2 juni 2011 - http://christenenvoorisrael.nl/over-ons/publicaties  

IsraŽl bashen

Door ds. G. Hette Abma

Likoed Nederland en enkele andere organisaties roepen de Protestantse Kerk in Nederland op niet langer steun te geven aan Sabeel. Zo'n duidelijke aansporing komt over! Op de website kunnen we lezen wat de respons is.

IsraŽl rammen
Boven het relaas staat: "Kerk in Actie wil IsraŽl niet beledigen". Heeft iemand dat beweerd? Lees de eerste zin: "In de media zijn berichten verschenen over 'IsraŽl bashing', wat het beledigen van IsraŽl betekent. Er wordt gesteld dat de Protestantse Kerk dit financiert. Dat is niet het geval." 

Eerst wil ik toch even het woordenboek erbij pakken of snel kijken bij Wikipedia. Daar lees ik: to bash betekent 'beuken', 'rammen' of 'kapot slaan'. Is daarvan sprake als de Kerk in Actie komt?

Onmiskenbaar zit Kerk in Actie lelijk in de maag met de kritiek op het beleid. Ontwijkend reageren ze door erop te wijzen dat ze wel het theologisch instituut Sabeel in Jeruzalem financiŽle steun geven, maar niet de Nederlandse stichting vrienden van Sabeel. 

Wat een flinterdun verweer. Kennelijk heeft men nooit gehoord: "Zeg me wie uw vrienden zijn en ik zal zeggen wie u bent." Extremistische figuren zijn het. Deze voorvechters van de belangen van de Palestijnen kunnen moeiteloos de meest uitsproken IsraŽlfanaat naar de kroon steken.

Vernietiging van IsraŽl
Overigens kwam het Kairos-document wel uit de koker van Sabeel in Jeruzalem. Dit omstreden stuk ademt de bevrijdingstheologie. Als concrete toepassing klinkt daarin de oproep tot het steunen van een campagne voor boycot, desinvestering en sancties als effectief middel van geweldloos verzet.

De PKN geeft aan Sabeel maar liefst Ä 120.000,Ė subsidie per jaar. Met een deel ervan heeft dit instituut medewerking gegeven aan de 'dwaze provocatie' een hulpkonvooi te sturen naar Gaza. Zo wil men de legitieme zeeblokkade voor de Gazastrook doorbreken en op die manier steun bieden aan Hamas. 

Het is natuurlijk vervelend voor Kerk in Actie, maar eenvoudige kerkmensen hebben heus wel door dat hun collectegeld gebruikt wordt om, support te geven aan een terroristische organisatie die uit is op de vernietiging van IsraŽl.

Boycot collectes
Schijnvroom klinkt het dat Kerk in Actie waar mogelijk werkt aan verzoening. Fraaie woorden horen we over het bouwen aan bruggen in het Midden-Oosten. Men wil bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige vrede. 

Tranentrekkende verhalen hangen ze op over de problemen van christenen in IsraŽl (die overigens godsdienstvrijheid genieten), maar over de christenen in de 'gebieden' hoor je geen woord. Onze broeders en zuster hebben daar zwaar te lijden onder discriminatie en vervolging door de moslimmeerderheid. 

Laat de Protestantse Kerk voor hen opkomen eer het te laat is. Bovendien ook een keer echt uitdrukking geven aan de onopgeefbare verbondenheid met IsraŽl. Dat kan een effectieve remedie vormen tegen het IsraŽl bashen. Dan behoeven verontruste personen zich er niet toe gedrongen te voelen op te roepen tot een boycot van collectes voor Kerk in Actie.
 


 

www.vergadering.nu