Eindhoven
Gebouw "De Bron" - Elburglaan 51 - 5651 EH Eindhoven
De lezingen worden steeds gehouden op maandagen
Aanvang 20.00 uur
Programma: Vooraf samenzang, toespraak, pauze met koffie, beantwoording van vragen.
De kleine profeten
Spreker: Prof. Dr. W.J. Ouweneel


 13 september 2004

Zefanja God komt tot Zijn rust

11 oktober 2004

  Haggaï God komt tot Zijn tempel

 8 november 2004

  Zacharia God komt tot Zijn eer

6 december 2004

 

Maleachi

God komt tot Zijn doel
       

3 januari 2005

  Ruth 1 Ruth komt in Bethlehem

7 februari 2005

  Ruth 2 Ruth komt in Bethlehem

 7 maart 2005

  Ruth 3 Ruth pleit bij Boaz

 11 april 2005

  Ruth 4 Ruth huwt Boaz 

Informatie en cassettebandjes:
P.Ramp, tel.040-2410132
J. Kooijman tel.: 040-2534248
Hartelijk welkom ! - Neem vrienden en kennissen mee
Na de lezing is er pauze met koffie. Daarna beantwoording van vragen.
Boekentafel aanwezig en mogelijkheid tot bestellen van geluidsbandjes.

www.vergadering.nu

Archief:
seizoen 2002-2003 | seizoen 2003-2004