Zuidlaren
Maranatha-gemeente - Ludinge 4 - Zuidlaren
Bijbellezingen
Aanvang 19.30 uur
Steeds op zondagavonden.
De brief van Paulus aan de Romeinen
Spreker: B. Ottens uit Leeuwarden


  11 september 2005

 

1. Moet aan christenen nog het evangelie
        verkondigd worden?

Rom. 1-4

  16 oktober 2005

 

2. Heeft een christen nog een relatie met
       'de zonde' en met 'de wet'?

Rom.. 5-8

  20 november 2005

 

3. Is het mogelijk wel nageslacht en toch
       geen kinderen van Abraham te zijn?

Rom. 9:1-18

11 december 2005

 

4. Gaat het nu om 'belijden met de mond' of
       om 'geloven met het hart'?

Rom. 9:19-10:13

  15 januari 2006

 

5. Kunt u bewijzen dat God zijn volk niet
       verstoten heeft?

Rom. 10:14-11:15

12 februari 2006

 

6. Is het beloofde herstel van IsraŽl al een feit?
 

Rom. 11:16-36

12 maart 2006

 

7. En nu begint de godsdienstoefening:
       In 'de kerk' of in 'het werk'?

Rom. 12-15:7

9 april 2006

 

8. Paulus sluit af met:
       Doe ze de groeten!

Rom. 15:8-16:27

Hartelijk welkom ! - Neem vrienden en kennissen mee
Boekentafel aanwezig
Informatie: 050-3014703 of 3014753
 
www.vergadering.nu

Archief:
seizoen 2002-2003
| seizoen 2003-2004 | seizoen 2004-2005