www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

11 april 2009 - www.nd.nl

Christelijke variant van Wikipedia

Zoals de internetencyclopedie Wikipedia een van de populairste websites is onder de hele bevolking, moet www.Christipedia.nl dat worden voor christenen. Dat is de ambitie van Kees Langeveld, initiatiefnemer van de onlangs gelanceerde christelijke internetencyclopedie. Hij heeft nog een heel karwei te klaren, want het succes van Wikipedia berust op de activiteit van de vele vrijwilligers die werken aan de artikelen. Op Christipedia hebben vooralsnog slechts veertien mensen een account aangevraagd, maar de site is ook nog maar enkele maanden in de lucht en is nog weinig in de publiciteit geweest.
Is dat zinvol, een christelijke  variant van Wikipedia? Langeveld vindt van wel. ,,Informatie is altijd op een bepaalde manier gekleurd. Op Christipedia mogen onderwerpen vanuit een christelijk perspectief aan de orde gesteld worden.’’ Een korte rondgang op de site maakt duidelijk wat Langeveld bedoelt. De site kent inmiddels ruim honderd artikelen, in veel gevallen gaat het nog om niet veel meer dan een aanzet tot een artikel. Maar bijvoorbeeld het lemma ‘abortus’ is al tamelijk uitgebreid. Er is onder meer een foto te zien met het plastic model van een foetus van tien weken oud, die werd verspreid door de stichting Schreeuw om Leven. Ook worden onbekommerd Bijbelteksten geciteerd. ,,Uit de Bijbel kan men opmaken dat op vergieten van onschuldig bloed Gods oordeel volgt’’, stelt het artikel. Zulke uitspraken of beelden zouden het op Wikipedia nooit halen. Wie op de populaire internetencyclopedie het lemma over abortus bekijkt, krijgt een historisch overzicht van de discussie over abortus, informatie over het juridische kader en een stukje over de ethische kant van abortus. ,, Er bestaat geen overeenstemming  over abortus als medische ingreep op ethische gronden’’, meldt Wikipedia. Vervolgens wordt onder meer de opvatting van de Rooms- Katholieke Kerk weergegeven. Bijbelteksten of een uitspraak als over het vergieten van onschuldig bloed kunnen op Christipedia wel, stelt Langeveld.

Verwordt de encyclopedie daarmee niet tot een platform van opinies in plaats van een informatieplatform? Christenen zijn het nu eenmaal over veel zaken oneens en daarover wordt vaak hevig  gedebatteerd. De initiatiefnemer erkent dat dit risico bestaat. ,,Toch kun je het weergeven van Bijbelse gegevens ook zien als informatieverstrekking. Informatie is per definitie niet neutraal.’’ En als iemand aan het artikel over abortus een uitspraak wil toevoegen in de trant van ‘in het geval van een zwangerschap als gevolg van een misdrijf, is het laten uitvoeren van abortus goed te begrijpen’? Ook dat kan binnen de kaders van Christipedia, zegt Langeveld. ,,Je spreekt met elkaar bepaalde kaders af, maar daarbinnen is ruimte voor verschillende opvattingen. Stel dat jij zo’n uitspraak wil toevoegen en een andere vrijwilliger valt daarover, dan ontstaat achter de schermen een discussie over de inhoud van het artikel. Zo werkt Wikipedia ook.’’ 

Kortgeleden ging de Christelijke Encyclopedie, uitgegeven door Kok in Kampen, online. Deze is te raadplegen op de website www.protestant.nl Een christelijke variant van Wikipedia lijkt daarom niet nodig. Maar Langeveld betwijfelt dat. ,,Volgens mij staat niet de hele Christelijke Encyclopedie online, bovendien ben ik bang dat je op een gegeven moment toch moet gaan betalen voor de volledige lemma’s. En het belangrijkste argument vind ik dat er geen interactiviteit is bij zo’n encyclopedie. Ook Katholiek Nederland heeft een kleine katholieke encyclopedie online staan. Maar in beide gevallen is de inhoud bepaald door een klein aantal deskundigen en kan niet worden aangepast. Het unieke concept van Wikipedia is dat een grote groep mensen de inhoud van de stukken bepaalt. Die wiki-opzet maakt ook Christipedia bijzonder.’’

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu