www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

26 april 2009 - BODEM - www.bodem-online.nl 

Christelijke moord?
Column Willem J. Ouweneel

Van de ganse aardbodem zijn er mensen die naar Nederland vluchten, om allerlei redenen. Soms worden ze in ons land christen en sluiten ze zich aan bij een christelijke gemeente. En soms vraag je je af of ze dat echt menen of dat ze het alleen maar doen om hun kansen op de verblijfsstatus te verhogen.
Op het moment dat ik dit schrijf is het nog niet zeker dat Ehsan B., een Iranese man in Aalten (32 jaar), inderdaad de moordenaar van Joanne Noordink is. Joanne (27) verdween in december 2008; haar lichaam werd in maart jl. teruggevonden in Ehsans tuin. Er zijn nog meer aanwijzingen dat Ehsan de dader is, maar ik stel dat niet met zekerheid zolang een rechter hem niet veroordeeld heeft. 

De dag voordat Joanne verdween, mailde ze aan een vriend dat ze naar de Here Jezus verlangde – niet wetend dat haar wens al zo spoedig op zo’n gruwelijke wijze in vervulling zou gaan. Ehsan zelf beleed eveneens christen te zijn. Hij was van huis uit moslim, was in het asielzoekerscentrum tot geloof gekomen, was gedoopt in de Vergadering van Gelovigen te Aalten, was daar toegelaten tot het avondmaal en was daar zelfs getrouwd. Hij was de vriendelijkste, hulpvaardigste man die men zich kon voorstellen. Hij had ook een kamertje van Joanne behangen. Wat is er gebeurd dat hij zich aan Joanne vergrepen heeft? 

Jaren geleden is er iets dergelijks gebeurd in Den Haag. Bert Klei, destijds columnist van Trouw, schreef vaak over zijn ‘vrijgemaakte vriendin’ aan wie hij informatie ontleende over wat er onder de gereformeerd-vrijgemaakten omging. Op een dag werd deze vrouw vermoord door een Egyptenaar, die deel uitmaakte van de Haagse kerk waartoe zij behoorde. Zelfde verhaal: ex-moslim, door Haagse christenen tot geloof gekomen, aangesloten bij de gereformeerd-vrijgemaakte kerk. En dan ineens dit gruwelijke. 

Je vraagt je natuurlijk meteen af of Ehsan en die Egyptenaar alleen maar voor de schijn christen zijn geworden om daardoor de verblijfsstatus in ons land te bemachtigen. De christenen in Aalten die Ehsan enkele jaren van nabij gekend hebben, inclusief zijn vrouw en zijn schoonfamilie, hebben de grootste moeite dat te geloven. Stel je voor dat Ehsan en die Egyptenaar gewone Nederlanders waren geweest, opgevoed in een christelijk gezin en zelf ook meelevende christenen. Stel je voor dat ze niettemin ertoe gekomen waren een medemens te vermoorden. Dan hadden we met deze intens moeilijke vraag gezeten: is het mogelijk dat een waarachtig christen in moord kan vervallen? 

Ik vrees dat het antwoord ja moet zijn. Goethe moet ooit geschreven hebben dat er geen zonde bestond waarvan hij de kiem niet in zijn eigen hart had teruggevonden. Als zelfs in de wedergeboren christen nog altijd een potentiële dief of echtbreker schuilgaat, dan helaas ook een moordenaar. Er kan een situatie ontstaan waarin een mens zich zo bedreigd of wanhopig voelt dat hij geen andere uitweg ziet dan moord. Je hebt wel bijzonder veel genade nodig om op zo’n moment daarvoor bewaard te blijven. Soms lijkt die genade afwezig, of we slaan die in de wind. Dan slaan de stoppen inderdaad door. Het is vreselijk het te moeten toegeven, maar de zondige natuur die in een gelovige aanwezig is, is nog precies net zo verdorven als vóór onze bekering. En soms komt dat helaas op schokkende manier aan het licht.

  4 mei 2009: www.tctubantia.nl - Geen asiel Iranier Aalten...

14  april  2009: www.netwerk.tv/uitzending - Nieuwe feiten zaak Noordink...

30 maart 2009: www.gelderlander.nl  Nog niet in staat n pier dood te trappen...

30 maart 2009: www.gelderlander.nl  In Aalten ruim 100 mensen naar Vergadering...
 De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu