Eindhoven
Gebouw "De Bron" - Elburglaan 51 - 5651 EH Eindhoven
De lezingen worden steeds gehouden op maandagen
Aanvang 20.00 uur
Programma: Vooraf samenzang, toespraak, pauze met koffie, beantwoording van vragen.
Christus in het boek Jesaja
Bijbellezingen over het bijbelboek Jesaja
Spreker: Prof. Dr. W.J. Ouweneel


 2 september 2002

ImmanuŽl Jesaja 7 en 8

11 november 2002

Het rijsje uit de stronk van IsaÔ Jesaja 11

 9 december 2002

Koning in gerechtigheid Jesaja 32

13 januari 2003

De Knecht des Heren, 1e profetie

Jesaja 42

10 februari 2003

De Knecht des Heren, 2e en 3e profetie Jesaja 49 en 50

10 maart 2003

De Knecht des Heren, 4e profetie Jesaja 52 en 53

 7 april 2003

De Gezalfde Jesaja 61

 

apr 2002 - 3. Het Messiaanse Vrederijk
                    (o.a. over het bezoek aan TB Joshua) + vragen
 
jan 2002 - 2. De opname van de gemeente

4 mp3's...

okt 2001 - 1. DaniŽl 10 - De machten achter de geschiedenis  Informatie en cassettebandjes:
P.Ramp, tel.040-2410132
J. Kooijman tel.: 040-2534248
Hartelijk welkom ! - Neem vrienden en kennissen mee
Na de lezing is er pauze met koffie. Daarna beantwoording van vragen.
Boekentafel aanwezig en mogelijkheid tot bestellen van geluidsbandjes.


www.vergadering.nu