www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

5 RECENSIES


The Islamic Tsunami
Israel and America in the Age of Obama
David Rubin
Prijs $ 26,95 - Bij Amazon vanaf $ 19,95
256 pag.
English
Published by Shiloh Israel Press, okt. 2010
ISBN: 9780982906705
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

     Bij zijn aantreden heeft president Barack Obama beloofd om de dynamiek van Amerika's vijandige relatie met de islamitische wereld te veranderen. Slechts zeven jaar eerder hadden de terreuraanslagen van 11 september het Amerikaanse gevoel van veiligheid verbrijzeld als nooit tevoren, en verdere schade toegebracht aan de ijle relatie met de islamitische wereld.
     De Amerikaanse regering was volstrekt niet voorbereid om te reageren op terreuraanslagen van dergelijke verwoestende proporties. De schokgolven die weerklonken door de hele natie leidden de aandacht het Amerikaanse publiek weg van hun regering en haar inconsistente en moreel dubbelzinnige onderhandelingstactiek. Aan de andere kant van de wereld beweerde de islamitische wereld dat de Amerikaanse steun voor IsraŽl in feite de oorzaak was van de afschuwelijke terreurdaden. Wat is de oorsprong van deze flagrante verwarring? Zou IsraŽl werkelijk de oorzaak van het islamitische terrorisme zijn?
     In 'De Islamitische Tsunami: Israel en Amerika in het tijdperk van Obama' onthult auteur David Rubin de ware aard van de islam: een gevaarlijke, gewelddadige ideologie, die streeft naar wereldheerschappij door terrorisme, evenals wat Rubin noemt niet-gewelddadige agressie. Rubin onthult de reden waarom de islam kiest voor terreur boven vrede, en hij verkent IsraŽls en Amerika's vitale rollen bij de bestrijding van de ongebreidelde verspreiding van de islam in de hele wereld.
     Dit baanbrekende boek verklaart waarom de opkomst van Obama zo verontrustend is geweest voor de VS-Israel relatie. Het onderzoekt de voortdurend veranderende en vaak ongemakkelijke relatie tussen christenen en joden met het oog op de toekomst. 'De Islamitische Tsunami' mengt de geschiedenis met de actualiteit om een complete en intuÔtieve analyse te geven van de historische onrustige driedeling tussen jodendom, christendom en islam. Met bijdragen van de Founding Fathers en de oude maar relevante bijbelse bronnen biedt David Rubin een krachtig en helder strijdplan voor de confrontatie met de islamitische bedreiging voor onze beschaving. Een gedurfde strategie die de islamitische tsunami eens en voor altijd een halt zal toeroepen.
     Alle netto opbrengsten van de verkoop van De Islamitische Tsunami: Israel en Amerika in het tijdperk van Obama, gaan naar de Shiloh Israel Children's Fund, een organisatie gewijd aan het verlichten van de trauma's van kinderen die slachtoffer geworden zijn van terreuraanslagen. Opgericht door David Rubin nadat hij en zijn zoon werden gewond bij een terroristische aanslag, helpt het non-profit fonds ook om de Bijbelse hartland van IsraŽl weer op te bouwen.

De boeken van David Rubin: God, IsraŽl en Shiloh | The Islamic Tsunami | Peace for Peace


Recensies/aanbevelingen uit het boek - 25 juli 2013

5. Dr Pat Robertson
Voorzitter en CEO van het Christian Broadcasting Network (CBN)
Gastheer van The 700 Club

De onheilige alliantie van islamitische ideologen en seculiere linksen is ongetwijfeld de grootste bedreiging voor de joods-christelijke beschaving en de VS, zoals we die vandaag kennen. David Rubin is een Amerikaanse IsraŽli, die woont in de frontlinies van de oorlog tegen het islamitische terrorisme in het bijbelse hartland van IsraŽl. 

Hij is een trotse IsraŽli geweest gedurende vele jaren, maar werd het slachtoffer van islamitische terroristen vanwege die onderscheiding. Maar hij blijft niettemin een trotse Amerikaan. Zoals hij zo treffend illustreert, is de islamitische uitdaging aan IsraŽl en Amerika gevarieerd in haar methoden. En het is zeker mondiaal, zoals ook de plaag van moreel relativisme dat is in de westerse samenleving. Maar de oplossing op dit punt in de tijd moet veel meer direct gericht te zijn. Het is afhankelijk van Amerika's terugwinnen van haar vroegere trotse Bijbelse erfgoed, want dat is wat Amerika groot maakte.

'Last but not least' moeten we moedig en trots staan met degenen die de voortzetting zijn van het bijbelse mandaat van IsraŽl in onze tijd, en moedig tegen de agressieve islamitische uitdaging ingaan. David Rubin heeft een krachtig boek geschreven over een cruciaal partnerschap voor onze tijd. Een dergelijk partnerschap tegen het kwaad is goed voor IsraŽl, goed voor Amerika, en goed voor de joods-christelijke beschaving.


4. David Horowitz
Oprichter en CEO van het David Horowitz Freedom Center
New York Times bestseller auteur

Een aspect van de fundamentele verandering die Barack Obama beloofde, die nu verontrustend duidelijk is geworden, is de verzwakking van Amerika's steun voor onze bondgenoot IsraŽl en het versterken van de aspiraties van onze vijanden. 

David Rubin heeft een krachtig boek geschreven dat de strategische heimelijke verstandhouding illustreert tussen de agressieve islamitische krachten en de seculiere linkse. Geschreven vanuit het unieke perspectief van een IsraŽlische en Amerikaanse patriot, die met zijn familie woont in IsraŽl en persoonlijk heeft geleden onder de verwoestingen van het islamitische terrorisme en haat. 'De islamitische Tsunami: Israel en Amerika in het tijdperk van Obama' is een uniek en meeslepend leesstuk over de dreigende en noodlottige uitdagingen voor onze grote natie.


3. S.E. Cupp
Auteur van "Losing Our Religion: De liberale Media-aanval op het christendom"

De kracht van de semantiek is lange tijd gebruikt door links, zowel in Amerika als in IsraŽl, om bedrieglijke etiketten te prikken op degenen die niet aan de politiek correcte lijn staan.

De Amerikaans-IsraŽlische schrijver David Rubin heeft een krachtige uiteenzetting geschreven van de tweeledige aanpak door de islamitische ideologen, waarin hij laat zien hoe zij gebruik maken van de cynische medewerking en steun van hun bondgenoten op het "liberale" Links, die de conservatieve Amerikanen bashen en ook het niet langer politiek correcte IsraŽl. Deze vreemde alliantie lijkt de handen ineen te hebben geslagen bij hun streven om de Amerikaanse samenleving te transformeren, alles vanwege de oorzaak van hun tegenstrijdige versies van "vrijheid."


2. Rev. James M. Hutchens, Ph.D
Kapelaan (Brigadegeneraal) US Army (ret.)
President & CEO, The Jerusalem Connection, Int'l

Terwijl zijn zoon, de peuter Ruby, bijna werd vermoord door Jihadisten, en getuige zijnde van het lijden van terrorisme bijna elke dag, als gevolg van zijn belangrijke werk om projecten voor kinderen in IsraŽl op te zetten en te ondersteunen, is David Rubin bijzonder gevoelig voor de behoeften van de slachtoffers van terreur. 

Evenzo, als een levenslange student geschiedenis, en een dubbele burger van de VS en IsraŽl, heeft hij een ongebruikelijk groot bereik met betrekking tot de grondwettelijke garanties van de Amerikaanse oprichtingsdocumenten, evenals de Bijbelse verbonden die het moderne IsraŽl verordenen aan de Joden. Met een opmerkelijke diepte van kennis van zowel de geschiedenis van het conflict en de huidige vertakkingen, illustreert Rubin het gevaar van de verspreiding van de islam richting onze vrijheid, evenals de schade die de op de islam inspelende Obama-regering toebrengt aan zowel IsraŽl alsook Amerika. De inzichten plukkend van de Founding Fathers van onze grote republiek, evenals die van de bijbelse helden als koning David en Samuel de profeet, biedt hij hartstochtelijk en wijs advies aan de vrije mens die zijn weg kwijt is. De krachtige stem van David Rubin moet door elke Amerikaan en door elke liefhebber van vrijheid gehoord worden!
 1. Barry Farber
Legendary Radio Talk Show Host

Als je je kinderen zag spelen met vuur bij de kerosine distilleerderij, zou je de boel op stelten zetten. Naast een uitgelezen gezelschap van andere waardige historische en politieke missies, is dat precies wat David Rubin doet tussen de kaften van 'The Islamic Tsunami: Israel en Amerika in het tijdperk van Obama'. 

Rubin valt aan, en vernietigt deze "kinderen" die verantwoordelijk zijn voor alles wat de kloof groter maakt tussen de Verenigde Staten en IsraŽl. Hij onthult de suÔcidale waanzin van Amerika en IsraŽl, welke alles doet behalve het grijpen van hun stevigste omhelzing ooit in het aangezicht van islamitische agressie, zelfmoordneigingen, niet alleen voor IsraŽl en Amerika, maar voor de hele beschaving zelf. "Stoelen" zijn geweldig, vooral wanneer ze knus binnen ivoren torens behoren tot de denktanks, maar ik heb liever mijn geopolitieke uitbrander van het soort van Rubin, die woont in IsraŽl, en persoonlijk werd aangevallen door islamitische terroristen, samen met zijn drie jaar oude zoon, die in het hoofd werd geschoten. Dit boek behoort op de tafel, in de buurt waar wekkers gaan.


Inhoud:

1. In God We Trust
2. Terror Is Not An Enemy
3. De Chosen People
4. De echte gezicht van de islam
5. Eurabia En De islamitische Challenge
6. A Light In The Land Of Zion
7. De Sleeping Giant
8. Onderwijs In The Land Of The Free
9. Those Who Zegen IsraŽl
10. Facing The Challenge
Dankwoord
Fotografische
Eindnoten


Bladzijde 210: Hoe te herstellen?

Als Amerika wil herstellen van de uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden in onze tijd, moeten we met IsraŽl staan tegenover de terroristen, voordat de terroristen naar ons toe komen.

Hoe kunnen we dat laten gebeuren? Het is ťťn ding om de mensen op te roepen met IsraŽl te staan en samen te werken, maar in de praktijk, hoe gaan we dat doen? 

Ik stel voor de volgende tien concrete stappen:

ē Bid voor IsraŽl om moedig en trouw aan de Koning van het heelal te zijn en aan Zijn Thora.
ē Laat uw politieke vertegenwoordigers weten dat IsraŽls defensie belangrijk is voor u, en dat u de pioniers in de nederzettingen van het bijbelse hartland van IsraŽl in Judea, Samaria en Jeruzalem steunt.
ē Stuur monetaire steun aan deze projecten en organisaties die belangrijk bijdragen aan de versterkende greep van IsraŽl op het land en die bouwen voor de toekomst in het Land.
ē Schrijf brieven naar de media om te laten weten dat u IsraŽl steunt en waarom.
ē Aarzel niet om de islamitische propagandamachine tegen te spreken, hetzij in het particuliere of openbare domein.
ē Leer uzelf door te lezen over de feiten in het Midden-Oosten. Het beste tegenwicht voor haat en onwetendheid is kennis.
ē Bezoek en/of doe vrijwilligerswerk in het Land van IsraŽl.
ē Beveel belangrijke boeken aan, en/of artikelen over Israel aan anderen.
ē Wanneer u wordt geconfronteerd met de islamitische offensieven, sta standvastig in uw geloof en laat u niet intimideren.
ē Vergeet niet dat voor IsraŽl en het Midden-Oosten, de Bijbel uw beste bron is van de historische waarheid, maar er zijn ook vele andere. Zoek ze uit en leer ze!Bladzijde 227: Wilders over de islam

      [ Ook wordt in dit boek Wilders een paar keer genoemd, bijv op deze pagina: ]

Amerikaanse tolerantie is altijd al een van de dingen geweest met de grootste aantrekkingskracht, maar hoe bepaalt een samenleving wanneer het te ver is gegaan? Moet een natie dogmatisch blijven als het gaat om fundamentele principes zoals tolerantie, zelfs wanneer die tolerantie zal worden gebruikt om de samenleving van binnenuit te vernietigen? 

Op deze vraag is een krachtig antwoord nodig: Nee. Geen enkele samenleving, hoewel vrij en tolerant, heeft een verplichting van nationale zelfmoord, tot zelfvernietiging, vanwege deze vrijheden. Als een maatschappij vrijheden verleent en een kwaadaardige bron is het dan toegestaan om misbruik te maken, dan zullen de principes en waarden van die samenleving schromelijk misbruikt worden. Voor deze maatschappij - om te lijden wanneer die macht ernaar streeft het waardesysteem waarop het werd opgericht te vernietigen, zou nog veel roekelozer zijn.

Moslims willen dat u ruimte te maakt voor de islam, maar de islam maakt geen ruimte voor u. De regering staat erop dat u de islam respecteert, maar de islam heeft geen enkel respect voor u. Islam wil heersen, onderwerpen, en streeft ernaar onze westerse beschaving te vernietigen.
(Geert Wilders, leider van de Nederlandse Partij Voor de Vrijheid, in zijn film Fitna)


Over de auteur

David Rubin is een voormalige burgemeester van Shiloh, IsraŽl - in de streek van Samaria, in een groot deel van de wereld bekend als de Westelijke Jordaanoever. Hij is de oprichter en voorzitter van Shiloh Israel Children's Fund (SICF) - gewijd aan het genezen van trauma's van kinderen die slachtoffer van terreuraanslagen zijn geweest, evenals de wederopbouw van het Bijbelse hartland van IsraŽl. SICF werd opgericht nadat Rubin en zijn driejarige zoon gewond raakten in een wrede terroristische aanslag terwijl zij naar huis reden vanaf Jeruzalem. Rubin heeft gezworen om wraak te nemen - niet met haat, noch met woede, maar met mededogen - om een positieve verandering voor IsraŽl en zijn kinderen te beÔnvloeden.

Rubin's vorige boek, God, IsraŽl en Shiloh: Terugkeren naar het land, vertelt over de strijd en de triomfen van de complexe geschiedenis van IsraŽl. Hij illustreert ook de inspirerende reis van het volk IsraŽl, terugkerend naar hun bijbelse hartland, met al de moeilijke uitdagingen die ze hebben meegemaakt.

Als een prominent spreker in de Verenigde Staten en in IsraŽl, is David Rubin verschenen op de nationale en internationale radio-en televisieprogramma's.
Voorafgaand aan zijn huidige activiteiten, heeft Rubin cruciale lessen geleerd gedurende 25 jaar als leraar in de Verenigde Staten en IsraŽl. Hij instrueerde de studenten op de universiteit, basisschool, en alle leeftijden daar tussenin, en had succes met de uitdaging van deze kinderen van verschillende leeftijden en achtergronden. Rubin meent dat het vermogen zich aan te passen, betrekking heeft op anderen, evenals het open en eerlijk aanpakken van problemen, essentiŽle vaardigheden zijn - ideeŽn die hij ook inprent in zijn leerlingen.

Geboren en getogen in Brooklyn, NY, woont Rubin in IsraŽl met zijn vrouw en kinderen, op een heuvel met uitzicht op de plaats van het oude Shiloh. Dit is de gewijde grond waar de Tabernakel van IsraŽl stond gedurende 369 jaar, in de tijd van Jozua, Hannah en Samuel de Prophet. 


Lezers/klantenrecensies:

9 maart 2013 - Mark
Een eiland van gezond verstand
De islamitische Tsunami door David Rubin is een eiland van gezond verstand in een zee van verkeerde informatie. Het overgrote deel van de Amerikanen heeft weinig kennis van de werkelijke dreigingen waarmee wij geconfronteerd worden, zowel intern als extern. In zekere zin is dit begrijpelijk. Onze nieuwsmedia besteden hun tijd en kapitaal aan vuile moordzaken, seksschandalen, bekrompen politieke agenda's en de capriolen van publieke persoonlijkheden. Onze opvoeders hebben de zaak ook niet verbeterd. Onze cultuur wordt systematisch gereinigd door slaapverwekkende politieke correctheid, die heeft geleid tot een groot gebrek aan kennis over de uitdagingen waar we nu voor staan.

Vůůr de Tweede Wereldoorlog was de onwetendheid over de internationale troepenmachten die tegen ons waren van een meer onschuldige soort. Amerikanen in het algemeen voelden zich geÔsoleerd van mondiale gebeurtenissen als gevolg van de oceanen die ons scheiden van de Europese en Aziatische oorlogen, en onze gewoonte om niet steeds te betrokken bij buitenlandse intriges. Vandaag zijn we volop bezig met de wereldhandel, de mondiale politiek en multinationale macht en tussenhandel. Maar dezelfde onwetendheid verdwijnt, echter vanwege een veel meer storende reden. We worden bewust misleid door propaganda, zo effectief als die van Joseph Goebbels ("Vertel een grote leugen, zeg het vaak en de meesten zullen tot de conclusie komen dat het de waarheid is"), de vader van de moderne journalistiek. De gecombineerde inspanningen van de media, de politiek en de academische wereld zijn gebogen over het conditioneren van ons mensen aan de nieuwe realiteit van de relatieve waarheid, morele gelijkwaardigheid en onbetwiste aanvaarding van een nieuwe wereldorde.

Bij gelegenheid spreekt iemand om de waarheid te versterken met een heldere stem. Zo'n persoon is David Rubin, een Amerikaans geboren IsraŽli, die een uitgebreide kennis van de islamitische bedreiging van de westerse beschaving brengt, van zowel de ervarings als de filosofische perspectieven, in een fijne mix van diepgaand onderzoek en gezond verstand.

'De Islamitische Tsunami' onderzoekt zorgvuldig de algemene mythen, gepropageerd door agenda gedreven politieke machten en de media-elite, om zo de onderliggende filosofische en culturele onderbouwing van de internationale terroristische beweging te onthullen. Zonder deze essentiŽle perspectieven zijn wij onderworpen aan een constante verrassing, omdat we niet op de volgende zet of de gevolgen van onze reactie kunnen anticiperen. Wij zijn net als de kortzichtige basketballer die alleen de actie ziet aan de voorkant en de inzet van de rest van het team mist, terwijl die zich inzetten om te scoren.

Rubin's compacte boek is gemakkelijk te begrijpen, aangezien het door het technische jargon snijdt, en logischerwijs van onderwerp naar onderwerp vloeit, en onze grondbeginselen aansluit op hun huidige toepassing in deze oorlogmoede wereld. Bovendien is het niet zonder suggesties te laten horen, die de huidige ontwikkelingen keren. 
Dit is een 'must read' voor iedereen die zoekt te begrijpen en goed te reageren op de grote bedreigingen van onze nationale toekomst en onze individuele rechten.


16 maart 2011 - Steve R. Shochet
Islamitische Tsunami onthult de islamitische bedreiging voor de wereld
The Islamitische Tsunami door David Rubin is een aanrader voor iedereen die echt geeft om de Verenigde Staten en zijn toekomst. Het is een ' must read' voor alle Amerikaanse burgers die houden van vrijheid en democratie. Amerika en het Westen worden geconfronteerd met gevaarlijke bedreigingen van de islam. 
The Islamitische Tsunami leest makkelijk terwijl het de oorlog beschrijft die wordt gevoerd in de VS en over de hele wereld. David Rubin heeft een enorme dienst bewezen door het schrijven van The Islamitische Tsunami en door de kritieke bedreiging voor de westerse beschaving  aan te pakken, die uitgaat van moslim-extremisten en islamitische terroristen - degenen die proberen te transformeren en de Verenigde Staten en de wereld te controleren door terrorisme, demografie, propaganda, en gewelddadige intimidatie . 
David Rubin legt duidelijk uit dat een sterke IsraŽl-VS relatie niet het problťťm is, maar de ůplossing van de islamitische bedreiging van de VS. Als een Amerikaans-IsraŽlisch slachtoffer van terreur, en een inwoner van Samaria, met intiem contact met de islamitische wereld, geeft David Rubin de lezers met een eerlijke frontlinie een duidelijk perspectief. Dit is een ' must read' voor iedereen die de feiten wil weten over de islamitische tsunami en hoe het te voorkomen om Amerika en de rest van de vrije wereld te vernietigen.


16 januari 2011 - John Daly (Ashkelon, Israel)
De wereldsituatie verklarend
The Islamitic Tsunami te lezen was als het kijken naar een rechtszaak of het tv-programma CSI. De heer Rubin stelt het bewijsmateriaal tegenover deze "religie van vrede" en legt uit hoe het reeds meer dan 270 miljoen heeft gedood sinds haar oprichting! Hij trekt je dieper en dieper met elke pagina de mentaliteit van de islamitische fundamentalisten binnen, direct citerend uit de woorden die ze zelf hebben gesproken, hun plannen voor de westerse wereld, en uiteindelijk de aanleg van een tien-stappen-plan voor wat je kunt doen om te helpen te voorkomen dat de islamitische tsunami nog meer schade zal veroorzaken. 
Ik was het meest geÔntrigeerd door de voorbeelden van Amerikaanse en Britse geschiedenis bij eerdere pogingen om de Islamitische fundamentalisten te "sussen"; en al hun daaropvolgende mislukkingen. En dat alles in de woorden van Jefferson, Washington, Churchill, Benjamin Franklin en meer - tot op de huidige dag. 
Echt een fenomenaal boek, een ruwe diamant, een 'must read' voor degenen die ernaar verlangen het nieuws achter het nieuws te begrijpen.


3 december 2010 - vinedresser
Van iemand die het uit eerste hand weet - Groot inzicht
David Rubin doet een uitstekend werk met het delen van zijn goed gedocumenteerd inzichten over terrorisme. Terwijl de meesten rond het thema dansen, raakt David Rubin het precies waar het pijn doet. Zijn eigen getuigenis van en wonen op de Westelijke Jordaanoever als een Jood, en het ervaren van terrorisme uit eerste hand, daarvan geloof ik dat het hem een enorme geloofwaardigheid geeft.

Meer op www.amazon.com

 

www.vergadering.nu