Bolsward - 'Petra gemeente'

Burgemeester Praamsmalaan 18A - Bolsward - kaartje

zo  10.00 woorddienst

info: 0515-577672 (bij geen gehoor wordt er automatisch doorgeschakeld)
       of ga naar de website: www.petra-info.nl


www.vergadering.nu