www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

Reformatorisch Dagblad - 17 januari 2007 - www.refdag.nl

Dr. Ouweneel start dogmatische reeks
Zesdelige serie voor evangelischen

VAASSEN - Prof. dr. W. J. Ouweneel start een dogmatische reeks voor evangelische kring. Deze week verscheen bij uitgever Medema het eerste deel, ”De Geest van God. Ontwerp van een pneumatologie”. 

De geplande dogmatische reeks bestaat uit ”De Geest van God”, ”De Christus van God”, ”Het heil van God”, ”De Kerk van God” en ”De toekomst van God”. Het is volgens Ouweneel in feite een vrij ’traditionele’ indeling: pneumatologie („die overigens normaal nooit vooropstaat”), christologie, soteriologie, ecclesiologie en eschatologie. De drie-eenheidsleer komt in deel 2 aan de orde. 

Prof. Ouweneel, die theologie doceert aan de Evangelische Theologische Faculteit (Leuven), de Evangelische Theologische Academie (Zwijndrecht) en de Evangelische Hogeschool (Amersfoort), hoopt tot en met 2011 elk jaar een deel te uit te brengen. 

Desgevraagd zegt hij in het Nederlandse taalgebied een dergelijke evangelische reeks niet te kennen. „In allerlei opzichten zal deze reeks sympathetisch-kritisch in gesprek gaan met de reformatorische dogmatiek, vooral in deel 3 en 4. Maar uiteraard deelt deze reeks met vergelijkbare dogmatieken de gemeenschappelijke Bijbelse grondslag, zoals bijvoorbeeld verwoord in het apostolicum.”/>


Volgens Ouweneel zijn evangelische mensen sterk gericht op de praktijk, „en dat is op zichzelf een goede zaak. Maar de diepere theologische doordenking komt daarbij wel eens in het gedrang. Graag zou ik onder die belangrijke praktijk een stevig leerstellig fundament willen helpen leggen.”


Nederlands Dagblad - 18 januari 2007 - www.nd.nl

Ouweneel schrijft dogmatische reeks 

van onze redactie kerk 

VAASSEN - Prof.dr. Willem Ouweneel werkt aan een dogmatische reeks. Volgens zijn uitgever Henk Medema is het de eerste Nederlandse evangelische dogmatiek. Deze week verscheen het eerste deel in een geplande serie van vijf, De Geest van God. Ontwerp van een pneumatologie , in een oplage van 1500 exemplaren.

Aan het tweede deel, De Christus van God , werkt de in Nederland bekende wetenschapper en veelschrijver op dit moment. De andere voorgenomen delen zijn: Het heil van God , De Kerk van God en De toekomst van God . Volgens Medema zit er tussen de verschijning van de delen ten minste een interval van een jaar. 

De reeks van Ouweneel wordt geen uitputtende dogmatiek, maar een reeks met de belangrijkste onderwerpen, aldus Medema. Ouweneel is volgens hem aan het eerste deel over de Geest begonnen om de eerder door hem geschreven boeken over het werk van de Geest ( Geneest de zieken! en Meer Geest in de gemeenten ) nog eens goed en grondig verder te doordenken. ,,Met deze dogmatische reeks ontstijgt hij de actualiteit.'' 

De uitgever benadrukt dat het eerste deel meteen ook een proef is, om te bezien of er in Nederland vraag is naar zo'n evangelische dogmatiek. Die vraag is voor Medema relevant, omdat het schrijven en uitgeven van de reeks voor Ouweneel en hem veel werk omvatten. 

In de Verenigde Staten zijn al eerder evangelische dogmatieken geschreven, maar in het Nederlandse taalgebied is zo'n reeks een novum volgens Medema. 

Ouweneel, naast theoloog ook gepromoveerd in de biologie en filosofie, heeft in het verleden vaker dogmatische onderwerpen belicht. Zo behandelde hij in zijn theologische proefschrift uit 1993 eveneens een dogmatisch onderwerp. 
 

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu