingslijn die liep van zijn overgrootmoeder, Grietje Hoogenboezem, naar de middeleeuwse Aleid van Henegouwen, bastaarddochter van de Hollandse graaf Jan II van Avesnes.

Heb je eenmaal de aansluiting met zo’n hoogadellijke familie gevonden, dan gaat het snel: via Margaretha van Constantinopel en Eleonora van Aquitanië en nog zo wat prinsessen helemaal tot in de diepste oudheid: Cleopatra en Hekabe naast Hagar en Sara, en uiteindelijk Eva – die in dit boek Chawwa heet. Die alleroudste verbindingslijnen mogen dan weinig meer met harde en betrouwbare geschiedschrijving te maken hebben (zoals de auteur ook erkent), ze blijven intrigerend.

Het resultaat van Ouweneels inspanningen is een merkwaardig boek. Meer dan 400 bladzijden, vol met korte levensbeschrijvingen van bekende en onbekende vrouwen uit het verleden. De ambitie is hoog: de auteur wil niet alleen „de eenheid van de mensheid” laten zien aan de hand van dit „snoer van parels”, hij pretendeert daarmee ook een kleine „samenvatting van vooral de geschiedenis van Europa en het Midden-Oosten” te geven...

Lees verder...

www.vergadering.nu