Delft
Rietveld 118 - 2611 LN Delft
- kaartje

zo 10.00 aanbiddingsdienst
zo 11.30 woorddienst

  
(elke 1e zondag: Bezinningsdienst)

Bidstond: elke donderdag om 20.00 uur bij iemand thuis


info:

J. Uwland 015-2564342 - j.uwland@planet.nl 
Helder Camarastraat 27, 2622 BH Delft

R van der Plas 06-48239283

www.vergadering-delft.nlwww.vergadering.nu