Bijbellezingen.nl
 [ www.bijbellezingen.nl is een onderdeel van www.vergadering.nu ]

Dokkum
Gebouw "Rehoboth" Hantumerweg 38, 9101 AB Dokkum kaartje
Op zondagavonden - Aanvang 20.00 uur
Na de pauze is gelegenheid tot het stellen van vragen.

Gods plan met deze wereld onthuld
aan de hand van de Joodse feesten


16 september 2007

  Waar gaan we met z'n allen naar toe?
Algemene inleiding
Bé Ottens

21 oktober 2007

  De kracht van Jezus' bloed
Het bloed van het Lam is sterker dan de dood - Pascha, ongezuurde broden en feest der eerstelingen
Sietse Kuipers

18 november 2007

  Gods Geest is dichterbij dan je denkt
De gevolgen van Pinksteren - Pinksteren en het wekenfeest.
Bé Ottens

20 januari 2008

  Eens als de bazuinen klinken...
Het feest van de Bazuinen en de Opname van de gemeente.
Sietse Kuipers

17 februari 2008

  Verwachten we Jezus of de Messias
Grote Verzoendag voor iedereen?
Bé Ottens

16 maart 2008

  Zwaarden worden ploegijzers en speren worden snoeimessen
Het Loofhuttenfeest en het Duizendjarig Vrederijk.
Sietse Kuipers

20 april 2008

  Hoe kalm en stil is de eeuwige rust?
De sabbat als beeld van de toekomstige eeuwigheid.
Bé Ottens

Inlichtingen: 0519-297661 (br. S. Kuipers)
Toegang gratis

Archief: seizoen 2003-2004 | seizoen 2004-2005 | seizoen 2005-2006 | seizoen 2006-2007
 
www.vergadering.nu