Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Het dienen van God.
Ministering Unto God
Andrew Wommack 

Dit onderwijs is een samenvatting, vertaald van MP3 bestanden, gedownload van www.awmi.net

Ik ga er bij deze studie vanuit dat je een relatie met God hebt. Maar hoe ga je nu verder? Hoe word je steeds intiemer met God? Dat is een grote vraag dat een groot antwoord vraagt. 
Je moet weten wat de natuur van God is (zie studie “het ware karakter van God”). Alles wat ik in deze studies leer heeft te maken met die relatie met God. 

Rom 5:8 Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.

In 1Joh4 staat: God is liefde. Je hoeft niets te doen om God van je te laten houden. Je hoeft God niet te motiveren. Het gaat erom dat jij naar God gaat. Dat is het doel van de verlossing. Een relatie met Hem. Dat wil Hij. 

Wat is de volgende stap?
Hand 13:2 Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’
As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, "Set apart for Me Barnabas and Saul for the work to which I have called them."

Wat betekent dit vroeg ik God?
1Joh 4:8 God is liefde. Dat is zijn natuur. Hij houdt van jou, ondanks alles wat je doet en hebt gedaan. Net als je eigen kinderen, ondanks wat je doet. Als God liefde is en Hij wil die relatie met jou, dan vraagt dat om iets teruggeven. Een relatie die niets teruggeeft raakt gefrustreerd. God wil graag die liefde terug. Ze dienden God staat er hier in Handelingen. 
Je hoeft en kunt niets te doen om God te motiveren. Hij vraagt ons alleen deel te nemen aan zijn relatie, zoals een huwelijksaanzoek.

Religie leert ons dat God steeds weer terugvalt vanwege onze zonden en dat je het weer goed moet maken met God. Maar God heeft alles op Jezus gelegd. Religie gaat erom om God in beweging te krijgen. Dat is niet nodig. 
Veel mensen hebben de behoefte aan Gods liefde en vragen mij daar om te bidden. Zou Hij op vakantie zijn dan? Zijn natuur is liefde! Je hoeft niet te bidden om liefde. Dat je het niet voelt, komt door je vleselijke emoties. Je moet in geloof staan. Geloof dat het in het Woord van God staat. Ga niet vragen en pleiten. De liefde in ons door de Heilige Geest zal naar buiten komen 

Gal 5:22: de vrucht van de Geest is liefde. Je hebt een bron van water in je. Je moet het water eruit laten komen. Hoe doe je dat? Als je in geloof God aanbidt. Niet als je door je zintuigen gevoel hebt of zoiets. Als je een stap neemt, zeg: “Vader, dank u dat U van mij houdt, ik wist niet dat u niet meer boos bent, dank u voor uw liefde, dank u voor de Heilige Geest”. Etc. Als je dat doet dan dien je God. 
Soms denken mensen dat het gaat om preken. God heeft niets nodig van je. Alleen je dankbaarheid. Kijk naar de Vader-kind relatie. “Dank U God, voor alles in mijn leven”. Als ik God dien op deze manier dan wordt de vrede en vreugde in mijn leven gewaar. 

Psalm 34
2 De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag, 
mijn mond is altijd vol van zijn lof. 
3 Laat mijn leven een loflied zijn voor de HEER, 
de nederigen zullen het met vreugde horen. 

Wat is prijzen hier? In onze religie hoor ik zo vaak: Prijs de Heer, prijs de Heer. Het zeggen van “Prijs de Heer” is niet hetzelfde als God prijzen. God prijzen is van Hem houden. Dat is zeggen: “U bent een goede God”.
Sommigen zeggen: “Je brengt God naar een menselijk niveau. Dat doe ik niet, maar God houdt veel meer van mij dan ik van mijn kinderen kan houden. Als zij ‘dank u’ zeggen tegen mij, dan word ik geprezen. Dat is zo gaaf. Dat wil ik elke dag horen.
Geef God deze aanbidding, dan geeft God het terug, zodat je weer mag danken.
Psalm 34 gaat niet over woorden maar over een innerlijke overgave.

Vers 3: O magnify the LORD with me, and let us exalt His name together.
Als je alles wat je bent koppelt aan God en God koppelt aan je bron, dan prijs je God. 

Hoe kun je God groot maken. Hij was er al en zal niet veranderen door jou. Je kunt God niet groter maken. Wat wordt hier bedoeld? De waarneming van jezelf over God; daarin kun je Hem groter maken. Roem in de Heer.

4 Roem met mij de grootheid van de HEER, sluit u aan om zijn naam te verheffen. 

Je moet dankbaar zijn, zeg ik vaak. Mensen zeggen dat ze niet hebben om te prijzen, alle problemen die mensen hebben. Natuurlijk heb ik ook dingen die beter kunnen. Dat heeft iedereen. De waarheid is: als je ademt dan is er hoop. Jezus garandeert dat zelfs ook over de dood heen. Je gaat rechtstreeks naar God toe. Je wandelt op straten van goud. 
Roem je de slechte of de goede dingen? Focus op wat je hebt. Dan wordt God geprezen. Hij reageert met liefde. Omarm Hem. Als je een klager bent i.p.v. het goede te prijzen, dan kun je nooit een intieme relatie met God ontwikkelen.

Openbaring 4: Johannes mocht naar de hemel. 
8 Elk van de vier wezens had zes vleugels, met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. Dag en nacht herhalen ze: ‘Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt.’ 9 Telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid leeft, 10 werpen de vierentwintig oudsten zich neer voor hem die op de troon zit, en aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid, en leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden: 11 ‘U komen alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.’

11"Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power; for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are, and were created."

Dit is belangrijk. Elke keer als er heilig wordt gezegd, vallen de oudsten neer en brengen dank. Dat is een constante aanbidding. 
In vers 11: voor uw plezier zijn we geschapen!! Zowel nu als bij de schepping. 
Veel mensen geloven dit niet. Zij denken dat dienen het werken is voor God. Doen, doen en doen. Er is een plaats om dingen te doen, natuurlijk. Mijn punt is dat als het enige bestaan voor ons is om dingen te doen voor God, wat was dan het doel van Adam en Eva?
Zij hadden niets te doen voor God. Geen kerk, tienden te geven, demonen uit te drijven, geen getuigen te zijn, geen zonden, etc.
Dus als religie leert dat je alleen zo God moet dienen, is dat niet juist. 
God creëerde Adam en Eva om met hen samen te zijn. Elke avond wandelde Hij met hen.

Nogmaals, religie heeft hiervan heel veel van weggehaald. Door onze veroordeling, verlossing en wedergeboorte mag ik weer origineel zijn voor God. Adam zou gezegd hebben: God wat een mooie vogel, boom, dieren, etc. heb ik vandaag gezien.
Dat doet iets naar mij. God is liefde en kiest ervoor met ons gemeenschap te hebben.
I.p.v. God je dingen te geven, vraagt Hij om je hart. En weet je als God je hart krijgt, dan krijgt Hij je acties ook!!
Mensen voelen zich verplicht God te helpen. Het is vaak vanuit het verkeerde motief.
1Cor 13: 3 zegt: als je alles geeft maar niet met de liefde dan helpt het niets. Het gaat om het motief.
God heeft meer op met je hart dan me je acties.

Voor 1986 was ik een getuige, ik moest God dienen, ik sloofde me uit, maar mijn hart was niet goed. Maar nadat ik begreep dat Zijn liefde zonder voorwaarde was, begon ik God lief te hebben. Ik had vanaf dat moment geen speciale momenten meer om God te dienen. Ik begon iedereen te vertellen over Gods liefde dag en nacht. 
Mijn punt is dat als je je hart geeft, dan ga je niet minder dingen doen, maar juist meer!

Als je in de kerk hoort dat je buiten iedereen moet bekeren dan is dat niet omdat ze van God houden, maar dan doen ze dat om zichzelf. Ik moet er goed uit zien voor God daarom moet ik dat doen. Niemand hoefde na mijn wedergeboorte te vertellen dat ik over God ging vertellen. Het was gewoon mijn natuur geworden. 

Als je in de aanwezigheid van God bent, laat Zijn liefde dan stromen door je heen. Niets kan daar tegenop. Ga in die intimiteit met God. Niemand hoeft je nog iets te vertellen wat je moet doen. Hij is machtig en heilig. Het wordt niet moeilijk meer om tijd voor Hem te hebben. Hij heeft je daarvoor gecreëerd. 

In het OT zijn veel voorbeelden dat bij het prijzen van God Hij zich presenteerde. 
De traditie van zingen bij de kerk komt uit de bijbel. Psalm 100: Ga binnen met aanbidding. Ook het Onze Vader start met aanbidding.
De logica is dat je niet start met problemen, “God geef me dit en dat”. Je hele relatie gaat dan over jou dingen. Maar je moet in geloof werken. Ga voorbij je eigen wensen en noden en aanbid Hem.

Als je start met aanbidding in de kerk, gaat de aanwezigheid van God stromen. Dat is de basis voor bevrijding en genezing. Veel mensen praten echter alleen over zichzelf. In mijn leven heeft het veel veranderd. Ik vraag niet veel aan God.
Deut 28: 1-14. Als je God bovenaan zet dan wordt je gezegend!
Veel mensen ervaren die zegen niet. Ze zoeken dingen i.p.v. God. Als je God zoekt dan krijg je God en alles wat je zoekt. Er is immers een groot verschil om God te vragen voor gezondheid of eerst het aangezicht van God te zoeken. Er is een groot verschil om God te vragen voor voorspoed in je leven of eerst het aangezicht van God te zoeken.

De Bijbel zegt in Math 6: 36: zoek eerst het Koninkrijk van God en de rest wordt u bovendien gegeven. Kijk eens naar de context van dit vers.
Gezondheid, vrede, voorspoed, etc. komen als een bijproduct van de relatie met God.

Mozes was 7 dagen alleen op de berg en zocht Hem voordat God daadwerkelijk verscheen. Wij willen graag iets snel hebben voor onszelf. Mozes leven ging over zijn leven met God. Alles wat hij kreeg, kreeg hij uit de relatie met God.

Ef 5: Daar wordt God vergeleken met het huwelijk. Stel dat ik tegen mijn vrouw zeg: doe dit en dat, dan zorg ik voor je. Nee, natuurlijk doe je dat niet. Ik heb geen dienster, maar een compagnon. God wil dat ook niet, Hij wil jou. God zei in het OT dat offers nodig waren en ze waren een vervanging in plaats van het hart. God zei: ook ik ben het beu. Jezus kwam voor het herstellen van die relatie. God creëerde ons voor gemeenschap met Hem. Focus op aanbidding.

Phil 3: 4 Daar beschrijft Paulus het gevaar van legalisme. Dat is dat je goede dingen doet om van God dingen gedaan te krijgen. Echt christendom is dat je het al hebt van God en dan zijn onze goede dingen een product van de relatie en niet tot een relatie.

Paulus zegt hier: ik ben heiliger dan jullie, maar ook ik moest tot de bodem:

4 hoewel ik redenen genoeg zou hebben om op mezelf te vertrouwen. Als anderen menen dat te kunnen doen, dan kan ik dat zeker. 5 Ik werd besneden toen ik acht dagen oud was en behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin, ik ben een geboren Hebreeër met de wetsopvatting van een Farizeeër 6 en heb de gemeente fanatiek vervolgd. Aan wat er in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig. 7 Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. 8 Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen 9 en één met hem zijn – niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. 10 Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, 11 in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan.

Paulus gaf alles op toen hij aan de top stond van zijn carrière. Hij gaf op om Christus te leren kennen.

Joh 17: 3 zegt: dit is het eeuwige leven dat je Hem mag leren kennen. Hij wilde een relatie met God. 
Paulus zegt dat niets te vergelijken is met Christus kennen. 
De sleutel is in vers 9. het gaat hier om een intiem kennen, niet intellectueel maar emotioneel.

Vers 12
12 Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. 13 Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. 14 Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. 15 Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. 16 In ieder geval, laten we op de ingeslagen weg voortgaan. 

Hier schrijft een leider van het NT (50% heeft hij geschreven). Het kennen van God is de doelstelling. Je kunt er zelfs verslaafd aan raken, zoals Paulus schrijft. Paulus kende Christus, maar wilde hem beter leren kennen. In de gevangenis schrijft hij 17 keer over prijzen. Dat kan hij doen omdat het ging over relatie en niet over succes van hemzelf. 

Het maakt niet uit in je leven waar je bent en hoe je bent, als je maar als eerste gehecht bent aan je relatie met God. Paulus wilde zelfs in de gevangenis Christus vertellen. Zijn leven wilde Hij inzetten voor Jezus. Dat deed Jezus immers ook voor ons. 

18 Maar wat doet het er eigenlijk toe! Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. Of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt – dát het gebeurt verheugt me. En mijn vreugde is blijvend, 19 omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de Geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt. 20 Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zal hoeven te schamen, maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden, of ik nu in leven blijf of moet sterven. 21 Want voor mij is leven Christus en sterven winst. 22 Als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar werk doen, maar toch weet ik niet wat ik moet kiezen.

Het is zelfs beter te sterven. Hij wilde graag naar Jezus gaan. 
Je kunt zo iemand die zo spreekt en denkt niet intimideren. Het is een veilige positie van kracht die voor iedereen is die wedergeboren is. Lees het in het Woord. Zegen God, prijs Hem. Je relatie wordt dan elke dag mooier en mooier.


 

www.vergadering.nu