Bijbellezingen.nl
 [ www.bijbellezingen.nl is een onderdeel van www.vergadering.nu ]

Doornspijk
Hart van Thornspic  - Thornspic 11 - Doornspijk -  kaartje
Op maandagavonden in de maanden september - maart.
Aanvang 19.30 uur
De Romeinenbrief

U wordt van harte uitgenodigd tot het bijwonen van de lezingen in het seizoen 2009-2010
door Theo du Crocq uit Elburg.

31-8-2009   Romeinen 1 Inleiding: Wat als iemand nog nooit het evangelie gehoord heeft?  
14-9-2009   Rom 2 Kunnen wij voor God blijven bestaan? Maar als je netjes leeft toch wel?  
28-9-2009   Rom 3 Om niet gerechtvaardigd. Dat kan toch niet zo makkelijk zijn?  
12-10-2009   Rom 4 Abraham is ons grote voorbeeld. Maar zo goed als Abraham kunnen wij toch niet zijn?  
26-10-2009   Rom 5 Rechtvaardig voor God door geloof alleen. Wat heeft het voor praktische gevolgen in ons leven?  
9-11-2009   Rom 6 Wat moeten we dan met de wet? De wet verdwijnt toch niet?  
23-11-2009   Rom 7 Wij blijven proberen ons christelijk te gedragen maar het lukt niet, de dagelijkse praktijk?  
7-12-2009   Rom 8:1-11 Het nieuwe leven in Christus. Is ons leven op aarde nu hopeloos of niet?  
21-12-2009   Rom 8:12-39 De Geest in ons en voor ons. Kunnen we daar iets van merken in ons leven?  
4-1-2010   Rom 9-11 Wat moeten we nu denken van IsraŽl  
18-1-2010   Rom 12 Een dankbaar en toegewijd leven. Nu de praktijk  
1-2-2010   Rom 13 Hoe moeten we staan tegenover de overheid als die onrechtvaardig is?  
15-2-2010   Rom 14 Hoe moeten wij omgaan met zwakke medegelovigen. Wie is er eigenlijk zwak?  
1-3-2010   Rom 15 De bediening van Paulus. Wat houdt dat niuwe leven in Christus wel en niet in?
   NB: Deze lezing wordt gehouden door Wijnand Heidenrijk. 
 
15-3-2010   Rom 16 Een hele groep van rechtvaardige mensen. Gewonen mensen net als wij.
   NB: Deze lezing wordt gehouden door Wijnand Heidenrijk.
 

Hartelijk welkom ! - Neem vrienden en kennissen mee
Toegang gratis

Meer info: www.theoducrocq.nl

Archief:
seizoen 2010-2011 | seizoen 2012-2013 | seizoen 2013-2014 | seizoen 2014-2015 | seizoen 2015-2016 | seizoen 2016-2017 | seizoen 2017-2018
 

www.vergadering.nu