In ISRAELAKTUEEL schrijft Jan van Barneveld deze maand een opinie-artikel onder het kopje 'Bijbel en profetie', getiteld De tweestatenmythe.

Ė Israelaktueel - september 2013 - www.christenenvoorisrael.nl/israel-aktueel

BIJBEL EN PROFETIE

Jan van Barneveld

De tweestatenmythe

Eindelijk, na drie jaar grimmig zwijgen, praten ze weer. Eind juli hebben Tzipi Livni (IsraŽl) en Saeb Mohammed Erekat (Palestijnse Autoriteit, PA) het dode 'vredesproces' weer opgepakt. Waarover spraken zij, daar in Washington? Vredesbesprekingen roept de politieke meute plechtig. 'Over de rechten van het Palestijnse volk en een Palestijnse staat', grimlachen vijanden van IsraŽl. In voorgaande twee zinnen staan een paar leugens.

Leugen 1: Vredesbesprekingen
Vanaf de Oslo-akkoorden (1993) was er bespreking na bespreking en akkoord na (verbroken) akkoord, na vaak harde druk van de VS op IsraŽl. Waarom zijn alle onderhandelingen mislukt en zullen ze nooit lukken? Omdat beide partijen niet over hetzelfde onderhandelen. IsraŽl jaagt, bijna koortsachtig, naar vrede. Hun "gebaren van goede wil" zijn talrijk en gevaarlijk. Het doel van de PA is niet vrede. De statuten, schoolonderwijs en daden demonstreren overduidelijk het doel: een Jodenvrije Palestijnse staat in plaats van IsraŽl. Mahmoud Abbas benadrukte dit daags na het begin van de `vredesbesprekingen'. We hadden het kunnen weten. Via Gods Woord klaagt IsraŽl: "Te lang woon ik bij wie vrede haten. Ik ben een en al vrede, maar als ik spreek, dan zijn zij uit op strijd" (Psalm 120:6, 7).

Leugen 2: Rechten van het Palestijnse volk
De term `Palestijns volk' is pas sinds halverwege de jaren zestig voor Arabieren in Judea, Samaria en Gaza uitgevonden. Vůůr 1948 noemden Joden in Palestina zich Palestijnen. Hun instituten heetten bijvoorbeeld Palestijnse Vakbeweging en Palestijns Filharmonisch Orkest. De Arabieren waren arme, economische vluchtelingen uit omringende Arabische landen. Hun kleinkinderen en achterkleinkinderen zijn degenen die men nu het Palestijnse volk noemt. Arabieren in IsraŽl hebben de normale burgerrechten van een democratische staat. De wereld komt op voor de rechten van de 'arme onderdrukte Palestijnen'. Dat klinkt goed en moet dus waar zijn. Maar het hoort bij de vele Palestijnse mythen. Het zijn leugens, die door herhaling in de oren van mensen waarheid geworden zijn.

Leugen 3: De tweestatenmythe
Nog een mooie kreet: twee staten voor twee volken, die in vrede en goede samenwerking naast elkaar wonen. De Bijbel is duidelijk en scherp over deze optie. Gods oordeel komt over hen die Gods land verdelen. Lees JoŽl 3:1-17. Twee soorten recht staan aan de kant van IsraŽli's die zo'n staat verwerpen. Allereerst het goddelijk recht, de landbelofte aan Abraham, Isaak en Jakob. Het hele land Kanašn wordt aan hun nakomelingen onder ede tot een "eeuwig bezit" toegewezen. Het wordt toegewezen aan het volk van de Heere, de God van IsraŽl, en niet aan het volk van Allah.
Dan is er het internationaal volkenrecht. Besluiten van de geallieerden na Eerste Wereldoorlog, van de Volkenbond en van de VN geven IsraŽl recht op heel Kanašn. Ook over de zogenaamde 'gebieden'. Volkenrechtelijk zijn het geen 'bezette gebieden', maar 'betwiste gebieden'. Overigens, vredesbesprekingen lossen zonder vredeswil de problemen niet op.

Welke oplossingen hebben beide partijen voor ogen?

Vijandige oplossingen
Sinds 1948 hebben omringende, islamitische landen IsraŽl duidelijk gemaakt naar welke oplossing zij streven: vernietiging van wat zij noemen de 'zionistische entiteit'. Oorlog dus. En oorlog kwam er: de korte geschiedenis van de jonge staat IsraŽl staat vol met oorlogen en militaire operaties. Toen geweld mislukte, werden boycots tegen IsraŽl geprobeerd. Ook dat mislukte. Nu neemt 'onze' Europese Unie de boycot over.

Voortdurend worden nieuwe wapens ingezet tegen Gods volk. Wereldwijde eenzijdige leugens in de media maken IsraŽl tot een van de vier meest gehate naties in de wereld. Gods reacties zijn voorzegd in Gods Woord. 
Op de boycots: "Tot u zal de rijkdom vat de zee zich wenden, het vermogen van de volken zal tot u komen" (Jesaja 60:5). 
Op de smaad: "Zoals jullie onder de volken een vervloeking geweest bent ( ... ) zo zullen jullie door Mijn heil een zegen worden" (Zacharia 8:13). 
Op de oorlogen: "Ik zal in verwarring brengen elk volk waarmee jullie in aanraking komen" (Exodus 23:27 en Deuteronomium 7:23). In die verwarring in de vijandige landen
rond IsraŽl zien we Gods hand, die "elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, niets zal doen uitrichten" (Jesaja 54:17). God werkt, wie zal het keren?

lsraŽls oplossingen
Steeds meer IsraŽli's roepen om annexatie van Judea en Samaria. Er zijn er die willen alleen gebied C, waar de meeste nederzettingen zijn en weinig Palestijnen wonen, annexeren. Weer anderen zeggen: laten wij gebied C annexeren, Gaza gaat naar Egypte en de rest van de Westoever naar JordaniŽ. Deze 'oplossingen' zullen zegen brengen aan goedwillende Palestijnen.

Gods oplossing
"Ik zal u en uw nageslacht (...) het hele land Kanašn tot een eeuwig bezit geven" (Genesis 17:8). Zo zal het gaan!

Uit: Ė Israelaktueel - september 2013 - www.christenenvoorisrael.nl/israel-aktueel

..

 

 

Counter