Uithuizen
Gebouw 'De Rank' - Hoofdstraat Oost 1 - 9981 AG Uithuizen
Bijbellezingen
Aanvang 19.30 uur
Steeds op zaterdagavonden.
Het doel van deze avonden is de luisteraars op evangelische en geloofsopbouwende wijze
te dienen met de oude, maar altijd actuele boodschap van de Bijbel.
Daarnaast is er volop gelegenheid om tot gesprekken te komen en vragen te stellen.
Het boek de Handelingen
Spreker: B. Ottens uit Leeuwarden


  2 oktober 2004

1. De hemelvaart van Jezus Christus...
       en een lege plaats opgevuld

Hand. 1

  6 november 2004

2. De uitstorting van de Heilige Geest...
       en een aanbod tot vergeving van zonden

Hand. 2

11 december 2004

3. Een wonderlijke genezing...
       en herstel voor IsraŽl

Hand. 3

  8 januari 2005

4. Christenen worden vervolgd...
       maar de kerk groeit

Hand. 4

12 februari 2005

5. Huichelarij in de gemeente...
       maar ook gehoorzaamheid aan God

Hand. 5

12 maart 2005

6. Hoe gemor voorkomen wordt...
       maar Stťfanus gearresteerd wordt

Hand. 6

Hartelijk welkom ! - Neem vrienden en kennissen mee
Boekentafel aanwezig
Informatie: 050-3014703 of 3014753
 
www.vergadering.nu

Archief:
seizoen 2002-2003
| seizoen 2003-2004