www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

Iraanse en Syrische asielzoekers
in levensgevaar !

In diverse kerken in Nederland, en ook in enkele 'Vergaderingen', zitten gevluchte Iraniërs, die nu vrezen voor hun leven. Ook Syriërs ondergaan ditzelfde lot. In bijna alle gevallen zijn deze mensen in ons land tot bekering gekomen.

Meestal zijn zij heel bewust tot geloof in de Heer Jezus gekomen en schuwen zij het niet om hun geloof uit te dragen.

Nu in Iran het regiem steeds vijandiger ten opzichte van het westen wordt, moeten deze terugkerende asielzoekers rekenen op vervolging en intimidatie.

(Volg hier de belangrijke nieuwsitems sinds 2006)2011 - Het laatste nieuws:


12-10-2011 RD: Ex-moslim Mehrdad:
Als christen heb ik geen toekomst in Iran...
ALBLASSERDAM – Zwijgen over zijn christelijke geloofsovertuiging kán hij niet. En als hij het toch zou doen, zou zijn gedrag verraden dat hij geen moslim meer is, zegt de Iraanse asielzoeker Mehrdad Abdollahi (43). Terugkeer naar zijn land is voor hem geen optie.
In Den Haag woont Mehrdad dinsdagavond het overleg van de vaste Kamercommissie immigratie en asiel bij, waarin de positie van Iraanse bekeerlingen aan de orde komt. Enkele uren eerder vertelt hij in zijn woonplaats Alblasserdam –meestal rustig, een enkele keer boos of geëmotioneerd– zijn verhaal.
Mehrdad groeit op in een 
islamitisch gezin in Teheran. 
Hij verliest al jong twee broers. Ze komen in 1980 en 1982 als militair om tijdens de oorlog met Irak. Zelf vindt hij werk 
als privéchauffeur voor hoge functionarissen bij instanties 
die aan de overheid zijn gelieerd. Intussen maakt hij in 
het geheim deel uit van een kleine celgroep van mensen 
die voor een monarchie zijn.
Lees verder...

12-08-2011 RD: CU: Schort uitzetten Iraanse christenen op...
DEN HAAG – Minister Leers (Immigratie en Asiel) moet de uitzetting van Iraanse christenasielzoekers naar hun land van herkomst voorlopig opschorten.
Dat betoogt ChristenUnie-Kamerlid Voordewind in een serie schriftelijke Kamervragen die hij vrijdagmorgen heeft gesteld naar aanleiding van de dreigende uiteenvalling van een Iraans gezin.
Volgens berichten die hem ter ore zijn gekomen, zouden de moeder en twee kinderen worden teruggestuurd naar Iran, terwijl de vader nog in Nederland de uitkomst van zijn asielprocedure mag afwachten.
Voordewind wijst Leers erop dat volgens een Amerikaans rapport in Iran sprake is van een verdere toename van incidenten tegen religieuze minderheden, onder wie christenen. Ook de autoriteiten treden steeds vaker tegen christenen op.

4-7-2011 RD:
Hooggerechtshof Iran verwijst zaak Nadarkhani terug naar lagere rechter...
TEHERAN – Het doodsvonnis dat de Iraanse voorganger Yusef Nadarkhani boven het hoofd hing, is ongedaan gemaakt door het hooggerechtshof. De rechters hebben de zaak terugverwezen naar de rechter in Nadarkhani’s woonplaats Rasht.
Dat meldden verschillende internationale media dinsdag.
Nadarkhani werd in november ter dood veroordeeld door de rechtbank van de provincie Gilan. De voorganger wordt beschuldigd van afvalligheid van de islam en van evangelisatie onder moslims. Als de doodstraf wordt uitgevoerd, is dat de eerste executie van een christen in Iran in twintig jaar.
De advocaat van Nadarkhani, Mohammad Ali Dadkhah, liet het Franse persbureau AFP echter weten dat het hooggerechtshof in Teheran de zaak heeft terug­verwezen naar de rechtbank in Rasht.
Verder is de beklaagde uitdrukkelijk gevraagd spijt te betuigen over zijn overstap naar het christendom. Dergelijke rechtszaken worden vaak beëindigd als de beklaagde berouw toont over zijn of haar bekering tot een andere religie.
Lees verder...

04-07-2011 CU:
ChristenUnie: Rosenthal moet Iraanse ambassadeur ontbieden...
maandag 04 juli 2011 18:56 ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind wil opheldering van minister Rosenthal over de op handen zijnde doodstraf voor de Iraanse kerkleider Nadarkhani. Hij kan in Iran de doodstraf krijgen voor afvalligheid. Dit zou een nieuwe verslechtering betekenen voor de christenen in Iran, temeer omdat Iran voorheen nog niet (officieel) de doodstraf kende op afvalligheid. Voordewind wil dat Minister Rosenthal de Iraanse ambassadeur ontbied om zijn protest aan te tekenen en aandacht te vragen voor deze zaak en die van Nederlands-Iraanse Abrahimian.
Dit trieste bericht laat volgens de ChristenUnie nog weer eens zien dat Nederland moet stoppen met het uitzetten van christenen naar Iran. Voordewind vraagt daarom om een nieuw thematisch ambtsbericht over Iran.

Voordewind: ,,Iran laat wederom luid en duidelijk zien dat ze lak heeft aan fundamentele mensenrechten door de doodstraf te vragen voor kerkleider Yousef Nadarkhani. Hoog tijd voor Minister Rosenthal, ook gezien de onverwachtse executie van Nederlands-Iraanse mevrouw Bahrami, om de Iraanse ambassadeur te ontbieden om stevig protest aan te tekenen en tevens van de gelegenheid gebruik te maken aandacht te vragen voor de Nederlands-Iraanse voorganger Abrahimian die nog altijd vastzit. Nederland dreigt bovendien haar geloofwaardigheid te verliezen doordat er nog altijd christenen worden uitgezet naar Iran, deze praktijk moet per direct worden opgeschort.”....
Lees verder...

22-04-2011 ND: Asielbeleid Iraanse bekeerlingen schiet tekort
DEN HAAG - Het Nederlandse asielbeleid ten aanzien van Iran is gebaseerd op onvolledige informatie.
     Dat stelt het Platform Christen Asielzoekers Iran (PCAI) op basis van een onderzoek naar de zogenaamde ambtsberichten over Iran. Het ministerie van Buitenlandse Zaken baseert zijn asielbeleid op deze ambtsberichten. Het PCAI is een initiatief van verschillende kerken en vluchtelingenwerkers en wordt ondersteund door de Raad van Kerken.
     Volgens de Nederlandse regering kan een Iraanse moslim die in Nederland is bekeerd tot het christendom, terugkeren naar eigen land. Wanneer een bekeerling geen evangelisatie-activiteiten onderneemt zou Iran veilig zijn. Het platform bestrijdt dit, onder meer door te wijzen op het onderscheid tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ kerken in Iran. De oude kerken zijn de Armeens- en Assyrisch-orthodoxe kerken. Zij zijn niet missionair en worden door de Iraanse overheid gedoogd. Probleem is echter dat zijn zich uitsluitend richten op de eigen etnische groep en geen diensten in het Farsi houden, stelt het platform.
     De groei van het christendom in Iran zit vooral bij de nieuwe kerken. Het gaat daarbij volgens het onderzoek om ‘huisgemeenten en aanverwante bedieningen’. Deze kerken hebben geen centrale organisatiestructuur en zijn daarom moeilijk te controleren door de overheid. De meeste bekeerlingen in Nederland vallen binnen deze groep, die ‘negatief in de belangstelling staat van de Iraanse autoriteiten’.
     Bovedien, zo stelt het PCAI, is het een misvatting dat een bekeerling veilig is, zolang hij niet evangeliseert. ‘Er is geen aandacht voor het feit dat bekeerde moslims altijd al een probleem hebben, omdat zij afvallig zijn.’
     Het platform concludeert daarom dat de situatie in Iran in strijd is met de Nederlandse grondwet en internationale mensenrechtenverdragen. Dinsdag zullen de initiatiefnemers het onderzoek aanbieden aan de Tweede Kamer. Zij pleiten ervoor dat de ambtsberichten over Iran voortaan te baseren op uitgebreidere informatie.
     Op de lijst van christenvervolging die Open Doors jaarlijks uitbrengt is Iran gestegen van de tiende plaats in 2003 naar de tweede plaats in 2011.

02-02-2011 RD: Iran pakt leiders van huisgemeenten harder aan...
TEHERAN – Religieuze en politieke leiders in de Islamitische Republiek Iran ageren steeds feller tegen christelijke huisgemeenten. Meer dan honderd christenen werden eind vorig jaar opgepakt. Ook een huiskerkleider die in oktober de Lausanneconferentie in Kaapstad bijwoonde, zit nog steeds vast.
De Amerikaanse organisatie Elam Ministries publiceerde onlangs haar jongste rapportage over de situatie van christenen in Iran. Enerzijds stelt Elam vast dat het regime in Teheran, in tegenstelling tot vroeger, niet ontkent dat er christelijke huisgemeenten samenkomen. Anderzijds kunnen deze geloofsgemeenschappen rekenen op repressie, omdat ze een bedreiging voor de staat zouden vormen....

29-01-2011 RD: Iraniers in Nederland worden massaal christen...
Er is iets aan de hand met Iraniërs in Nederland. Als de schattingen niet bedriegen, zijn er in hun gelederen intussen meer christenen dan moslims. Op zoek naar het geheim achter een Iraanse opwekking.
Steeds weer viel het Peter Geerlings, medewerker van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) op. Iraniërs in de asielzoekerscentra waar hij vaak komt, zeggen in verreweg de meeste gevallen dat ze géén moslim zijn. „Op hun papieren vullen ze soms ”geen geloof” in, en vaak ”christen.” Ook collega’s merkten dat.”
Hoewel hij zelf geen christen is, intrigeerde de kwestie Geerlings sterk. De Leidenaar (42) wilde de oorzaak achterhalen waarom het juist Iraniërs zijn die zo vaak christen zijn. „We hebben zo veel nationaliteiten in de azc’s. Er zijn groepen Irakezen, Syriërs, Somaliërs – maar het is mij niet bekend dat ook die zich hier bekeren. Waarom gaat juist deze groep tegen de stroom in?”....

26-1-2011 ND: Meer arrestaties van Iraanse christenen...
In Iran zijn veel meer christenen opgepakt dan tot nu toe werd aangenomen. Sinds juni vorig jaar verdwenen 202 christenen voor korte of langere tijd achter tralies, van wie er 33 nog vast zitten.
Dat blijkt uit een onderzoek van Elam Ministries, een organisatie die Iraanse kerken steunt en het evangelie wil verspreiden in het land. 'Dit zijn de aan ons gemelde gevallen. In werkelijkheid zijn er vermoedelijk veel meer christenen opgepakt', zegt directeur Sam Yeghnazar, Iraniër van geboorte. Zijn organisatie, in 1988 opgericht door Iraanse kerkleiders, onderhoudt vanuit Engeland en de VS nauwe banden met kerken in Iran, zowel door het moslimregime erkende als ondergrondse....


2010
07-12-2010 CU: ChristenUnie-voorstel Iraanse bekeerlingenaangenomen...
ChristenUnie-voorstel Iraanse bekeerlingen aangenomen
dinsdag 07 december 2010 17:45 In Nederland tot het christendom bekeerde Iraanse moslims krijgen dezelfde asielbehandeling als gevluchte Iraanse christenen. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel van de ChristenUnie. Tweede Kamerlid Joël Voordewind: ,,Ex-moslims die christen worden lopen bij terugkeer naar Iran groot gevaar. Met deze toezegging maakt het niet uit of je al christen was of het in Nederland wordt. Dat is een stap in de goede richting.”
De motietekst:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat het ambtsbericht inzake Iran meldt dat met name tot het christendom bekeerde ex-moslims risico lopen op intimidatie en arrestatie,....

02-12-2010 Vreemdelingenrecht: Leers-steunt-iraanse-bekeerlingen...
Leers steunt Iraanse bekeerlingen
DEN HAAG – Iraanse moslims die zich in Nederland tot het christendom hebben bekeerd, krijgen dezelfde asielbehandeling als Iraanse christenen die naar ons land zijn gevlucht.
Dat zegde minister Leers voor Immigratie en Asiel woensdag toe aan ChristenUnie-Kamerlid Voordewind. Op dit moment is er sprake van ongelijke behandeling. Ex-moslims die in Iran tot het christendom zijn bekeerd, krijgen in ons land asiel omdat hun leven in het land van herkomst gevaar loopt. Iraanse moslims die in ons land tot geloof komen, krijgen geen asiel en worden teruggestuurd.

03-09-2010 Stentor: Iraanse christen durft niet terug...
door Janine Stougje 
ZWOLLE - Ondanks dat verschillende rechters de IND hebben teruggefloten, lag er onlangs toch weer een brief op Hossein Kazemi's deurmat met de mededeling dat hij Nederland dient te verlaten.
De 39-jarige Iraniër is de wanhoop nabij. Als christen vreest hij voor zijn leven. En niet alleen hij. De Tweede Kamer meent ook dat er voor bekeerde moslims, en dat is Kazemi, een status aparte gehanteerd hoort te worden.
Voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is dat blijkbaar niet genoeg. De officiële argumentatie in de brief is dat het bij de Iraanse autoriteiten niet bekend is dat Kazemi in Nederland christen is geworden. En zolang niemand het weet, hij zelf niks zegt en niet deelneemt aan christelijke bijeenkomsten in zijn geboorteland, heeft hij daar niets te vrezen, meent de IND.

Kazemi's broeder van het kerkgenootschap Vergadering van Gelovigen in Zwolle, Wim Zwitser, begrijpt er helemaal niets meer van. De gepensioneerde oud-juridisch ambtenaar van de gemeente Hasselt zet zich al jaren voor Kazemi in. "Terwijl de (internationale) politiek bezig is met harde sancties tegen de islamistische republiek, dat samen met Noord-Korea geregeld betiteld wordt als het grote kwaad, vindt de IND dat gevluchte Iraniërs niets te vrezen hebben. Onbegrijpelijk", meent Zwitser. Hij wijst erop dat zelfs minister van justitie Hirsch Ballin toegeeft dat de Iraanse president Mahmoud Ahmedinejad van plan is een wetswijziging door te voeren, waarin onder andere terdoodveroordeling wegens afvalligheid en godslastering is opgenomen.......
Lees verder ...


2009
12-08-2009 RKK: Vervolging Iraanse christenen neemt toe...
Hilversum (Van onze redactie) 12 augustus 2009 – De afgelopen weken hebben de Iraanse autoriteiten de vervolging van christenen geïntensiveerd. Speciaal degenen die zich vanuit de Islam hebben bekeerd tot het christendom hebben het zwaar te verduren. Dit meldde het persbureau Compass Direct News gisteren.

29-01-2009 RD: Iran arresteert 50 christenen - doodstraf voor afvalligen...
TEHERAN – De Iraanse politie heeft op 21 januari mogelijk vijftig christenen gearresteerd. Dat hebben Iraanse bronnen van persbureau Compass Direct meegedeeld, meldt Open Doors.


2008
30-09-2008 RD: Iran wil christelijke media in de ban doen

26-09-2008 RD: Zorgen over godsdienstvrijheid Iran

04-06-2008 RD Christenen Iran op borgtocht vrijgelaten

06-05-2008 RD: Afghaanse christen toch nog niet uitgezet


2006

3-10 RD: "Israël beschermde de vreemdeling"


Nederlands Dagblad - 21 april 2006

Geloof verzwijgen is ook gevaarlijk in Iran

De lraanse kolonel Hamid Pourmand is precies voor datgene veroordeeld, wat minister Verdonk christenen in dat land adviseert: je geloof geheim houden.

VRIJPLAATS

door lmja Nyznayu

Op de opiniepagina van 18 april stond een zeer lezenswaardig artikel van J. Cordia onder de kop 'Officieel valt Iran mee, in de praktijk niet'. Jammer genoeg wekt wat hij schrijft in de laatste perikoop over Hamid Pourmand de suggestie dat deze nu vrij man is. Was het maar waar! Hij zit nog steeds gevangen in Iran. Pourmand, kolonel in het leger van Iran, is in september 2004 gevangengenomen. De eerste vijf maanden in eenzame opsluiting en vaak in volslagen duisternis, af en toe onderbroken door een 'excursie' naar de executieplaats met zicht op de galg én het overhandigen van pen en papier om zijn laatste groet op te schrijven. Later is zijn situatie in de gevangenis aanzienlijk vooruitgegaan. Volgens de laatste berichten is er geen sprake meer van dreigementen en geniet hij voor Iraanse begrippen als gedetineerde relatief veel vrijheden.


Doodstraf

Oorspronkelijk werd hij beschuldigd van afvalligheid van de islam en pogingen om anderen afvallig te maken. Bovendien werd hem verweten dat hij zijn religie geheimgehouden heeft. Voor alle drie 'vergrijpen' kon hij veroordeeld worden. De eerste twee waren het ernstigste en volgens de sharia staat hierop de doodstraf. De misdaad was dus niet zijn christelijk geloof op zichzelf, maar de afval van de islam en 'de slechte voorbeeldfunctie die daarvan uitgaat op andere moslims'. Een christen die dat is vanwege geboorte is alleen maar beklagenswaardig en zal als tweederangs burger ‘gedoogd' worden. Een moslim echter die van geloof verandert, is 'des doods schuldig'.

De rechtszaak tegen Pourmand vond plaats in mei 2005, dus in het Iran van voor president Ahmadinejad. Als door een wonder werd Pourmand niet veroordeeld voor de eerste twee zaken. Dat was echt niet zozeer vanwege het correcte rechtssysteem, zoals Cordia suggereerde. De rechter gaf zelf in zijn motivatie aan dat hij niet kon begrijpen hoe het mogelijk was dat vanuit de hele wereld steunbetuigingen waren binnengekomen voor Pourmand. Hij verklaarde zelfs dat vanwege al die aandacht de overheid druk op hem uitgeoefend had om Pourmand maar niet ter dood te veroordelen. Deze voor Pourmand positieve druk van de overheid zou onder de huidige president niet meer goed voor te stellen zijn.

Verzwijgen

De gang van zaken betekende voor Pourmand dat hij niet de doodstraf gekregen heeft, maar dat wil helaas niet zeggen dat hij vrijgelaten is. Want voor het verzwijgen van zijn bekering (nu ruim 25 jaar geleden!) is hij veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Een gratieverzoek, naar aanleiding van de feestelijkheden vorige maand ter herdenking van de dertigste verjaardag van de Iraanse revolutie, is onlangs afgewezen. De (ex ) kolonel is niet alleen uit het leger ontslagen, ook is zijn gezin het huis uit gezet en is het door hem opgebouwde pensioen geconfisqueerd.

Het zou goed zijn als vrije christenen in hun gebed een vaste plaats,zouden inruimen voor mensen als Hamid, zijn vrouw en twee zonen.

De goede lezer treft een wonderlijke paradox aan: Pourmands veroordeling is hoofdzakelijk gebaseerd op het verzwijgen van zijn bekering tot het christendom'. Minister Verdonk verklaarde echter dat het voor een tot het christelijk geloof bekeerde moslim in Iran 'best wel veilig' is als je je geloof maar een beetje geheimhoudt. De minister adviseert dus precies datgene wat in het geval van Pourmand de reden is geweest van zijn veroordeling. Terecht schreef Cordia dan ook dat de minister er goed aan zou doen niet blind te varen op de woorden van de autoriteiten uit schurkenstaten als Iran.

Imja Nyznayu werkt als hulpverlener in Centraal Azië.
 


Nederlands Dagblad - 15 maart 2006
Verdonk passeert met Syriërs grens
door prof. dr. P. Boeles
Minister Verdonk passeert bij de uitzetting van uitgeprocedeerde Syrische vluchtelingen de grens van het toelaatbare. Volgens prof. Boeles mag de Tweede Kamer, van welke politieke signatuur ook, dit niet laten gebeuren. In de kritiek op het beleid van minister Verdonk zijn alle superlatieven al gebruikt.... Lees verder...

[ Vermissing snel bij Verdonk bekend... ]


Nederlands Dagblad - 15 maart 2006
Oproep tot gebed voor Iraniërs
van onze redactie kerk
DRIEBERGEN - De verslechterende situatie voor christenen in Iran, vergroot het risico dat christenen hun land willen ontvluchten, zegt de Evangelische Alliantie. Deze ontwikkeling verzwakt de Iraanse kerken en het christelijke getuigenis. Daarom roept de werkgroep Godsdienstvrijheid van de Evangelische Alliantie op om te bidden ,,of God Iraanse christenen geloof zal schenken om zo lang mogelijk op hun post te blijven als volgelingen van Jezus''. De EA vraagt ook gebed voor herstel van godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting in Iran. Lees verder...


Nederlands Dagblad - 10 maart 2006
Commentaar Nederlands Dagblad
Prestige
Commentaar door P.A. Bergwerff
De droevige mensenrechtensituatie in Iran is sinds het aantreden van hardliner Ahmadinejad als president alleen nog maar verslechterd. Vooral homoseksuelen en moslims die voor een andere religie kiezen, lopen groot gevaar vervolgd of zelfs gedood te worden. Niettemin vindt minister Verdonk terugzending van asielzoekers die tot deze categorieën behoren, verantwoord. De Kamer concludeerde met brede maatschappelijke steun echter tot het tegendeel. Ten aanzien van de homo's haalde de minister tijdens een verkiezingsoptreden in een Amsterdams homocafé direct bakzeil: hun uitzetting werd opgeschort. Maar de ex-moslims, nu veelal christenen, konden niet op haar mededogen rekenen. Lees verder...


Reformatorisch Dagblad  - 9 maart 2006
Verdonk zet Iraanse christenen nog niet uit
DEN HAAG (ANP) - Onder zware druk van de Tweede Kamer heeft minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) besloten tijdelijk geen uitgeprocedeerde Iraanse christenen uit te zetten. 
Ze schort de uitzettingen op tot de Kamer heeft gesproken over het nieuwe ambtsbericht van Buitenlandse Zaken over de actuele situatie in het strengislamitische land. 
Verdonk zegde dat donderdagmorgen toe in een spoeddebat over de kwestie dat op verzoek van de ChristenUnie werd gehouden. 
Tot nu toe weigerde de VVD-bewindsvrouw een door de Kamer aangenomen motie van die fractie uit te voeren waarin werd gevraagd geen afgewezen Iraanse christenasielzoekers, onder wie tot het christendom bekeerde ex-moslims, terug te sturen naar hun land van herkomst tot ze daar met de Kamer inhoudelijk over heeft gesproken. 
De ChristenUnie diende in het spoeddebat opnieuw een soortgelijke motie in, die steun kreeg van vrijwel de hele Kamer. Verdonk zei vervolgens bereid te zijn de uitzetting van de groep op te schorten totdat de Kamer over het ambtsbericht heeft overlegd. Ze hoopt wel dat dat op korte termijn zal gebeuren. Ook zal ze minister Bot (Buitenlandse Zaken) vragen of het mogelijk is de Kamer inzage te geven in de documenten die ten grondslag liggen aan het ambtsbericht over Iran.

Nederlands Dagblad - 9 maart 2006
Kamer wil geen Iraanse christenen uitzetten
van onze redactie politiek
DEN HAAG - Een meerderheid van de Kamer wil dat minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) geen bekeerde moslims die christen zijn geworden, uitzet naar Iran. Dat zal de Kamer vandaag uitspreken in een spoeddebat. In dat debat zal ChristenUnie- Kamerlid Huizinga een motie indienen, die zegt dat de bewindsvrouw wordt opgeroepen zich te houden aan een eerdere motie om niet tot uitzetting over te gaan. Die motie krijgt steun van alle fracties behalve VVD en LPF.
Met die uitspraak wil het Kamerlid bereiken dat minister Verdonk geen tot het christendom bekeerde ex-moslims terugstuurt naar Iran, voordat het parlement inhoudelijk heeft gesproken over het jongste 'ambtsbericht' over Iran van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend.
In dat ambtsbericht wordt over homoseksuelen en over christenen en tot het christendom bekeerde ex-moslims gezegd dat die, weliswaar na zorgvuldige afweging, naar Iran terugkunnen.


Nederlands Dagblad - 4 maart 2006
Woede om uitzetten Iraniërs
van onze redactie binnenland
DEN HAAG - Tot ergernis van politieke partijen en kerken gaat minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) de uitzetting van homoseksuele dan wel christelijke asielzoekers uit Iran hervatten. D66 wil volgende week een spoeddebat over het terugsturen van uitgeprocedeerde Iraanse homo's.Verdonk schortte in september de uitzetting op naar aanleiding van de executie van twee homoseksuele mannen in de Iraanse stad Mashan. In een brief aan de Kamer schrijft zij nu dat ,,er geen sprake is van executie/een doodstrafvonnis op grond van het enkele feit dat iemand homoseksueel is''. Wel geeft zij aan dat op homoseks de doodstraf staat in de islamitische republiek. Toch ziet Verdonk geen reden meer de uitzettingen nog langer op te schorten.
Ze zegt wel toe geen uitgeprocedeerde homoseksuele asielzoekers uit te zetten totdat ze hierover met de Kamer heeft overlegd. Bij de christelijke asielzoekers doet ze die toezegging niet.
Stil belijden
In haar brief schrijft Verdonk dat wanneer christenen en bekeerde ex-moslims hun geloof ,,in stilte'' belijden, ze geen problemen hoeven te verwachten. Wie echter probeert moslims te bekeren, kan te maken krijgen met repressie en intimidatie door de Iraanse autoriteiten.  Lees verder...

 
Nederlands Dagblad - 4 maart 2006
Syriërs moeten snel het land uit
van onze redactie binnenland
ENSCHEDE - De eerste van de Syrische asielzoekers die de afgelopen weken gesprekken voerden met een Syrische overheidsdelegatie, heeft het bericht gekregen dat hij zal worden uitgezet. Het gaat om een man uit Borne met zijn gezin.
De man voorspelde vorige week tijdens een bijeenkomst voor uitgeprocedeerde Syrische christenen in Enschede al dat hij ,,als een van de eersten gepakt zou worden''. Hij zei bij die gelegenheid dat de Syrische overheid dankzij de manier waarop de IND te werk ging, de kans krijgt om precies de mensen terug te laten keren met wie ze nog een appeltje te schillen heeft. In een reactie laat hij weten nu vooral bang te zijn.


Reformatorisch Dagblad  - 3 maart 2006
Kamer en kerken tegen uitzetten Iraanse christenen
DEN HAAG (ANP) – Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) mag van de Tweede Kamer voorlopig geen uitgeprocedeerde christen–asielzoekers uit Iran terugsturen. Dat stond al in een door de Kamer aangenomen motie van de ChristenUnie, maar de bewindsvrouw weigert die uit te voeren. Ook de Raad van Kerken is tegen de voorgenomen uitzettingen. Lees verder...


Nederlands Dagblad - 3 maart 2006
CU 'geërgerd' door Iran-brief Verdonk
ANP
DEN HAAG - De ChristenUnie roept minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) opnieuw op geen uitgeprocedeerde christen-asielzoekers uit Iran terug te sturen tot ze daar met de Tweede Kamer over heeft gesproken.
Dat stond al in een door de Kamer aangenomen motie van die fractie, maar de bewindsvrouw weigert die uit te voeren. Kamerlid Huizinga-Heringa van de ChristenUnie zei vrijdag ,,enige ergernis'' te voelen bij de brief van Verdonk waarin ze een tijdelijk besluit- en vertrekmoratorium voor Iraanse christenen, onder wie ex-moslims, afwijst. Lees verder...

Alarmerende berichten in het journaal
op vrijdag 3 maart 2006

Alleen vandaag te bekijken op Goedemorgen Nederland.nl - Tijdbalk 0:55 - 2:40
Het RTL Journaal 3-3-2006
Het NOS Journaal 3-3-2006

Nederlands Dagblad - 3 maart 2006
Onrust in Groningen na vermissing Syriërs 
door onze redacteur Gerard Beverdam 
In een kerk in Delfzijl en het Gomarus College in Groningen is onrust ontstaan nu de vader en zoon uit een gezin dat is uitgezet naar Syrië, worden vermist. 
GRONINGEN - Bahidj Abdulahad (47) en zijn zoon Gabi (19) worden vermist. Samen met moeder Abdulahad en drie andere kinderen zijn zij op 30 januari uitgezet naar Syrië. Sinds die tijd zijn Bahidj en Gabi spoorloos. Waarschijnlijk gearresteerd; ze werden meteen apart gehouden van de rest van het gezin. 
,,Machteloos, ja. Ik voel me ontzettend machteloos'', zegt Albert Kooi, een van de mensen die vanuit de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Delfzijl nauw contact met de familie Abdulahad onderhoudt. ,,Ik bel elke week met de oudste dochter van het gezin. Ze weet niet waar haar vader en broer zijn. Het is te gek voor woorden dat dit gezin is uitgezet.'' Het gezin was enige tijd gastlid van de gemeente toen het in het asielzoekerscentrum in Delfzijl verbleef.
Lees verder...Nederlands Dagblad - 2 maart 2006
Uitgezette Syriërs vermist 
van onze redactie binnenland 
DEN HAAG - De ChristenUnie gaat vragen stellen aan minister Verdonk over de vermissing in Syrië van drie uitgezette asielzoekers. Dat heeft Tweede-Kamerlid Tineke Huizinga gisteren aangekondigd. 
Een christelijk gezin is op 30 januari onder begeleiding van de marechaussee teruggebracht naar Syrië. Sinds die tijd zijn de vader en de zoon uit het gezin verdwenen, zegt Gerrie Berkel, diaken van de Kruispuntgemeente in Den Haag. Berkel heeft wekelijks contact met het gezin, dat nu bij andere familieleden in Syrië verblijft. Lees verder...

Reformatorisch Dagblad  - 9 februari 2006
Bekeerlingen Iran mogen hier voorlopig blijven
DEN HAAG - Iraanse vluchtelingen die tot het christelijk geloof zijn overgegaan, mogen hier voorlopig blijven. 
Een motie van CU-Kamerlid Huizinga waarin dat wordt aangegeven, krijgt steun van een meerderheid in de Tweede Kamer. Twee maanden geleden werd eenzelfde motie nog verworpen. Het CDA stemde toen tegen, maar na overleg tussen CU-fractievoorzitter Rouvoet en zijn CDA-collega Verhagen hebben de christendemocraten de motie alsnog ondertekend. Lees verder...
 

Nederlands Dagblad - 9 februari 2006
Bekeerde Iraniërs mogen blijven
van onze redactie politiek
DEN HAAG - Tot het christendom bekeerde Iraanse moslims mogen voorlopig niet uitgezet worden naar Iran. Een Kamermeerderheid vindt de situatie voor christenen in Iran daar te gevaarlijk voor.De tolerantie in Iran tegenover christenen is de laatste tijd afgenomen. Volgens een zogeheten ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie in Iran veslechterd na de verkiezing van de conservatieve president Mahmoud Ahmadinejad. 

In november al diende de ChristenUnie in de Tweede Kamer daarom een motie in om uitzetting van christenen naar Iran voorlopig stop te zetten. Het CDA steunde de motie echter niet. ,,Wij waren daar erg verbaasd over en konden dat niet goed begrijpen'', zegt ChristenUnie-Kamerlid Tineke Huizinga. Deze week is de motie uit november op enkele punten aangepast, waardoor het CDA deze alsnog wil steunen. Daardoor stemt vandaag of komende dinsdag een Kamermeerderheid in met de motie. Lees verder...


Nederlands Dagblad - 8 februari 2006
'Christenen in Iran vogelvrij'
van onze redactie kerk
ERMELO - Christenen in Iran zijn voor het eerst sinds jaren weer volgelvrij. Het regime van president Mahmoud Ahmadinejad heeft zich voorgenomen christenen zwaar te vervolgen, meldt Open Doors.Open Doors, een in Ermelo gevestigde organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen, neemt sinds medio 2004 een gevaarlijke kentering waar in Iran. ,,Eigenlijk was het er de laatste tien jaar relatief rustig'', zegt Stefan van Velde, stafmedewerker van Open Doors. ,,Christenen hadden het in de jaren negentig en rond de eeuwwisseling niet makkelijk, maar er waren minder arrestaties en minder martelingen dan in de periode daarvoor.''
Aan het eind van het bewind van de vorige president, Khatami, ging het echter bergafwaarts voor de christenen. ,,In het hele land zijn alle denominaties hard aangepakt.'' Lees verder...


Uitdaging - januari 2006

Een moordbesluit

Bram Krol

Afgewezen bekeerlingen kunnen opdonderen naar Iran. Opgeruimd staat netjes! laat ze daar maar vermoord worden. Wat kan ons dat schelen? Dat is zo'n moment dat ik ontplof van bitterheid tegen het land, waar ik al zo lang als hemelallochtoon woon. Ik heb voor mezelf geen klagen, ben hier geboren. Maar waar in de wereld tref je vrijheid voor christenen aan in een moslimland? Zelfs in Turkije niet, dat goede sier richting EU probeert te maken. De 200.000 die er waren zijn weggetreiterd naar Europa en Australië. Uit het zwaar door het Westen gesubsidiëerde Palestina vertrekken ze bij bosjes. Uit Libanon ook, ooit een toonbeeld van vreedzame coëxistentie.

In de Tweede Kamer werd een motie weggestemd om bekeerde Iraniërs niet naar hun geboortegriebus terug te sturen. Met de nieuwe regering daar is de jacht op christenen weer helemaal open. Dat deert het CDA niet, dat heeft toch al weinig affiniteit met het geloof. De ambassade in Teheran zegt steevast: 'Niks aan de hand'. Er komt wel eens iemand om bij een overval of ongeval. Onder hen opmerkelijk veel bekeerde moslims. Gewoon toeval.

De dag na de verworpen motie Rouvoet schreef de krant over de moord op een bekeerling in Iran, nadat eerst de geheime dienst zijn Bijbel had geroofd. Verder werden minstens tien bekeerlingen gearresteerd en ernstig mishandeld. Niet voor het eerst! Feitelijk haalt het CDA de doodstraf van stal, maar niet voor moslimterroristen. Die mogen hier rustig blijven. Bekeerlingen zijn slecht! Hun straf wordt voltrokken in een land, dat genereus door Nederland geholpen werd na een grote aardbeving (dat was niet nodig voor een rijk olieland).

Maar ze weten het daar precies: Het Westen is de duivel en christenen moeten dood. Dat vindt Allah leuk. 'Niks aan de hand', zegt het CDA. Wat heerlijk dat ze de Sprookjes van duizend en één nacht nog gelooft.

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu