Dexter Van Zile: De Wereldraad van Kerken verspreidt een dodelijke verhaal... | pdf 
Dexter Van Zile: De bijbehorende brief aan ds. Tveit van de WvK... | pdf
( lees ook: Dexter Van Zile: Sabeel en zijn christelijke minachting... | pdf)


Het artikel is een vertaling van: http://globalministries.org/news/mee/the-bethlehem-call-here-we.html
Vertaald door Harry Sleijster (www.vergadering.nu - 15-12-2011)

14 december 2011

De Bethlehem Oproep
   door Kairos Palestina


Inleiding / Rondzendmail door Dexter Van Zile:

Hallo iedereen,

De mensen die het Kairos document schreven, hebben nu een andere verklaring gepubliceerd. Het heet "De Bethlehem Oproep". Het volledige verslag van de tekst bevat de volgende verklaring: 

"De delegitimisering en criminalisering van de IsraŽlische regering en haar lokale en internationale draagvlak wint aan niet te stoppen momentum"

Dit is niet het stichten van vrede, maar het is een flagrante poging om de IsraŽlische regering te delegitimeren en te criminaliseren. 

De meeste verantwoordelijke religieuze leiders zouden ver van deze verklaring weg blijven, maar niet "The Global Ministries of the United Church of Christ and The Disciples of Christ", die het artikel op haar website gepubliceerd heeft: http://globalministries.org/news/mee/the-bethlehem-call-here-we.html .

Dit is gewoon schandalig.

Degenen onder jullie die verbindingen hebben met een van deze denominaties zouden een aantal emails kunnen versturen.

Dit is zo flagrant als het maar kan.

Dexter Van Zile


Dit is de vertaling van het artikel op: http://globalministries.org/news/mee/the-bethlehem-call-here-we.html  

De Bethlehem Oproep: Hier staan we - Sta met ons
Geschreven door Kairos Palestina
13 december 2011

Hoe lang, o God, zullen ze stelen ons levensonderhoud? Onderdrukken, gevangen houden en te vernederen onze mensen? Ontnemen ze onze kinderen van hun jeugd? Inderdaad, hoe lang, God, zullen de menigten van christenen in de wereld negeren de angst van onze Palestijnse broeders en zusters en alle van de onderdrukten?

"Kom en zie", zeiden de christenen van Palestina. "Kom en zie de olijfgaarden, de bulldozers, de oude terrassen, de gescheiden steden. De situatie verslechtert."

Meer dan 60 deelnemers uit 15 landen gaven een dringende oproep door Kairos Palestina. Op 4-10 december 2011 sloten zij zich aan  bij de Palestijnen in de 'Kairos for Global Justice ontmoeting/conferentie' in Bethlehem.

De doelen en doelstellingen van de ontmoeting/conferentie waren om:

  • Brengen van bewustzijn van en het delen van een Kairos-bewustzijns-ervaring door alle groepen die de ontmoeting bijwoonden;

  • Versterken en bouwen van banden tussen Kairosgroepen om een toegewijd wereldwijd netwerk voor gerechtigheid te vormen;

  • Leren van de Palestijnse ervaring van de urgentie van Kairos-solidariteit en onrecht te beŽindigen door opzetten van concrete acties op nationaal, regionaal en mondiaal niveau.

Op de weg naar deze ontmoeting / conferentie, was er de Amman Call in 2007, die beŽindigde 60 jaren zonder een verenigde christelijke stem die sprak tegen de IsraŽlische bezetting van Palestina. De volgende mijlpaal was het Berner Perspectief in 2008, dat wordt geÔllustreerd in de uitspraak: "Genoeg is genoeg. Geen woorden zonder daden, het is tijd voor actie". De roep om rechtvaardigheid in Palestina bereikte een cruciaal moment toen, in december 2009, Palestijnse christenen het Kairos-Palestina-document lanceerden: "Een woord van geloof, hoop en liefde uit het hart van Palestijns lijden."

We zeggen nu: "Onrechtvaardigheid niet meer. Hier staan we. Sta met ons."

Klik hier om het volledige rapport te lezen: "The Bethlehem Call:. Here We Stand - Stand with Us" (pdf)...


Aanvullende reacties op dit artikel door Dexter Van Zile, Boston, Massachusetts:

Door het promoten van de Bethlehem Oproep bevordert u een bericht dat expliciet is gewijd aan de delegitimatie van de IsraŽlische regering. Een passage van een volledige verslag van de Bethlehem Call luidt als volgt: "De delegitimisering en criminalisering van de IsraŽlische regering en haar lokale en internationale draagvlak wint aan niet te stoppen momentum" Hebt u eigenlijk het document dat u publiceert wel gelezen?

...De Bethlehem Call toont duidelijk de delegitimatie van de IsraŽlische regering als een goede zaak. Ik vraag de mensen om "The Bethlehem Call" voor zichzelf te lezen en hun eigen conclusies te trekken.

Het document dateert ook het begin van de bezetting op 1967 (in zijn verwijzing naar de 'Amman Call'). Het is een achterdeurtjesmanier om zo te verklaren dat de hele staat IsraŽl op bezet gebied ligt. Kan iemand mij vertellen waarom Global Ministries een document als dit publiceert?

Nogmaals, ik vraag mensen om het document voor zichzelf te lezen en hun eigen conclusies te trekken. De Bethlehem Call beschrijft de Amman Call die werd uitgegeven in 2007, die een einde aan "60 jaar" van christelijk zwijgen over de "IsraŽlische bezetting van Palestina" aangaf.

Het laatste wat ik hoorde, 2007 min 60 is gelijk aan 1947, dat is het jaar voordat IsraŽl is ontstaan. IsraŽl kwam pas in het bezit van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook door de Zesdaagse Oorlog in 1968.

De conclusie is vrij onvermijdelijk. Volgens de termen van de Bethlehem Call was Israel schuldig aan de bezetting zelfs voordat het bezit nam van de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever tijdens de Zesdaagse Oorlog. Dit is geen fout van de kant van de auteurs, ze wisten heel goed en exact wat ze schreven en zeiden. Zij verklaren alles van IsraŽl - zelfs pre-1967 IsraŽl - als bezet gebied.

Het document verklaart ook de "IsraŽlische bezetting van Palestina als een misdaad en een zonde."

Dus als we kijken naar wat de Bethlehem Call doet, houdt het zich bezig met een speciale campagne van delegitimatie en criminalisering, die volgens een post* hierboven, alleen maar 'observeert'.

* http://globalministries.org/news/mee/the-bethlehem-call-here-we.html 


Meer artikelen van Dexter Van Zile: 
Dexter Van Zile: De Wereldraad van Kerken verspreidt een dodelijke verhaal... | pdf 
Dexter Van Zile: De bijbehorende brief aan ds. Tveit van de WvK... | pdf
( lees ook: Dexter Van Zile: Sabeel en zijn christelijke minachting... | pdf)

DEXTER VAN ZILE is christelijk media-analist voor het 'Comite voor nauwkeurigheid in Midden-Oosten verslaggeving in Amerika'. Zijn geschriften zijn verschenen in tal van Amerikaanse Joodse kranten evenals de Jerusalem Post , Oecumenische Trends en de Boston Globe . Hij heeft een BA [Bachelor of Arts] in politiek en bestuur van de Universiteit van Puget Sound en een MA [Master of Arts] in de politieke wetenschappen / milieustudies van Western Washington University. Hij is een inwoner van Massachusetts.


De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu