De samenkomsten
Als je niet op de hoogte bent van de gewoonten en de gang van zaken in 'de Vergadering', kunnen de volgende praktische aanwijzingen je misschien verder helpen.


De samenkomsten

In het algemeen worden er 3 of 4 verschillende samenkomsten gehouden. Er worden namelijk 4 onderdelen onderscheiden: de aanbiddingsdienst, de woordbediening, de gebedsdienst, de bijbelstudie. Dit naar aanleiding van Handelingen 2:42. Soms worden deze onderdelen in n samenkomst tezamen gebracht, maar meestal worden er vier min of meer aparte bijeenkomsten gehouden, waar elk onderdeel zijn nadruk krijgt.

Aanbiddingsdienst
Iedere zondagmorgen wordt in de aanbiddingsdienst het avondmaal gevierd, waarbij we samen in eenvoud de Heer Jezus loven en prijzen voor wat Hij als de Heiland der wereld allemaal voor ons deed. In principe zijn alle ware gelovigen welkom aan het avondmaal, ook als ze tot andere gemeenschappen behoren. Er is geen 'vaste' voorganger of vaste liturgie. Er is ruimte voor spontaniteit om onder de leiding van de Heilige Geest de gaven uit te oefenen, zoals o.a. in 1Korinthe 14 wordt beschreven.Illustratie uit: Wat zullen de mensen zeggen... Er worden liederen opgegeven, er wordt gedankt, gelezen uit de bijbel en soms iets uitgelegd, er wordt brood gebroken en wijn gedronken: een eredienst en aanbiddingsdienst voor God. In sommige vergaderingen kunnen ook de zusters liederen opgeven, bidden en een getuigenis geven.

Woordbediening
De woordbediening is meestal aansluitend aan de aanbiddingsdienst, of ook wel in een aparte bijeenkomst 's middags of 's avonds. En of meerdere broeders zijn dan in de gelegenheid een bijbelse boodschap te brengen.
De toespraken kunnen spontaan en profetisch zijn, maar ook degelijk voorbereid en leerstellig. Ook hierbij moet je denken aan de gang van zaken zoals beschreven in 1 Korinthe 14:26v., waar meerderen iets hebben: een uitlegging, een onderwijzing, een profetie, of een lied (psalm of geestelijk lied) of gebed.

Bidstond
Op een aparte avond in de week is meestal de bidstond georganiseerd, waar de hoofdmoot bestaat uit de door meerderen (allen) uitgesproken gebeden.

Bijbelbespreking
Aansluitend aan de bidstond, maar soms ook op een aparte avond, is er de bijbelbespreking. Dit is meestal een gezamenlijke bijbelstudie over een bijbelgedeelte of over een bepaald onderwerp, waar allen aan deelnemen.

Iedereen is welkom in al deze bijeenkomsten!

Het avondmaal
Wat betreft de deelneming aan het avondmaal...
Bij deelname aan het avondmaal gaat het erom dat men zeker weet verlost te zijn door het werk van de Heer Jezus.

Als mensen uit andere vergaderingen op bezoek komen, was het de gewoonte om een aanbevelingsbrief mee te brengen (vgl. 2Kor.3:1). Daarin staat dat zij in hun 'eigen' gemeente ook deelnemen aan het avondmaal. Deze gewoonte om een brief mee te brengen is echter niet meer algemeen.
In plaats van een aanbevelingsbrief wordt ook wel het getuigenis van bekenden aanvaard of is een gesprek(je) vooraf gewenst, of is het getuigenis van de bezoeker zelf voldoende. Van plaats tot plaats is dit verschillend.

Bezoekers uit andere gemeenten dan de zgn. 'Vergaderingen' zijn vanzelfsprekend ook welkom aan het avondmaal, ook als ze niet bij iemand bekend zijn. Een gesprek(je) vooraf, waarin men getuigt van zijn geloof in Christus, is dan meestal voldoende. Dit gesprek wordt gezien als de 'gemeentelijke verantwoordelijkheid', die men als gemeente heeft, naast de eigen verantwoordelijkheid die de bezoeker zelf heeft natuurlijk.

De samenkomst - een plaats van ontmoeting -  wij hebben een altaar...
 


Vergaderingen met een eigen website

Diverse vergaderingen hebben een eigen website. Ook daar vind je allerlei omschrijvingen van de samenkomsten.
Bijv. Gouda... , Leiden..., Meppel..., Rotterdam..., Dordrecht..., Dinxperlo..., enz. 
Kijk daarom ook eens op hun websites: Klik hier voor meer...

www.vergadering.nu

1999 - Sitelight