www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

Nederlands Dagblad - 3 juni 2004 - www.nd.nl 

Uitreiking op 60e verjaardag | Boek: Jezus volgen | Boekrecensie

Boek nr. 115 zonder dat de schrijver het wist 

door onze redacteur Roel Sikkema 

NIEUWEGEIN - Veelschrijver en veelspreker Willem Ouweneel stond met de mond vol tanden. Op een feestje ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag gisteren werd hem zijn nieuwste boek aangeboden. ,,Vreemd, ik heb een boek geschreven zonder dat ik het wist'', reageerde een verbouwereerde Ouweneel. 

Vriend en uitgever Henk Medema had in het diepste geheim een aantal familieleden en kennissen van de jarige bij elkaar getrommeld om het bijzondere boek te presenteren. Jezus volgen, oude en nieuwe schatten uit Gods Woord is de titel en het bestaat uit bijbelstudies die Ouweneel heeft gepubliceerd in Bode, het bijbelstudieblad van de Vergadering van gelovigen, waarvan hij een vooraanstaand lid is. 

Nattigheid 
Ouweneel moest eerst nog een paar tentamens afnemen bij de Evangelische Hogeschool, voordat hij om half twaalf door zijn vrouw Gerdien werd afgehaald. ,,Toen begon ik wat nattigheid te voelen'', zei hij later. Groot was zijn verbazing toen een grote groep familieleden en bekenden in het gebouw van de volle evangeliegemeente De Bazuin in Nieuwegein hem zat op te wachten. 

Uitgever Medema wees erop dat Ouweneel al in 1967 - hij was toen 23 - voor het eerst bijbelstudies in De Bode schreef. ,,Sindsdien is hij diverse malen van standpunt veranderd'', zei Medema. ,,Dat leverde hem soms kritiek op, maar voor Willem is het leven een voortdurende zoektocht naar soms nieuwe wegen.'' 

Bij het selecteren van de bijbelstudies zijn dergelijke veranderingen niet uit de weg gegaan, aldus Medema. Hij was daarom erg benieuwd hoe Ouweneel zelf op het boek zou reageren. 

Een voorbeeld van zo'n verandering: in 1967 dacht Ouweneel nog dat de wederkomst voor het jaar 2000 zou plaatsvinden. ,,Niemand zal nu geloven dat hij dat nog exact op dezelfde manier gelooft'', zei Medema. 

Jaloers 
De jarige zelf had geen moeite met zijn standpuntveranderingen. ,,Soms kom ik mensen tegen die zeggen: 'Ik ben tussen mijn twintigste en zestigste niet van standpunt verandert'. Daar griezel ik van. M'n leven is een spirituele, intellectuele zoektocht waarbij ik hoop dat ik steeds meer Jezus kan volgen. Zo zie ik een lijn van geestelijke groei. Daarom ben ik blij met de titel van het boek.'' 

Maar toch, ,,ik ben nogal wispelturig. Daarom ben ik ook wel een beetje jaloers op die onveranderlijke mensen. Die zitten stabieler in elkaar dan ik.'' 

En voor al te grote ommezwaaien in zijn denken leek Ouweneel een beetje bang. ,,Laat me het boek eerst even lezen, voordat u het mag hebben'', zei hij. ,,We spreken maar even een leespauze van drie uur af'', grapte Medema, maar uiteindelijk mocht iedereen toch met een exemplaar naar huis. 

Het boek bevat 33 bijbelstudies die Ouweneel schreef voor het blad dat vroeger de lange naam Bode van het heil in Christus droeg. Achterin staat een lijst met alle door Ouweneel geschreven boeken. Het blijken er - inclusief dit nieuwe boek - 115 te zijn, terwijl hij ook nog meewerkte aan 42 boeken die hij samen met anderen schreef. 

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu