Koninklijke onderscheiding voor Willem J. Ouweneel

Zeist - 28 april 2006

Door burgemeester Janssen van Zeist werd vandaag een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Willem J. Ouweneel.
Hij werd benoemd tot

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Burgemeester Janssen van Zeist sprak de heer Ouweneel toe:

"U bent vanaf 1977 als docent verbonden aan de Evangelische Hogeschool in Amersfoort. U bent een toegewijde docent die beschikt over een grote vakkennis. U stimuleert studenten in het nadenken over de vele vragen die op het raakvlak van geloof en leiderschap te stellen zijn. U weet de verbanden tussen de verschillende levensterreinen inzichtelijk te maken. Naast deze professionele arbeid heeft u veel maatschappelijke activiteiten verricht in de Gemeenschap van gelovigen.

U geeft al 35 jaar door het hele land bijbellezingen en spreekbeurten in gemeenten met diverse achtergrond. Van PKN tot de evangelische charismatische bewegingen. In de afgelopen 25 jaar heeft u een actief aandeel gehad in de tv- en radioprogrammering van de Evangelische Omroep. U maakt deel uit van het wekelijkse radioprogramma Deze Week, waarin ontwikkelingen en gebeurtenissen uit de voorbije week worden besproken. U bent een van de belangrijkste opiniebepalende personen in de achterban van de Evangelische Omroep.

En vanuit die achtergrond ook in de Nederlandse samenleving.

Ook in de kerkelijke gemeente 'Het Eykpunt' in Utrecht heeft u op waardevolle wijze geparticipeerd. Steeds weer kwam u met nieuwe frisse ideeŽn. U ging voor in vele diensten en heeft de gemeente met Woord, hoofdletter!, met Woord en daad gediend. U bent gastprofessor aan de evangelische theologische faculteit in Leuven.
 

't Is onvoorstelbaar maar naast alle genoemde activiteiten wist u ook nog tijd te vinden, ik vraag me af hoe, te schrijven en te publiceren, meer dan 120 publicaties en boeken, alles bij elkaar met een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Mede door uw ijver en energie hebben uw werkzaamheden een brede uitstraling gehad op heel kerkelijk Nederland. Graag deel ik u daarom mee dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd."
 
 

Video van de uitreiking van de onderscheiding

 

 Bron: Reformatorisch Dagblad - Lintjesregen 2006
 

...Ambtsdragers en theologen die vanmorgen werden geridderd, zijn onder anderen ds. W. van Gorsel (Bergambacht); ds. Tj. de Jong (Staphorst) en ds. J. Vis (Meerkerk). Ook de bekende publicist en theoloog prof. dr. W. J. Ouweneel (Huis ter Heide) kreeg een ondescheiding...


Bron: www.rtvutrecht.nl - Alle lintjes van 2006 :

Radio/TV Utrecht, 28 april 2006 - Oud-burgemeester van Soest drs. J.J.L.M. Janssen reikte dit jaar in Zeist de onderscheidingen uit, maar kreeg zelf ook een lintje. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en kreeg de versierselen donderdag 27 april opgespeld door de Commissaris van de Koningin van de provincie Utrecht.


Bron: www.zeistermagazine.nl - De lintjesregen in Zeist :

13. Mijnheer W.J. Ouweneel (61 jaar) is beroepsmatig al vanaf 1977 als docent verbonden aan de Evangelische Hogeschool in Amersfoort en stimuleert studenten in het nadenken over de vele vragen die op het raakvlak van geloof en wetenschap te stellen zijn.


De 120+ boeken van Ouweneel | Lezingen | EH | Leuven | Meer Ouweneel
 

Bron: www.medema.nl

Willem J. Ouweneel  krijgt
koninklijke onderscheiding

Op 28 april zijn aan Willem J. Ouweneel door de burgemeester van Zeist de versierselen uitgereikt, behorend bij de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Hij kreeg deze koninklijke onderscheiding wegens zijn verdienste voor het onderwijs op de Evangelische Hogeschool, zijn inzet als opinieleider met name via de Evangelische omroep, zijn ca. 120 publicaties, en zijn inzet voor de gemeente HET EYKPUNT in Utrecht, alsmede voor zijn vele lezingen en spreekbeurten die hij in vele gemeenten houdt.

 

 

 

 

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu