De boeken van Willem J. Ouweneel
Deze boekenlijst bestaat thans uit meer dan 130 boeken en daarnaast nog 48 publikaties samen met anderen.
 
1 De brief van Paulus aan Titus, Winschoten: Uit het Woord der Waarheid z.j.
2 Het boek Esther, Alblasserdam: Stg. Boeken bij de Bijbel z.j.
3 Der Levitendienst im Hause Gottes, Neustadt: Paulus Verlag z.j.
4 Wat is 'de Vergadering'?, Winschoten: Uit het Woord der Waarheid z.j.
5 Leviticus: een serie bijbellezingen, Hengelo: A. Lievers z.j.
6 Genetics, Morphology, and Development of Homoeotic Wing Tissue in the Eye of Drosophila melanogaster, biologisch proefschrift Utrecht: Rijksuniversiteit 1970.
7 De Gemeente van God, Oostburg: Uitg. Pieters 1971.
8 Het Hooglied van Salomo, Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1973a (ook in het Duits).
9 De brieven van Paulus aan de FilippiŽrs en Kolossers, Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1973b (ook in het Duits).
10 Kanttekeningen bij Genesis ťťn, Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1974a (ook in het Duits).
11 Wat is de uitverkiezing?, Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1974b (ook in Engels+Duits).
12 Wat is het nu: schepping of evolutie?, Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1974c (ook in vele andere talen).
13 Wat is de christelijke doop?, Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1974d (ook in het Duits).
14 Operatie Supermens: Een Bijbels-biologische blik op de toekomst, A'dam: Buijten & Schipperheijn / Gron. Vuurbaak 1975a.
15 Wat is de christelijke hoop?, Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1975b (ook Engels/Duits)
16 Wat is de verzoening?, Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1975c (ook in het Duits)
17 Wat is gezonde Bijbelstudie?, Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1975d (ook in het Duits)
18 Hat die Evolutionslehre einen wissenschaftlichen Charakter? Schwelm: Heijkoop 1975e.
19 De ark in de branding, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1976a.
20 Wat is rechtvaardigmaking?, Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1976b (ook in het Duits).
21 Het verhaal van de 'Broeders', dl. 1, Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1977a.
22 Jeugd in een stervende eeuw, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1977b.
23 Die Zukunft der Stadt des groŖen KŲnigs, Neustadt: Paulus Verlag 1977c (zie nr. 102).
24 Vraag het de aarde eens, Werkgroep Chr. Boekenweekgeschenk 1977d.
25 In den beginne..., Hilversum: Evangelische Omroep 1977e.
26 Het verhaal van de 'Broeders', dl. 2, Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1978a.
27 Het domein van de slang: Christelijk handboek over occultisme en mysticisme, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1978b.
28 Het ontstaan van de Bijbel (red.: W.J.J. Glashouwer), Hilversum: Evangelische Omroep 1978c. (ook in het Duits)
29 De rijkdommen van de christen, Vaassen: Medema 1978d.
30 Der Untergang des christlichen Abendlandes, Wetzlar: Schulte & Gert 1978e.
31 De kerk onder de loep (met J.G. Fijnvandraat & A. Maljaars), Vaassen: Medema 1978f.
32 Wat is het eeuwige leven?, Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1978g (ook in het Duits en Engels).
33 Wat is het Zoonschap van Christus?, Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1978h (ook in het Duits en Engels).
34 Bijbel en bijbelkritiek, Amersfoort: Stg. Bijbelgetrouwe Wetenschap 1978i.
35 Het ontstaan van de wereld (red.: W.J.J. Glashouwer), Hilversum: Evangelische Omroep 1980a. (ook in het Duits)
36 Gij zijt allen broeders: Het Nederlands Rťveil en de 'Vergaderingen' van de 'Broeders', Vaassen: Medema 1980b.
37 Die Herrlichkeit des Herrn Jesus in den vier Evangelien. Neustadt: Ernst Paulus Verlag 1980c.
38 De schepping in 't geding, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1981a.
39 De Bijbel in de beklaagdenbank (met medewerking van A.P. de Boer, W.J.J. Glashouwer & A.G. Knevel), Hilversum: Evangelische Omroep 1981b.
40 Glaube und Werke: Eine Auslegung des Jakobusbriefes, Schwelm: Heijkoop Verlag 1981c.
41 De jaren '80 en daarna...: Dr. W.J. Ouweneel in gesprek met vier 'insiders' (prof.dr. A.E. Wilder Smith, dr. Fr. Schaeffer, dr. Everett Koop & Bishop Festo Kivengere), Hilversum: Evangelische Omroep 1981d.
42 Het ontstaan van IsraŽl (met V.I. Kerkhof) (red.: W.J.J. Glashouwer), Hilversum: Evangelische Omroep 1982a. (ook in het Duits)
43 Wij zien Jezus: Bijbelstudies over de brief aan de HebreeŽn, dl. 1, Vaassen: Medema 1982b (ook in het Duits).
44 Wij zien Jezus: Bijbelstudies over de brief aan de HebreeŽn, dl. 2, Vaassen: Medema 1982c (ook in het Duits)
45 Het Nieuwe Testament: Herziene Voorhoeve-uitgave (met J. Klein Haneveld, G.H. Kramer & H.P. Medema), Vaassen: Medema 1982d.
46 Hart en ziel: Een christelijke kijk op de psychologie, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1984a (ook in het Duits).
47 Psychologie: Een christelijke kijk op het mentale leven, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1984b (ook in het Duits).
48 Evolution in der Zeitenwende, Neuhausen-Stuttgart: Verlag Wort und Wissen 1984c.
49 Engagement and Marriage, Norfolk, Virg.: Jachin 1984d.
50 Eťn is uw Meester: Hoofdstukken uit de geschiedenis van de 'Broeders', Vaassen: Medema 1985a.
51 Het boek Jona, Alblasserdam: Stg. Boeken bij de Bijbel 1985b (2e druk 1989: De profeet Jona).
52 Okkultismus und Ųstliche Mystik, Amtzell/Allgšu: Schwengeler Verlag 1985c.
53 De leer van de mens, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1986a (handelsuitgave wijsgerig proefschrift Amsterdam: Vrije Universiteit).
54 Het ontstaan van het Christendom (red.: W.J.J. Glashouwer), Hilversum: Evangelische Omroep 1986b. (ook in het Duits)
55 L'Apocalypse: Rťvťlation de Jťsus Christ, Valence: Bibles et Publications Chrťtiennes 1986c.
56 Die zehn Plagen Łber ńgypten, Neustadt: Paulus Verlag 1986d (ook in het Ned.: Laat mijn volk gaan: De tien plagen over Egypte en Gods gerichten over de Westerse wereld, Vaassen: Medema 1989).
57 Woord en wetenschap: Wetenschapsbeoefening aan de Evangelische Hogeschool, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1987a.
58 De Maaltijd des Heren, Vaassen: Medema 1987b (ook in het Duits).
59 Echtscheiding en hertrouwen (met H.P. Medema), Vaassen: Medema 1987c (ook in het Duits).
60 De macht van het sciŽntisme, Potchefstroom: PU vir CHO 1987d.
61 De Openbaring van Jezus Christus: Bijbelstudies over het boek Openbaring, dl. 1, Medema 1988 (ook in het Duits).
62 De kleine kudde (roman), (heruitg. 2006: De hugenoten van Vivarais, dl.1)  Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1989a.
63 Die Bybel in die wetenskap, Potchefstroom: PU vir CHO 1989b.
64 De Openbaring van Jezus Christus: Bijbelstudies over het boek Openbaring, dl. 2, Medema 1990a (ook in het Duits).
65 IsraŽl en de Kerk, oftewel: Eťn of twee volken van God? Confrontatie van de verbondsleer en de bedelingenleer, Vaassen: Medema 1991a.
66 Eťn in de naam van Jezus: Bijbelse beginselen waar de 'Broeders' voor staan (red.: J.G. Fijnvandraat, H.P. Medema & W.J.O.), Vaassen: Medema 1991b.
67 Okkultisme, Potchefstroom: PU vir CHO 1992a.
68 Paranormale, okkulte en demoniese verskynsels, Potchefstroom: PU vir CHO 1992b (Wetenskaplike bydraes van die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike HoŽr Onderwys F1, nr. 293).
69 Wetenskap en wÍreldbeskouing (met J.C. Geertsema & C.J. Reinecke), Potchefstroom: PU vir CHO 1992c (heruitg. 1996: Wetenskapsleer vir natuurwetenskappe, farmasie, ingenieurswese).
70 Natuurwetenskap en natuurbeskouing, Potchefstroom: PU vir CHO 1992d.
71 A Critical Analysis of the Internal and External Prolegomena of Systematic Theology (theologisch proefschrift Bloemfontein: Universiteit van die Oranje-Vrystaat 1993a; uitg. dl. 1: Christian Doctrine: I. The External Prolegomena, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1995; vanaf 1997: Heverlee: Bijbelinstituut BelgiŽ).
72 Ende gut - alle(s) gut?, Bielefeld: CLV 1993b (ook in het Ned.: Alverzoening, Vaassen: Medema 1995).
73 Mijmeringen (televisiecolumns), Kampen: Kok 1993c (ook in het Duits).
74 Gladbecker Gespršche (met D. Boddenberg), Mettmann/De Bilt: eigen uitgave 1993d.
75 Bach, MattheŁs en het drama, Kampen: Kok 1994a.
76 Godsverlichting: De evocatie van de verduisterde God - Een weg tot spiritualiteit en gemeenteopbouw, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1994b.
77 Mythos Wissenschaft: Ein Blick hinter den Kulissen, Bielefeld: CLV 1994c.
78 Jouw leven en het occulte, Vaassen: Medema 1994d.
79 Regem habemus: Het Koninkrijk Gods en de staat, Nunspeet: Marnix van St. Aldegonde Stg 1995a.
80 Met alle heiligen (met H.P. Medema & D. Steenhuis) (Betteld-reeks 1), eigen uitgave 1995b (ook in het Duits).
81 Filadelfia & Laodicea (door Watchman Nee, ingeleid en toegelicht door W.J.O.), Vaassen: Medema 1995c. (ook in het Duits)
82 De negende Koning: Het laatste van de hemelrijken: De triomf van Christus over de machten (Metahistorische trilogie, dl. 1), Leiden: Barnabas 1996a.
83 Geloofszekerheid (serie Geloofsleven dl. 1), Vaassen: Medema 1996b.
84 Geschiedenis van de christelijke muziek, door A. Wilson-Dickson (red. Ned. uitg.: WJO), Kampen: Kok 1996c.
85 Hoedt de kudde van God (met H.P. Medema & D. Steenhuis) (Betteld-reeks 2), Stg. Betteld-Conferentie 1996d (ook in het Duits).
86 'Vergadering van gelovigen' - waarheen?, in: Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800, jg. 4, Kampen: Kok 1996e (ook als brochure).
87 Wijs met de wetenschap: Inleiding tot een christelijke wetenschapsleer, Leiden: Barnabas 1997a.
88 Veranderen om hetzelfde te blijven (met H.P. Medema & D. Steenhuis) (Betteld-reeks 3), Stg. Betteld-Conferentie 1997b (ook in het Duits).
89 De vrijheid van de Geest: Bijbelstudies Brief van Paulus aan de Galaten, Vaassen Medema 1997c (ook Duits)
90 Geestelijke groei (serie Geloofsleven dl. 2), Vaassen: Medema 1997d.
91 Discipelschap (serie Geloofsleven dl. 3), Vaassen: Medema 1998a
92 Vrouwen, ambt en dienst: Gesprek tussen verschillende visies op basis van de Schrift (met anderen), Barnabas 1998b
93 Dromen, ontwerpen, bouwen (met H.P. Medema & D. Steenhuis) (Betteld-reeks 4), Stg. Betteld-Conferentie 1998c
94 Nachtboek van de ziel, Vaassen: Medema 1998d
95 De zevende koningin: Het eeuwig vrouwelijke en de raad van God (Metahistorische trilogie 2), Heerenv Barnabas 1998e
96 Geestelijke strijd (serie Geloofsleven dl. 4), Vaassen: Medema 1998f
97 Natuurwetenskap: 'n moderne godsdiens? Kan dit Christelik beoefen word? Potchefstroom: PU vir CHO 1998g (= Wetenskaplike bydraes van die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike HoŽr Onderwys, F1, Nr. 365).
98 De schatkamer van God, Vaassen: Medema 1999a
99 Geloven in Gods gezin (met H.P. Medema) (Betteld-reeks 5), Stg Betteld-Conferentie 1999b.
100 Neemt, eet: De maaltijd van de Heer, Vaassen: Medema 1999c (uitbreiding van nr. 56)
101 Heiliging (serie Geloofsleven dl. 5), Vaassen: Medema 1999d
102 Jeruzalem, de stad van de grote Koning, Vaassen: Medema 1999e (herziene editie van nr. 22)
103 Verwachting (serie Geloofsleven dl. 6), Vaassen: Medema 2000a
104 De zesde kanteling: Christus en 5000 jaar denkgeschiedenis: Religie en metafysica in het jaar 2000 (Metahistorische trilogie, dl. 3), Heerenveen: Barnabas 2000b
105 Eredienst 24h (met H.P. Medema) (Betteld-reeks 6), Stg. Betteld-Conferentie 2000c. klik voor de mp3
106 Het Jobslijden van IsraŽl: IsraŽls lijden oplichtend uit het boek Job, Vaassen: Medema 2000d
107 Hoogtijden voor Hem: De bijbelse feesten en hun betekenis voor Joden en christenen, Vaassen Medema 2001a
108 Hoe lief heb ik uw Wet! De Eeuwige Torah tussen Oude en Nieuwe Verbond, Vaassen, Medema 2001b
109 IsraŽl en de Palestijnen: Waarheid en misleiding, Heerenveen: Barnabas 2002a
110 De "Vergadering van Gelovigen" (serie Wegwijs), Kampen: Kok 2002b
111 Het Godsgetal (roman), Soesterberg: Aspekt 2002c
112 F.M.Dostojevski: de groot-inquisiteur, Christus door de Kerk verworpen (geredigeerd en becommentarieerd door Willem J. Ouweneel), Soesterberg: Aspekt 2003a
113 'Geneest de zieken!': Over de bijbelse leer van ziekte en genezing, Vaassen: Medema 2003b
114 Jezus volgen: Oude en nieuwe schatten, Vaassen: Medema 2004a (ook in het Duits)
115 W. Shakespeare: De tragedie van Hamlet, prins van Denemarken (vertaald, ingeleid en geannoteerd door Willem J. Ouweneel), Soesterberg: Aspekt 2004b
116 Meer Gťťst in de gemeenten, Vaassen: Medema 2004c
117 Naar bed zonder boterbriefje? Brunssum: met G.H. Kramer 2004d
118 De God die is, of Waarom ik geen atheÔst ben, Vaassen: Medema 2005a
119 Ouweneel en Jongeneel - Twee Zevenhuizense zusterfamilies, eigen uitgave Huis ter Heide, 2005b
120 Veldhoen op de bergen (roman), De hugenoten van de Vivarais, dl.2 Heerenveen, 2005c
121 Sta op, laat je dopen, Vaassen: Medema 2005d
122 Seks in de kerk, Vaassen: Medema 2006a
123 De Vrouwe van de Camino (roman), Heerenveen: Barnabas 2006b
124 De Geest van God: EDR-1 Ontwerp van een pneumatologie, Vaassen: Medema 2007a
125 De Christus van God: EDR-2 Ontwerp van een christologie, Vaassen: Medema 2007b
126 De schepping van God: EDR-3 Ontwerp van een scheppings-, mens en zondeleer, Vaassen: Medema 2008a
127 Het plan van God: EDR-4 Ontwerp van een voorbeschikkingsleer, Vaassen: Medema 2008b
128 Geloof, zekerheid, groei (bewerking van 83 en 90), Vaassen: Medema 2008c
129 Vallen in de Geest, Harderwijk, Bread of Life, 2009a
130 Het zoenoffer van God: EDR-5 Ontwerp van een verzoeningsleer, Vaassen: Medema 2008c
131 Hoe wordt ik vervuld met de heilige Geest? Harderwijk: Rock Publ./Highway Media 2008d
132 Vijf olifanten in een porseleinkast: vijf brandende onderwerpen waarover christenen verdeeld zijn , Medema 2009d
133 Het heil van God: EDR-6 Ontwerp van een soteriologie, Heerenveen: Medema 2010a
134 Komt er een Grote Opwekking? Harderwijk, Rock Publ/Highway Media 2010b
135 De kerk van God, deel 1 EDR-7 Heerenveen: Medema 2010c Ontwerp van een elementaire ecclesiologie
136 Rome en reformatie: overeenkomsten en verschillen na 500 jaar Hervorming, Heerenveen: Medema 2010d
137 Eerst Gods koninkrijk, Heerenveen: Medema 2010e
138 De kerk van God, deel 2, EDR-8 Heerenveen: Medema (2011a) Ontwerp van een historische en praktische ecclesiologie
139 Het verbond en het koninkrijk van God, EDR-9 H'veen: Medema (2011b) Ontwerp van een verbonds-, doop- en koninkrijksleer
140 Meer dan redding alleen: Het ultieme plan van God Harderwijk: Rock Publ./Highway Media 2011c.
141 Zegen en vloek, Harderwijk: Rock Publ./Highway Media 2011d
142 Gereformeerden en evangelischen: Overeenkomsten en verschillen na 200 jaar Hervorming (met Jan Hoek) Medema 2011e
143 'Du bist ungerecht' (Hiob), Lychen: Daniel-Verlag 2011f.
144 De toekomst van God, EDR-10 Heerenveen: Medema 2012a
145 Vijf nijlpaarden in het kippenhok: Nieuwe brandende onderwerpen waarover christenen verdeeld zijn, Medema 2012b
146 Omgaan met olifanten: Tien bezinningen op vijf brandende onderwerpen (nawoord en evaluatie), Medema 2012c
147 Het woord van God, EDR-11 Heerenveen: Medema (2011d) Ontwerp van een openbarings- en schriftleer
148 Een snoer van vrouwen, Soesterberg Aspect (2012)
149 De glorie van God: Ontwerp van een godsleer en van een theologische vakfilosofie , Heerenveen: Medema (2013a)
150 Leren praten met God, in 20 weken, Heerenveen: Medema (2013b)
151 Joden en christenen: Overeenkomsten en verschillen (met rabbijn Lody van de Kamp) , Heerenveen: Medema (2013c)
152 Een snoer van klanken: Honderd grootse componisten door de geschiedenis heen, Soesterberg Aspect (2013d)
153 Een dubbelsnoer van licht: 100 grootse joodse en christelijke godsmannen... , Soesterberg Aspect (2014a)
154 Wisdom for Thinkers: An Introduction to Christian Philosophy, St. Catherines (Can.): Paideia Press (2014b)
155 Power in Service: An Introduction to Christian Political Science, St. Catherines (Can.): Paideia Press (2014c)
156 What Then Is Theology? An Introduction to Christian Theology, St. Catherines (Can.): Paideia Press (2014d)
157 Veertigvragentijd (met Paulien Vervoorn), Utrecht: Kok 2015a
158 Dramatiek in Bachs MattheŁs-Passion (bewerking en uitbreiding van nr. 75), Utrecht: Kok 2015b
159 Searching the Soul: An Introduction to Christian Psychology, St. Catharines (Can.): Paideia Press 2015c
160 Donkeredagenvragen (met Paulien Vervoorn) Utrecht: Kok 2015.
161 Probing the Past: An Introduction to Christian Historical Science St. Catharines (Can.): Paideia Press 2016a
162 a. Dankbaar onderweg: Dagboek bij de Heidelbergse Catechismus Utrecht: Kok 2016b
162 b. The Heidelberg Diary: Daily Devotions on the Heidelberg Catechism St. Catharines (Can.): Paideia Press 2016c
163 The World Is Christís: A Critique of Two Kingdoms Theology. Toronto: EzraPress.
[vert. van 154] Wijsheid voor denkers: Een inleiding tot de christelijke filosofie. Driebergen: Aspekt 2016d
164 a. Adam, Where Are You? And Why This Matters: A Theological Evaluation of the New Evolutionist Hermeneutics. Toronto: EzraPress.
164 b. Adam, waar ben je? En wat doet het ertoe? Een theologische evaluatie van de nieuwe evolutionistische hermeneutiek. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.
165 Het IsraŽl van God: Ontwerp van een IsraŽltheologie. Hoornaar: Gideon
166 The Eternal Word: An Evangelical Theology of God Speaking to Us. Toronto: EzraPress (in druk)
167 The Eternal Torah: An Evangelical Theology of Living Under God. Toronto: EzraPress (in druk)
168 The Eternal God: An Evangelical Theology of God Revealing Himself to Us. Toronto: EzraPress (in druk)
169 The Eternal Christ: An Evangelical Theology of God the Son (in bewerking)
170 The Eternal Spirit: An Evangelical Theology of God Living in Us. Toronto: EzraPress (in bewerking)
171 The Eternal Purpose: An Evangelical Theology of Living in Christ. Toronto: EzraPress (in bewerking)
172 Eternal Righteousness: An Evangelical Theology of Living Before God. Toronto: EzraPress (in bewerking)
173 Eternal Salvation: An Evangelical Theology of Christ Dying for Us. Toronto: EzraPress (in bewerking)
174 Eternal Life: An Evangelical Theology of Christ Living in Us. Toronto: EzraPress (in bewerking)
175 The Eternal People: An Evangelical Theology of God in Relation to Israel I (in bewerking)
176 The Eternal People: An Evangelical Theology of God in Relation to Israel II (in bewerking)
177 The Eternal Covenant: An Evangelical Theology of Living With God. Toronto: EzraPress (in bewerking)
178 The Eternal Kingdom: An Evangelical Theology of Living under Christ. Toronto: EzraPress (in bewerking)
179 Eternal Truth: An Evangelical Study of the Prolegomena of Theology (in bewerking)
180 The Ninth King (vertaling en bewerking van nr. 82). Toronto: EzraPress (in bewerking)
181 The Eden Story: A History of Paradise, from Its Demise to Its New Rise. St. Catharines (Can.): Paideia Press 2020
182 Het paradijs van zijn val tot zijn herrijzenis: Het verhaal van Eden. Hoornaar: Gideon
183 ĎOolde, mijn Oolde!í: Oud-Achterhoeksch boerenleven het geheele jaar rond door H.W. Heuvel; geheel herziene editie (hoofdred.: WJO). Soesterberg: Aspekt (in druk)
184 Beknopte Commentaar op het Nieuwe Testament, deel 1: De geschriften van Paulus. Hoornaar: Gideon (in bewerking)
185 Beknopte Commentaar op het Nieuwe Testament, deel 2: De geschriften van Johannes, plus Jakobus, 1 en 2 Petrus en Judas. Hoornaar: Gideon (in bewerking)
186 Beknopte Commentaar op het Nieuwe Testament, deel 3: De geschriften van Lukas. Hoornaar: Gideon (in bewerking)
187 Beknopte Commentaar op het Nieuwe Testament, deel 4: De evangeliŽn van MattheŁs en Markus; de brief aan de HebreeŽn. Hoornaar: Gideon (in bewerking)
  (Bijgewerkt tot 4 februari 2020)
 

Meer titels op: www.willemouweneel.nl


Andere publikaties (met medewerking) van Willem J. Ouweneel:
(zonder vermelding van honderden tijdschriftartikelen)

1

Evolutie en geloof (met anderen), Kampen: Kok 1975e.
2 Ontwikkelingsbiologie (met anderen) (red.: J. Faber & W.L.M. Geilenkirchen), Wageningen: Pudoc 1975f.
3 Advances in Genetics Vol. 18 (met anderen) (ed.: E.W. Caspari), New York: Academic Press 1975g.
4 Creatie of evolutie (met anderen), Amersfoort: Stg. Bijbelgetrouwe Wetenschap 1976c.
5 Zondvloed en geologie (met J.A. van Delden), Amersfoort: Stg. Bijbelgetrouwe Wetenschap 1977f.
6 De roeping tot bijbelgetrouw wetenschappelijk onderwijs (met anderen), Amersfoort: Stg. Bijbelgetrouwe Wetenschap 1977g.
7 Aspecten van het Rťveil: Opstellen ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting Het Rťveil-Archief (met anderen) (red.: J. van den Berg, P.L. Schram & S.L. Verheus), Kampen: Kok 1980d.
8 Theologische Verkenningen: Schriftkritiek I (met anderen) (red.: A.G. Knevel), Hilversum: Evangelische Omroep 1981e.
9 Macht en onmacht van satan (met H. van Tongeren), Hilversum: Evangelische Omroep 1982e.
10 Theologische Verkenningen: Schriftkritiek III (met anderen) (red.: A.G. Knevel), Hilversum: Evangelische Omroep 1982f.
11 Wat is er gebeurd? De betrouwbaarheid van de Bijbel en de evolutietheorie in de biologie (met anderen), Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1982g.
12 Cynisme en apathie (met anderen), Amersfoort: Evangelische Hogeschool 1982h.
13 Creationisme of evolutie (met anderen), Trouw/Kwartet 1983.
14 Bijbel en exegese 2: Verkenningen in Exodus (met anderen) (red.: A.G. Knevel, M.J. Paul & J. Broekhuis), Hilversum: Evangelische Omroep 1986e.
15 Concepts in Creationism (met anderen) (eds.: E.H. Andrews, W. Gitt & W.J.O.), Welwyn, Hertfordshire, England: Evangelical Press 1986f.
16 Bijbel en exegese 3: Het gezag van de Bijbel (met anderen) (red.: A.G. Knevel, M.J. Paul & J. Broekhuis), Hilversum: Evangelische Omroep 1987e.
17 Evolutieleer in het licht van modern onderzoek. W.J. Ouweneel en J. Scheven. Amersfoort: Stichting tot Bevordering van Bijbelgetrouwe Wetenschap 1990b (=Amersfoortse studies 5) 1991b.
18 De kerk op weg naar 2000: Gesprekken met theologen, predikanten en filosofen (red.: K. van der Zwaag) (interview), Leiden: J.J. Groen & Zoon 1992e.
19 Vreemdelingschap en politiek: Christenen en politieke verantwoordelijkheid (met anderen), Nunspeet: Marnix van St. Aldegonde Stg 1994e.
20 Bijbel en exegese 8: Verkenningen in de oudtestamentische messiasverwachting (met anderen) (red.: A.G. Knevel & M.J. Paul), Kampen: Kok/Hilversum: Evangelische Omroep 1995d.
21 Die Skepping (met anderen), Pretoria: C B Powell-Bybelsentrum UNISA 1995e.
22 Christendom onwijs?! 15 wetenschappers over God, geloof en wetenschap (met anderen) (red.: A.J. van Vliet), Kampen: Kok 1996f.
23 Psychotherapie und Seelsorge im Spannungsfeld: zwischen Wissenschaft und Intuition (met anderen) (Hrsg.: S. Pfeifer), Moers: Brendow Verlag 1996g.
24 Filosofie en theologie (met anderen), Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1997e.
25 Dicht bij de Bijbel (met anderen) (red.: P. Nullens), Heverlee: Bijbelinstituut BelgiŽ 1997f.
26 Studenten van toen, voorbeelden van nu (red. R. van Loon & Peter Passchier) (interview), Heerenveen: Barnabas 1997g.
27 De boodschap en de kloof (met anderen) (red.: A.G. Knevel), Hilversum: Evangelische Omroep 1997h.
28 Signposts of GodĻs Liberating Kingdom: Perspectives For the 21st Century, Vol. 1 (met anderen) (red.: B.J. van der Walt & R. Swanepoel), Potchefstroom: PU vir CHO 1997i.
29 Als ťťn man: De geweldige kracht van gemeenschappelijk geloof (met anderen) (red.: H.P. Medema, H. Pruis & J. Vink), Heerenveen: Barnabas 1999f.
30 AD 2000: Op de drempel van een nieuwe eeuw (met anderen), Haarlem: Nederlands Bijbelgenootschap/Beernem: Vlaams Bijbelgenootschap 1999g.
31 Millenniumgebed: Dromen, wensen, gedachten, profetieŽn, waarschuwingen voor een nieuw begin (met anderen) (red.: O. de Bruijne), Kampen: Voorhoeve 1999h.
32 Geloven in de toekomst (met anderen) (red.: P. Bakker, J. van Langevelde, H.P. Medema), Vaassen: Medema 2000e. www.medema.nl
33 Wenn die Seele Sinn sucht: Herausforderung fŁr Psychotherapie und Seelsorge (met anderen) (red.: M. Utsch), Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlagshaus 2000f.
34 200 Jahre John Nelson Darby (met G. Jordy & B. Brockhaus) (red.: S. Holthaus), HammerbrŁcke: concepcionSeidel 2000g.
35 De kerk op adem: Hervormd-gereformeerden in een driestromenland (met anderen) (red.: P.J. Vergunst), Heerenveen: Groen 2001c.
36 Hart en handen: Bijbelstudies rond politiek en samenleving (met anderen) (red.: A.L.Th. de Bruijne, J. Hoek & H.G.L. Peels), Zoetermeer: Boekencentrum 2001d.
37 Wandelen met God: Spiritualiteit in de negentiende eeuw (met anderen) (eindred.: H.J. Selderhuis & H.P. Medema). Vaassen: Medema 2001e. www.medema.nl
38 Man! (met anderen) (red.: H.P. Medema, K. de Jong, S. Slagter). Vaassen: Medema 2001f. www.medema.nl | recensies
39 Die etos van menswees: Opstelle in die Etiek en Filosofie opgedra aan Prof. J.H. Smit (met anderen) (red.: L.O.K. Lategan, D.F.M. Strauss & J.C. Van der Merwe). Bloemfontein: VCHO 2001g.
40 Raakvlak: Veelkleurig perspectief op kennis en cultuur (met anderen) (red.: P. van Dijk, M. van Oordt & M. Wilcke); Amersfoort: Evangelische Hogeschool 2002d.
41 Alles of niets: Opstellen over K. Schilder, AD Chartas-reeks 6 (met anderen) (red.: G. Harinck). Barneveld: De Vuurbaak 2003c. recensie
42 Toevallig niet: De Vijfde Internationale Conferentie over Creationisme (ICC-5) (hoofdred. & voorwoord: W.J. Ouweneel; tekst: E. van der Heide) (ELLIPS XTRA). Medema: Vaassen 2004e.
43 Het Lam en het land van de leeuw (met anderen: o.a. Henk P. Medema, Nynke Dijkstra-Algra, Pieter van Kampen). Vaassen: Medema 2005e. www.medema.nl | recensies
44 Christelijke Encyclopedie, dl. I-III (met vele anderen) (red.: G. Harinck et al.). Kampen: Kok 2005f. recensies
45 Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, dl. 6 (met vele anderen) (red.: C. Houtman et al.). Kampen: Kok 2006d. recensie
46 The Covenant with Abraham, Isaac and Jacob (met anderen) (red.: M. Essid et al.). Soest: Stg. Cornerstone 2007e.
47 De opwindende laatste dagen (met anderen) (red.: Henk Medema). Vaassen: Medema 2007d.
48 Omhoog kijken in platland: Geloven in de wetenschap (met anderen) (red.: G. van den Brink, e. Dekker & R. van Woudenberg). Kampen: Ten Have 2007e. .
48 Omhoog kijken in platland: Geloven in de wetenschap (met anderen) (red.: G. van den Brink, e. Dekker & R. van Woudenberg). Kampen: Ten Have 2007e. .
 

 


(daarnaast zijn er nog honderden tijdschriftartikelen, zie o.a. www.vergadering.nu/leesmap en www.willemouweneel.nl)

www.vergadering.nu