www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

Van: "Jan Baan" <baan@agape.nl>
Datum: 4 november 2004 10:44:18 GMT+01:00
Aan: <Predikanten@voorgangers.nl>
Onderwerp: 40 DoelgerichteDagen

L.S.,

De mail is uitsluitend bestemd voor predikanten en voorgangers.
U staat op deze lijst. Vandaar! Als u om welke reden dan ook geen belangstelling heeft voor een concept, wat gedurende 7 weken leidt tot een sterk verhoogd bezoek in de zondagse erediensten en een groei in de kringen varierend van 25 tot 400%, dan hoeft u niet verder te lezen. Anders zou het weleens van groot belang kunnen zijn
Met al bijna 100.000 exemplaren van het boek DoelgerichtLeven verkocht in 11 maanden tijd, wordt er heel veel mee gedaan in diverse groepen.
Sinds kort staat op de website www.doelgerichtleven.nl de getuigenissen van de kerken die nu met het concept van de 40 DD werken. Van alle kanten horen we opmerkingen in de trant van: ...is zoiets mogelijk in Nederland?.... ja, dus! In de groep van 22 kerken die nu draaien zitten reformatorische, evangelische en charismatische kerken!
Zij zijn in april/mei begonnen met de voorbereidingen en eind september gestart. Zij hebben de stappen die in het 100 pagina's tellende organisatiehandboek gevolgd. Daarnaast zijn ze intensief begeleid met wekelijkse updates om hen te ondersteunen bij de geestelijke en organisatorische voorbereiding.
Ook de 70 kerken die nu in januari/februari 2005 zullen beginnen ontvangen intensieve trajectbegeleiding.
De volgende groep kerken ( start september 2005) zal dat ook weer ontvangen.

Echter: wat in het buitenland heel vaak is misgegaan is, is dat kerken zo enthousiast waren over DoelgerichtLeven en zo geweldig geinspireerd door de getuigenissen die op allerlei internetsites stonden dat ze niet wilden wachten. En het boek alvast maar op de kringen introduceerden!
Om vervolgens tot de conclusie te komen dat ze hun kans om de 40 DD te gaan doen hadden verspeeld.......
Het blijkt namelijk in de praktijk vrijwel onmogelijk om nog met de 40 DD te beginnen als het boek op de kringen is behandeld. Terwijl kerken die goed begonnen, het concept al voor de tweede of soms zelfs derde keer hanteren en steeds geweldige zegen ervaren ( zowel in de diepte van het geestelijk leven als in de breedte), kijken andere kerken met lede ogen toe, omdat zij niet alsnog met de 40DD kunnen beginnen.


Vandaar dat er landelijke infodagen zijn. We hebben van deelnemers op de eerste dag (18 september j.l.) vaak gehoord: " Nu is het concept me pas echt duidelijk geworden!"
Op 13 november is er weer zo'n dag. Opgave daarvoor is nog mogelijk Het is geen luxe, maar een must om zo'n dag te bezoeken als u met uw gemeente in de voetsporen wilt treden van hen die nu reeds mogen ervaren hoe de Here God dit concept wil zegenen. Voor kerken die de 40 DD hebben afgerond wordt specifiek materiaal klaargemaakt dat is afgestemd op die 40 DD
Omdat we de afgelopen weken nogal wat telefoontjes kregen, van predikanten en voorgangers die dachten dat 40 DD hetzelfde was als het boek behandelen, sturen we u deze mail.
Omdat we maar een zeer beperkt aantal mailadressen van predikanten en voorgangers tot onze beschikking hebben, hopen we dat u deze mail wilt doorsturen naar collegae die daar ook belang bij hebben.

Als uw gemeente dan besluit om ook de 40DD te gaan doen, is de volgende stap: inschrijfformulier opsturen
Daarna komt u in de molen van de informatievoorziening en helpen we maximaal om deze geestelijk reis op te starten.
In de bijlage vindt u nog een inschrijfformulier voor de 40DD en een persbericht met opgavefomulier voor de landelijke infodag van 13 november a.s.

Met vriendelijke groet,

Agape GemeenteGroei &
PurposeDriven Nederland
Jan Baan
Neerpolderseweg 71a
3381JR Giessenburg
0184-653412

baan@agape.nl 

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu