www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

Friesch Dagblad - 22 augustus 2007 - www.frieschdagblad.nl

Nieuw: De opening van het nieuwe gebouw...

Zaterdag 15 september 2007: Opening van het nieuwe gebouw van Het Keerpunt aan de Burg. Praamsmalaan 35 te Bolsward, Aanvang: 14.00 - ± 17.00 uur
Omroep... | Tv...
Het Keerpunt te Bolsward

Bolswarder kerk onder water

Bolsward - 25.000 liter water stroomde er gisternacht door het gloednieuwe kerkgebouw van Christelijke Gemeente Het Keerpunt in Bolsward. Inbrekers hadden op drie plaatsen de brandkranen opengedraaid en hebben een deel van de geluidsapparatuur meegenomen. 

HANNEKE GOUDAPPEL

De ravage in het nieuwe gebouw van Het Keerpunt is enorm. Stukken plafond komen naar beneden, de vloerbedekking is er slecht aan toe en ook het behang laat los. De verzekering schat de schade op 40.000 tot 50.000 euro. De schade is een fikse tegenvaller voor de gemeente. ,,We kunnen weer van voor af aan beginnen”, verzucht Jelly de Vries, verantwoordelijk voor de publiciteit van Het Keerpunt../>


Sinds februari is er hard gewerkt - zowel door een bouwbedrijf als door gemeenteleden - aan het nieuwe kerkgebouw, het voormalige gymnastiekgebouw van het Marne College aan de Koningin Wilhelminalaan. Het gebouw is helemaal verbouwd en er is een stuk aangebouwd.

Sommige gemeenteleden barstten in tranen uit bij het zien van de schade. Zondag zouden ze voor het eerst een kerkdienst houden in het nieuwe pand, maar dat hebben de inbrekers onmogelijk gemaakt. Ze zijn binnengekomen via de brandtrap naar de bovenzaal. ,,Volgens de politie hebben ze de deur geforceerd met tangen”, vertelt De Vries. Ook de recherche is al langs geweest. ,,Die is begonnen met een buurtonderzoek.” 
Een gemeentelid dat gistermorgen wilde werken aan de bestrating rondom de kerk, ontdekte dat er iets mis was, omdat hij water uit het gebouw zag lopen. ,,Hij ging naar binnen en zag zowel zowel de bovenzaal als de crèche en de kerkzaal op de benedenverdieping, helemaal blank staan”, vertelt De Vries. 

Apparatuur 

De inbrekers hebben geluidsapparatuur gestolen. Zes monitoren, een versterker en vier microfoons zijn verdwenen. Over het motief tast de gemeente in het duister. De Vries: ,,Wie zet nou een gebouw in het water, terwijl er nog veel andere apparatuur stond die ze hadden kunnen meenemen? Er stond ook een laptop, nog andere monitoren en ons oude mengpaneel, misschien is dat te zwaar geweest.” 

De gemeente heeft gisteren aangifte gedaan bij politie. Jelly de Vries vraagt zich af of de daders uit zijn geweest op het nieuwe mengpaneel dat dinsdag in het gebouw geplaatst zou worden. ,,Maandag en dinsdag is een bedrijf bezig geweest met het aanbrengen van alle geluidsapparatuur, waaronder een groot nieuw mengpaneel. De hele dag tot ’s avonds half negen heeft de vrachtauto van het bedrijf voor de deur gestaan. Misschien is er toen iemand op een idee gekomen.” Omdat het nieuwe mengpaneel stuk bleek te zijn, bleef het niet in de kerk staan, maar werd het weer door het bedrijf meegenomen. ,,Gelukkig maar dat het kapot was! Wellicht hebben de inbrekers uit boosheid dat dit mengpaneel er niet was, de brandkranen opengedraaid. Ik hoop dat ze tot inkeer komen, en zichzelf afvragen waarom ze dit hebben gedaan en waar dit toe heeft geleid.” 

De gemeente is verzekerd, maar of alle schade door de verzekering wordt gedekt, is nog niet bekend. ,,We waren deze week druk bezig met verhuizen; we zaten precies in de overgangsfase van het oude naar het nieuwe gebouw. De verzekering zegt dat hij in zo’n situatie niet alles kan uitkeren. We wachten het maar af.” 
Wat de schoonmaak van de kerk betreft, wordt níet afgewacht. Zo’n 25 gemeenteleden zijn al dezelfde dag in touw om samen met een schoonmaakbedrijf al het water weg te krijgen. Anderen verwijderen de vloerbedekking uit de crèche en slopen de plafonds uit de crèche en de hal eruit, omdat die al naar beneden komen. ,,We moeten nog afwachten wat de vloerbedekking in de kerk waard is, maar we hebben er een hard hoofd in of die nog te redden is.” 

Opdrogen 

25.000 liter water is er door de kerk gestroomd. ,,Mijn man had juist gisteren de meterstand bekeken, omdat hij benieuwd was hoeveel water we in de afgelopen periode gebruikt hadden”, vertelt de Vries. Hoeveel tijd het opknappen van de kerk in beslag gaat nemen, is nog niet helder. Op 15 september staat de officiële opening van het kerkgebouw gepland. ,,Het is de vraag of dat door kan gaan. De kerk moet nu eerst twee à drie weken opdrogen. Vervolgens moeten we sauzen, behangen en nieuwe vloerbedekking leggen. We gaan in elk geval met man en macht aan het werk.” 
De komende zondagen zal de gemeente de diensten houden in haar oude gebouw: de Oranje Kapel aan de Harlingerstraat, waar de gemeente inmiddels uitgegroeid is. Dit gebouw heeft Het Keerpunt inmiddels verkocht, maar voor ze het oplevert, wordt er nog in geklust door gemeenteleden. ,,Dat geeft ons de mogelijkheid om er nog even op terug te vallen”, aldus De Vries. De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu