Twello

Voor plaats en tijden van samenkomsten kunt u telefonisch contact opnemen: 0571 - 273748

Huisgemeente Twello
Geen “vergadering” in de nauwere betekenis, maar samen, als broeders en zusters, zoeken we de Here Jezus in toenemende mate Zijn plaats te geven als “hoofd boven al wat is, gegeven aan de Gemeente, die Zijn Lichaam is” (Ef. 2:18). We willen recht doen aan het feit dat iedere gelovige daarin zijn of haar onmisbare bijdrage heeft. Daarom weten we ons, hoewel we als groep geen aparte naam dragen en niet onder de vlag van een genootschap varen, in onze geestelijke groei afhankelijk van de rest van het Lichaam van Christus en erkennen we onze verantwoordelijkheid het Leven van Christus te bedienen aan Zijn gehele Gemeente en aan de wereld.
     We beseffen de ernstige roeping van de Here Jezus om het licht en het zout der wereld te zijn en onderkennen dat we als groep geen bestaansrecht hebben als we dat niet zijn. We zoeken daarom voortdurend Gods leiding hoe we het evangelie moeten uitdragen en hoe we de Heilige Geest alle heerschappij in en onder ons moeten geven om geestelijke groei te bewerken.
     Het gaat ons erom Gods hart goed te doen door ons leven in te richten naar Zijn wil, zoals die geopenbaard is in de Bijbel, Zijn onfeilbaar Woord. Dan wordt namelijk Zijn Zoon in ons verheerlijkt en door ons geopenbaard en dat is waar God op uit is. We hebben niet de illusie dat we hierin meer inzicht hebben dan andere gelovigen, maar we geloven dat God ons samenbrengt om meer en meer van Hemzelf, Zijn wegen en werk te ontdekken.
     De huidige samenstelling van de groep is niet ontstaan op grond van een gezamenlijke aanname van een leerstelling of geloofsbelijdenis maar alleen vanuit het geloof dat God ons voor Zijn eigen doel heeft samengebracht, op grond van het Verlossingswerk van onze Here Jezus, door genade.

www.degoudenkandelaar.net


www.vergadering.nu