Bijbellezingen.nl
 [ www.bijbellezingen.nl is een onderdeel van www.vergadering.nu ]

Nunspeet
Ned. Geref. Kerk - Meester Drostweg 10 - 8071 HE Nunspeet - kaartje
Op maandagen in de maanden september - april.
Aanvang 20.00 uur

U wordt van harte uitgenodigd tot het bijwonen van deze bijbelstudies in het seizoen 2008-2009
die verzorgd worden door
Bé Ottens uit Leeuwarden, Bert van Twillert uit Nunspeet, Theo du Crocq en Wijnand Heidenrijk uit Elburg.

steeds op maandag - 1 september 2008   1 Timotheus 1 B. Ottens
15 september 2008   1 Timotheus 2 B. Ottens
29 september 2008   1 Timotheus 3 B. Ottens
13 oktober 2008   1 Timotheus 4 B. Ottens
27 oktober 2008   1 Timotheus 5 B. Ottens
3 november 2008         Thema-avond (?)  
10 november 2008   1 Timotheus 6 B. Ottens
24 november 2008   Christus' hogepreisterschap W.A. Heidenrijk
8 december 2008   Laat ons ingaan in het binnenste heiligdom W.A. Heidenrijk
12 januari 2009   De Gemeente Bert van Twillert
26 januari 2009   De Gemeente Bert van Twillert
9 februari 2009   De Gemeente Bert van Twillert
23 februari 2009   De Gemeente Bert van Twillert
9 maart 2009   De Gemeente Bert van Twillert
23 maart 2009   Profetisch perspectief in de zeven gemeenten
van Klein Azië - Openbaring 2 en 3
Theo Du Crocq
NB: conferentie zaterdag(!) 28 maart 2009        Thema/Conferentiedag Aad van de Sande
6 april 2009   Openbaring 2 en 3 (vervolg) Theo Du Crocq
20 april 2009   Openbaring 2 en 3 (vervolg) Theo Du Crocq

Hartelijk welkom ! - Neem vrienden en kennissen mee
Toegang gratis
Na afloop van de lezingen zal er een koffiepauze worden gehouden.
Er bestaat dan tevens gelegenheid tot het stellen van schriftelijke vragen,
die na de pauze behandeld zullen worden.
 
Namens de werkgroep Evangelisatie Nunspeet
Voor nadere informatie: tel. 0341-257396; 0341-258158; 0525-686761
Wij stellen het zeer op prijs, indien u de Stichting Evangelisatie en Bijbelstudie financieel wilt steunen.
U kunt dat doen door een bedrag over te maken op rek.nr. 34.75.73.134 Rabobank.
Meer info:
www.bijbelstudienunspeet.nl


Ze onderzochten dagelijks de schriften of het alzo was! - Hand. 17 :11b


www.vergadering.nu

Archief:
seizoen 2002-2003 | seizoen 2003-2004 | seizoen 2004-2005 | seizoen 2005-2006 | seizoen 2006-2007
 
seizoen 2008-2009 | seizoen 2009-2010 | seizoen 2010-2011 | seizoen 2012-2013 | seizoen 2013-2014
 | seizoen 2014-2015 | seizoen 2015-heden