Bijbellezingen.nl
 [ www.bijbellezingen.nl is een onderdeel van www.vergadering.nu ]

Bijbel Oase Zutphen
Chr. Ger. Kerk - Hobbemakade 2 , Zutphen - kaartje
Nieuw: N.B.: Steeds op donderdagavonden - Aanvang: 20.00 uur
Vernieuw je geloof...
- een reeks thema-avonden van Groei en Herstel -
Bijbelstudies door Willem J. Ouweneel


9 september 2010

  1. Discipelschap  

14 oktober 2010

  2. Levensheiliging  

 11 november 2010

  3. Geestelijke groei  

 9 december 2010

  4. Geestelijke strijd  

20 januari 2011

  5. Christelijke vrijheid  

  24 februari 2011

  6. Eeuwig leven  

  24 maart 2011

  7. Geestesvervulling  

  28 april (!)  2011

  8. Opwekking  

Graag nodig ik u uit voor deze bijeenkomsten. Een andere plaats, niet meer in het Isendoorn college, maar in de Christelijke Gereformeerde Kerk in Zutphen. Ook een andere naam: Appèldiensten is nu Bijbel-Oase geworden. Maar inhoudelijk verandert er niet zo veel. Dit seizoen staat in het teken van de ware vrijheid die Jezus Christus ons aanbiedt.
Met vriendelijke groet,
namens de werkgroep Bijbel-Oase Zutphen,
Jaap Kolenberg
Meer informatie: appeldiensten-zutphen@xs4all.nl of 06-44592365 (Jaap Kolenburg)

Hartelijk welkom ! - Neem vrienden en kennissen mee
Toegang gratis

Archief: seizoen 2007-2008 seizoen 2008-2009seizoen 2009-2010 | seizoen 2010-2011


Lezing van 27 april 2007 - Zutphen: "Helpt bidden echt?" - Willem J. Ouweneel: mp3
www.vergadering.nu