Wageningen
"Ons Huis", Harnjesweg 84


Op maandagavonden - Aanvang: 20.00 uur

Life Science Avonden
Lezingen door Prof. Dr. Willem J. Ouweneel
 

 26 september 2005

  Spiritualiteit mp3's...

 31 oktober 2005

  Intelligent Design  

 28 november 2005

  Mijn geestelijke pelgrimstocht  

Deze avonden worden georganiseerd door de  Vineyard gemeente Wageningen,
samen met de Nederlands Gereformeerde Kerk en de CAMA gemeente Salem.
Voor meer informatie over deze avonden klik hier...

Contact: George Zeeman - info@wageningen.vineyard.nl
Hartelijk welkom ! - Neem vrienden en kennissen mee


www.vergadering.nu