www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

1 april 2009 - www.nd.nl

Hergroepering binnen Vergadering

van onze redactie kerk 

VAASSEN - Binnen de verbrokkelde Vergadering van Gelovigen ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden. Eind vorige week zijn leiders van zo'n veertien 'evangelische' Vergaderingen bij elkaar geweest voor ontmoeting en om ,,kansen en uitdagingen'' te bespreken./>


Begin dit jaar kwamen vertegenwoordigers van zowel de afgescheiden Vergaderingen als van de 'middengroep' binnen de Vergadering al bij elkaar om te spreken over herstel van verhoudingen.

Deze nieuwe initiatieven binnen de Vergadering van Gelovigen vormen een trendbreuk. Uit een analyse die het Nederlands Dagblad eind vorige jaar publiceerde, bleek dat de samenhang tussen ruim honderd Vergaderingen vrijwel verdwenen is en opinieleiders openlijk twijfelen aan de toekomst van de beweging. Na de verbrokkeling in het laatste decennium bestaat de Vergadering van Gelovigen uit een driestromenland met een linkerflank, een middengroep en een rechterflank, die zich tien jaar geleden heeft afgescheiden.

De evangelisch getinte Vergaderingen die elkaar vrijdag ontmoetten, behoren tot de linkerflank. Voor de bijeenkomst waren Vergaderingen uitgenodigd waarmee de intiatiefnemers, onder wie uitgever Henk Medema, contact hebben en die officiŽle leiding kennen, vaak in de vorm van oudsten. Vergaderingen uit de andere groepen kennen geen oudsten, alle 'broeders' hebben dezelfde positie. Medema: ,,Met deze Vergaderingen konden wij niets omdat zij geen mensen hebben die namens hun Vergadering kunnen spreken.'' 

Bovendien is het volgens hem niet zinvol vertegenwoordigers uit andere delen van de Vergadering te ontmoeten omdat dan alleen onenigheid ontstaat.

Contacten 
Anderhalf jaar geleden probeerde Medema met twee andere broeders - zoals ze elkaar binnen de kring aanduiden - met een brief de contacten tussen zo'n dertig Vergaderingen aan te halen. Met tien gemeenten ontstonden toen contacten - niet het resultaat waar de mannen op hadden gerekend. Medema concludeert dat de bijeenkomst van vorige week meer oplevert omdat er concrete gespreksstof is. ,,Deze Vergaderingen zitten allemaal met vragen over de positie van de vrouw en de invulling van de Woordbediening.'' Over dergelijk onderwerpen gaan de Vergaderingen elkaar vaker spreken. De verwachting van Medema is dat rond de zomer een nieuwe bijeenkomst wordt belegd.

De Vergadering van Gelovigen omvat in Nederland zo'n tienduizend mensen. Op weinig punten is de beweging te vergelijken met een gewone kerk. Ze noemt zich principieel geen kerkgenootschap - geen organisatie, maar organisme - en kent geen ambten, geen predikanten en geen leden. Een christen is namelijk alleen lid van het lichaam van Christus. De kleine beweging is redelijk bekend in christelijk Nederland vanwege mannen als Willem Ouweneel, Henk Medema, Dato Steenhuis en de broers Johan en Jaap Fijnvandraat die ook buiten de Vergadering actief zijn.


ND 15-11-2008: Vergadering verbrokkelt


Lees ook over een nieuw initiatief:

06-5-2009 RD: Spijt over onrust rond Vergadering
21-4-2009 ND: Bezinning op arrogante Vergadering
20-4-2009 CIP: Verootmoediging als initiatief

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu