www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

Friesch Dagblad - 18 september 2004 - Geloof & Kerk

Open huis bij Vergadering van Gelovigen 
Kerk zonder leden opent deuren 

Leeuwarden - ,,Het is niet ons doel om nieuwe leden te werven. We hebben niet eens leden. We willen ons geloof uitdragen, de levende relatie met God en Jezus, of het nu links- of rechtsom is. Bij welke kerk mensen dat doen, vinden we minder interessant’’, zegt Ernst Zwart, lid van de Oudstengroep van de Vergadering van Gelovigen. 

JANNEKE JAGER EN ALLERT VAN DER HOEVEN 

Vandaag opent de geloofsgemeenschap officieel haar nieuwe behuizing aan de Archipelweg in Leeuwarden, de voormalige Sint Franciscuskerk. 
De Vergadering van Gelovigen is een van de kleinere kerkgenootschappen, met in Nederland tienduizend leden, verdeeld over bijna honderd kerken. De kerk is niet eenvoudig te kenmerken. De Vergadering kent nauwelijks structuur. Er is geen vaste voorganger en de diensten kennen geen liturgie. Ter plekke stellen de kerkgangers liederen voor en iemand die zich geroepen voelt, kan naar voren komen om te preken. Althans, de mannen, want vrouwen moeten zwijgen in de diensten, in navolging van 1 Korintiërs 14: ,,Zoals in alle gemeenten der heiligen moeten de vrouwen zwijgen; want het is haar niet vergund te spreken, maar zij moeten ondergeschikt blijven, zoals ook de wet zegt.’’ Dat betekent overigens niet, dat vrouwen een lagere plaats hebben, benadrukt Zwart. ,,Ze draaien voor meer dan honderd procent mee in de kerk.’’ 

De Vergadering van Gelovigen neemt de inhoud van de Bijbel letterlijk. Ze kent geen geloofsbelijdenis, maar bekijkt altijd weer vanuit de bijbel hoe zij met de moderne tijd om moet gaan. Over het zwijgen van de vrouw tijdens de diensten kan wat Zwart betreft dan ook opnieuw nagedacht worden. Zo’n heroverweging doet de Vergadering door de bijbeltekst nog eens goed te lezen en dan te praten over hoe die geďnterpreteerd moet worden. 

En zo kunnen de standpunten van de Vergadering in de loop van de tijd wijzigen. Zo zongen de kerkgangers traditioneel a capella . Dat kwam voort uit de manier waarop de kerk is ontstaan. Gelovigen vanuit verschillende richtingen kwamen bij elkaar in woonkamers, waar geen instrumenten voor handen waren. Later kwamen ze tot de conclusie dat het a capella zingen door de bijbel niet verplicht werd en konden de instrumenten dus introduceren. Nu worden de liederen wel begeleid, in Leeuwarden met een piano en twee fluiten. En soms zelfs met een complete band. 

De Vergadering van Gelovigen in Leeuwarden werd ruim zeventig jaar geleden opgericht en bestaat tegenwoordig uit ruim tweehonderd broeders en zusters. Daarvan is bijna de helft jonger dan 25 jaar. De Vergadering lijkt zich daarmee te onttrekken aan de ontkerkelijking. 
,,We hebben inderdaad minder verloop dan andere kerken’’, zegt mede-oudste Andries Miedema. Dat kan te maken hebben met de grote verantwoordelijkheid die de mensen voor elkaar voelen. Wat met een ouderwets begrip ‘gemeentelijke tucht’ genoemd wordt, vullen de broeders en zusters in door elkaar waar nodig ,,liefdevol in de kraag te vatten’’, zoals Miedema dat noemt. Wie bijvoorbeeld dreigt af te glijden wordt aangesproken op zijn gedrag. 

Binding 

Deze betrokkenheid zorgt voor een binding, waardoor minder mensen de kerk verlaten, denken Miedema en Zwart. Keerzijde is wel dat het kerkgebouw aan de Eewal waarin ze tot voor kort bij elkaar kwamen, uit zijn voegen dreigde te barsten. Ook voldeed het gebouw niet meer aan de aangescherpte brandweervoorschriften. 

De Vergadering was al jaren op zoek naar een nieuwe locatie. Het oude kerkgebouw had maar één ruimte, en er was dringend behoefte aan extra ruimtes voor kinderopvang, kindernevendiensten en de koffiepauzes. In het nieuwe gebouw hebben alle zalen al een bestemming gevonden. Voor de financiering van het nieuwe onderkomen zijn geen speciale acties gehouden. ,,We hebben geen konijnen hoeven te verloten’’, grapt Zwart. ,,Het oude gebouw zorgde voor een mooi startkapitaal en we hebben intern met de buidel gerammeld’’, vult Miedema aan. 

Sloop en verbouwingen in het interieur zijn allemaal door vrijwilligers gedaan. Dagelijks waren er ongeveer vijftien vrijwilligers aan het werk, in de weekenden liep dat op tot soms wel vijftig. In drie weken is de houten vloer vervangen en zijn de kerkbanken verwijderd, om plaats te maken voor de stoelen uit het oude pand. De verhoging op het podium, het overblijfsel van het katholieke altaar is weggehaald. Daardoor ontstond een vlak podium, geschikt voor muziekoptredens en toneelstukjes van kinderen. Er werd een akoestische achterwand geplaatst, zodat de muziek minder door de ruimte galmt. 

Om ruimtes te kunnen afscheiden, zijn schuifwanden geplaatst. De verlichting is vervangen en het gebouw kreeg een frisse laag verf. Met Pinksteren kon de eerste dienst gehouden worden in het nieuwe gebouw. 

Open dag 

Vandaag houdt de Vergadering van Gelovigen open huis. Tussen 13.00 en 16.00 staan de deuren open voor iedereen die het gebouw wil bekijken of over het geloof wil praten. Er zijn verschillende activiteiten, zoals de tentoonstelling ‘Van kleitablet tot Bijbelboek’. Voor kinderen is er een voorstelling van een poppenspeler. Van 16.00 tot 17.00 kunnen kinderen een speciale praise bijwonen. 
Vanavond om 20.00 uur is er een praisedienst. 

Bron: http://www.frieschdagblad.nl/artikel.asp?artID=20107

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu