www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

Friesch Dagblad - 10 april 2006 - http://www.frieschdagblad.nl/artikel.asp?artID=28677 

Willem Ouweneel op interkerkelijke mannendag in Zwaagwesteinde 
‘Kind in de man moet sterven’ 
Zwaagwesteinde - Christenmannen moeten hun kinderachtige gedrag afleggen. Ruzies binnen kerkelijke gemeenten ontstaan vaak door infantiel gedrag van mannelijke leden. God wil juist volgroeide zonen om trots op te zijn. Dat betoogde prof. dr. Willem Ouweneel zaterdag tijdens een interkerkelijke mannendag in de Filadelfia Gemeente in Zwaagwesteinde. Zo’n honderd mannen kwamen er bijeen rond het thema ‘De man als zoon van God’. 
ANNEKE VISSER 
,,Mijn vrouw zei vanochtend nog: jullie treffen het met het weer. Het regent en waait hard, dan komen de mannen wel op hun vrije zaterdag.’’ Mede-organisator Wiepke Terpstra uit Buitenpost is tevreden over de opkomst op de interkerkelijke mannendag. De bijeenkomst werd zaterdag voor het vierde jaar georganiseerd door pinkstergemeente Filadelfia in Zwaagwesteinde. 

In een ochtend- en middagprogramma met samenzang en prediking werd ingegaan op het thema ‘De man als zoon van God’. Tijdens de lunch was er tijd voor een goed gesprek of gewoon een gezellig praatje. ,,Het is weer eens wat anders, zonder de vrouwen’’, zegt bezoeker Sikke Visser uit Dokkum. ,,Je hebt toch wel wat met elkaar.’’ 

Mannen hebben het volgens Terpstra nodig om onder elkaar te zijn. ,,Tijdens zo’n dag kun je gemakkelijker met elkaar praten over dingen die je bezig houden, dan als er vrouwen bij zijn. Gewoon, het beestje bij de naam noemen.’’

Ook spreker prof. dr. Willem Ouweneel nam geen blad voor de mond en spoorde de aanwezige mannen aan hun ,,kinderachtige gedrag’’ af te leggen. Dat is volgens hem de oorzaak van veel ,,twist over onbelangrijke dingen’’ in kerkelijke gemeenten. ,,Het idee dat het kind in de man nooit sterft, is een sprookje. Mannen moeten hun verantwoording nemen als christenen door te groeien in geestelijk opzicht en niet voor altijd een kind willen blijven.’’ 

Uit het bijbelgedeelte 1 Johannes 2 is volgens de theoloog, filosoof en bioloog op te maken dat gelovigen onder te verdelen zijn in kinderen, jongelingen en vaders. ,,Wie pas christen is, is geestelijk gezien een kind. Onder meer door onderwijs groei je op tot een jongeling, om uiteindelijk een geestelijke vader te worden voor andere christenen.’’ 
Opgroeien tot ‘geestelijke volwassenheid’ betekent volgens Ouweneel niet dat mannen zich geen ‘kind van God’ mogen noemen. ,,Als christen ben je uit God geboren. Daardoor ben je automatisch een kind van God en dat blijf je ook. Mannen generen zich daar vaak voor, maar dat is volkomen onterecht. Ik ben zelf inmiddels grootvader, maar mijn vader begroet me nog altijd met ‘dag knul’.’’ 

In de relatie van God met zijn kinderen is dat volgens hem niet anders. ,,Ik zou graag zien dat alle mannen er fier voor uitkomen dat ze een kind van God zijn. God is je Vader en zo mag je Hem ook noemen. Christenen mogen bij de Vader op schoot zitten.’’ 

Komt in het woord ‘kind’ tot uitdrukking wat een christen voor God betekent, met het woord ‘zoon’ wordt juist uitgedrukt wat een man voor God betekent, stelt hij. ,,God wil graag zonen om trots op te zijn, die op Hem lijken. En naarmate je geestelijk groeit, ga je meer op Hem lijken. Je geestelijke cv wordt met de jaren niet langer, maar juist korter. Uiteindelijk blijft er maar een woord over: Jezus.’’ 

Stoer 

Visser zegt zich aangesproken te voelen door de boodschap van Ouweneel. ,,Ik heb jarenlang als kind mee gesudderd in de kerk’’, zegt hij. ,,Pas sinds kort weet ik wat het is om geestelijk gezien te groeien. Zo'n preek is dan een enorme bemoediging.’’ 

Zijn vriend Sybe van der Ploeg uit Broeksterwoude is het met hem eens, maar vindt het jammer dat er geen vrouwen aanwezig zijn. ,,Ik vind het eigenlijk een gebrek van de dag’’, zegt hij. ,,Vrouwen praten gemakkelijker over hun geloof. Dat geeft een stuk openheid, die er met alleen mannen minder is. Van al die vrouwenclubs die er zijn, begrijp ik trouwens ook niets. Mannen en vrouwen horen gewoon bij elkaar. Waarom zou je ze dan afzonderlijk gaan onderwijzen? Ik had mijn vrouw er vandaag graag bij gehad.’’ 

Sipke de Boer uit Dokkum, met 29 jaar een van de jongere bezoekers, is juist speciaal gekomen omdat de bijeenkomst exclusief voor mannen is. ,,Mannen begrijpen elkaar onderling gewoon beter. Je voelt je door zo’n preek directer aangesproken, als die speciaal op mannen gericht is.’’ 

De Boer zegt er geen spijt van te hebben, dat hij ervoor gekozen heeft zijn vrije zaterdag met twee kerkdiensten door te brengen. ,,Ik heb het gewoon aan mijn collega's verteld, hoor. Ik vind het eigenlijk juist heel stoer dat ik hier ben. Er zijn misschien mensen die het gek vinden, maar dat maakt me niet uit. Als je verder wilt komen als christen in het dagelijks leven, moet je je inzetten om te leren over je geloof.’’

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu