Kootwijkerbroek
Dorpshuis - Jan van der Heydenstraat 75 - 3774BB Kootwijkerbroek - kaartje
Bijbellezingen
Steeds op zondag om 16.15 uur
3 sleutels voor de Bijbel:
7 feesten van Jahweh in Leviticus 23
7  gelijkenissen  in Mattheüs 13
7 brieven in Openbaring 2 en 3

Spreker: Dato Steenhuis

Onze Heere Jezus Christus zegt in 
Openbaring 1 : 17 b, 18,19:

…Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en
de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na dezen geschieden zal.

Het is in het leven van de mens van levensbelang om te komen tot het verstaan en gehoorzamen van de Bijbel.
Alleen daardoor komen we tot het erkennen dat we zondaar zijn en verlossing nodig hebben door het Offer van de Heere Jezus. Alleen dan hebben we deel aan Gods plan met deze wereld en Zijn volk Israel., ook in deze tijd.
Broeder Dato Steenhuis wil graag dit jaar in deze bijbelstudies drie sleutelgedeelten
uit het Woord uitdiepen tot het beter begrijpen van diezelfde Schrift.
 

16 september 2007

   

14 oktober 2007

     

11 november 2007

     

9 december 2007

     
13 januari 2008      
10 februari 2008      
9 maart 2008      
13 april 2008      
4 mei 2008      

Iedereen is hartelijk welkom ! - Neem vrienden en kennissen mee
Toegang gratis
Inlichtingen:
Arjan Mudde 0342-408556 + Harmen Doornenbal 0318-461135 + Harry Brons 0342-471439
Gelegenheid om vragen in te dienen.
Van de lezingen worden cassettebandjes gemaakt.
Er is kinderoppas aanwezig.
www.dehogepriester.nl


Archief:
seizoen 2003-2004 | seizoen 2004-2005 | seizoen 2005-2006 | seizoen 2006-2007 | seizoen 2007-2008
 
seizoen 2008-2009 | seizoen 2009-2010 | seizoen 2010-2011 | seizoen 2011-2012 | seizoen 2012-2013
 | seizoen 2014-2017 | seizoen 2018-2019 | seizoen 2019-2020 | seizoen 2020-2021 | seizoen 2021-2022 | seizoen 2022-2023

www.vergadering.nu