www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Openbaring van Jezus Christus
Bijbelverklaring
Weerd, G. A. van de
863 pagina's, Gebonden
EAN : 9789083105666
Uitgever : Den Hertog, aug 2021
Prijs: Ä 59,50
Dit boek bestellen...

De vraag om uitleg over Openbaring te publiceren was al vaak gesteld aan Gert van de Weerd. Toch was niet altijd zeker dat hij hieraan gehoor zou geven. Openbaring is waarschijnlijk het meest becommentarieerde boek uit de Bijbel. Valt daar nog iets aan toe te voegen? Deze aanvankelijke twijfel viel weg na het bestuderen en verklaren van de profeten EzechiŽl en Jesaja. Daarin vond hij de ontbrekende puzzelstukken om het boek Openbaring te begrijpen. In meer dan 850 pagina's onthult hij met meedogenloze trouw aan de grondtekst nieuwe inzichten over het Bijbelboek Openbaring.

De wijze van bestudering en uitleg die Van de Weerd volgt, is onafhankelijk en uniek. Hij heeft een eigen opvatting van Bijbeluitleg waarbij de grondtekst centraal staat. Hierdoor lukt het Van de Weerd inderdaad om iets nieuws toe te voegen aan de bestaande literatuur over het boek Openbaring. In Openbaring van Jezus Christus door Johannes zal de lezer ook weer een groot aantal verrassende opvattingen tegenkomen.

Van de Weerd komt tot zijn uitleg nadat de grondtekst minutieus is geanalyseerd en vertaald, vanuit een diep geloof dat de Schriften de geopenbaarde waarheid van God bevatten.

..


1. Profetisch Perspectief - augustus 2021 - www.profetischperspectief.nl

Openbaring van Jezus Christus
Bijbelverklaring


Recensie door Willem J.J. Glashouwer

StudieboekenStudieboeken

Onder de titel Openbaring van Jezus Christus door Johannes verscheen eind 2021 in de serie 'Bijbelverklaring' een nieuw deel van de hand van dhr. Gert A. van de Weerd bij uitgeverij De Bink bv / PMI Boeken bv (Postbus 459, 6710 BL Ede; gertvdweerd@casema.nl; www.bijbelverklaring.com).

Opnieuw een lijvig boekwerk, 863 pagina's, in luxe gebonden uitgave. Na onder andere de twee delen DaniŽl en de twee delen EzechiŽl en de twee delen Jesaja kreeg Gert van de Weerd de inspiratie om nu ook deze commentaar op het laatste Bijbelboek te schrijven. Begrijpelijk, want de hele Bijbel weergalmt erin, Oude en Nieuwe Testament. Zoals bij de andere delen van zijn Bijbelcommentaren (tot dusver elf verklaringen, waaronder ook Hosea, Amos, Micha en Zacharia) wordt nu opnieuw de grondtekst gevolgd Ė in dit geval Grieks Ė vers voor vers.
Daarnaast zijn er vele excursen en kanttekeningen over uiteenlopende onderwerpen en thema's opgenomen. Ook worden telkens de NBV en de HSV weergegeven, waarbij Gert vaak een andere, eigen vertaling als voorstel doet. Ook naar de rabbijnen luistert de auteur met respect.

Als er ooit een tijd geweest is dat het boek Openbaring Ė het troostboek voor de gemeente van Jezus Christus van alle tijden en wereldwijd Ė open moet gaan, is dat wel vandaag.
Levend in de eindtijd zien we de oprukkende duisternis om ons heen. Velen slaat de angst om het hart. Is er nog wel hoop voor de toekomst? De Heere Jezus zegt daarover: 'En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is' (Luk. 21:25-28).

Het loopt uit op het messiaanse Koninkrijk van vrede en gerechtigheid. En daarna de vernieuwing van alle dingen. Daar is Gert van de Weerd van overtuigd. En zo leest hij ook het boek Openbaring. Gewoon letterlijk lezen wat er staat. En er niet van uitgaan dat de tekst een dubbele bodem heeft. Geen allegorische of typologische verklaring. Geen opvatting dat dit alles verwezen moet worden naar het tijdperk van de eerste eeuw na Christus en het toenmalige Romeinse Rijk. Maar een profetische uitleg die zijn eindvervulling krijgt in de laatste dagen van deze periode van de wereldgeschiedenis. Voordat de volgende periode van de wereldgeschiedenis aanbreekt.
Of ik zijn visie daarop in alles deel? Dat is niet van belang. Het gaat erom dat we ons voegen bij diegenen van wie gezegd wordt:'Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen' (Dan. 12:4). En daarin is het boek van Gerd van de Weerd een waardevolle bijdrage!


www.vergadering.nu