www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

RECENSIE


De boeken van Willem J. Ouweneel

Nederlands Dagblad
Recensie door Roel Sikkema

Sta op, laat je dopen
Willem J. Ouweneel. Uitg. Medema Vaassen, 2005; 134 pag., 12,95.

In 2004 vroeg de redactie van EO-Visie aan Ouweneel of hij in het blad vragen van lezers over de doop wilde beantwoorden. Het artikel en de vragenbeantwoording vormen de kern van dit boek waarin Ouweneel duidelijk het verschil tussen de diverse dooppraktijken uitlegt. Een groot deel van het boek is gevuld met een bespreking van de belangrijkste bijbelteksten over de doop. Uit de titel blijkt dat hij zelf kiest voor de 'volwassendoop', door hem 'geloofsdoop' genoemd. Het is een evenwichtig boek, waarin Ouweneel een poging doet tal van misverstanden tussen voor en tegenstanders van de kinderdoop op te ruimen.

www.vergadering.nu